Kampüs Destek Hizmetleri Direktörlüğü; üniversitemizin temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, araç - gereç ve malzeme hizmetleri, mal ve malzeme bakım ve onarım hizmetleri, elektrik tamirat işlemleri ile Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.