1 Şubat - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında kütüphanemiz koleksiyonuna kaydedilen materyaller
Sıra Eser Adı Yazar Yayın Tarihi
1 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu rehberi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu t.y.
2 Bir felaketin anatomisi  :   11 Eylül’e AKUT bakışı & Türkiye için öneriler Koç, Zeynep Fulya 2003
3 IV. Uluslararası Ahilik sempozyumu ; XIII-XVI yüzyıllarda ahilik; Bildiriler kitabı I.cilt Editörler: Ahmet Gökbel, Ahmet Doğan ve diğerleri 2019
4 IV. Uluslararası Ahilik sempozyumu ; XIII-XVI yüzyıllarda ahilik; Bildiriler kitabı II.cilt Editörler: Ahmet Gökbel, Ahmet Doğan ve diğerleri 2019
5 Ahlak  :   Yeni bir yaklaşım Türker, Ömer 2019
6 Ailenin işletmesi mi? işletmenin ailesi mi? hazırlayan: Mehmet Akif Çini. 2017
7 Tartışmalar  :   Akaid, fıkıh ve tasavvuf üzerine Havva, Said 1992
8 Tartışmalar  :   Akaid, fıkıh ve tasavvuf üzerine Havva, Said 1992
9 Mindware   :     etkili düşünme araçları Nisbett, Richard E 2018
10 Aşka hayır  :   aşk, evlilik ve aldatma üzerine bir polemik Kipnis, Laura 2007
11 Triggers (değişim çarkı)  :   nasıl yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz? Goldsmith, Marshall 2019
12 Bir ömür böyle geçti 1 ( çocukluğum-okul yıllarım-iş hayatı-askerlik-yükses ihtisas özel hayatımdan kareler Coşkun, Ali 2019
13 Bir ömür böyle geçti 2 ( İstanbul sanayi odası- Türkiye odalar ve borsalar birliği- Sivil toplum kuruluşları Coşkun, Ali 2019
14 Bir ömür böyle geçti 3 ( Siyaset dönemi ve sonrası Coşkun, Ali 2019
15 Erken modern Osmanlı İmparatorluğu’nda alimler ve sultanlar Atçıl, Abdurrahman 2019
16 Esmaü’l-Hüsna şerhi Tatlısu, Ali Osman 1963
17 Dolaylı yol  :   neden hedeflerimize en iyi dolaylı yoldan ulaşırız Kay, John 2011
18 Empati Fawer, Adam,  |d 1970- 2019
19 Evlenmek istiyorum ne olur terket beni Goldsmith, Olivia 2005
20 Amerikan ekonomisinin ana hatları Editör : Kathleen E. Hug 2001
21 Oz Fawer, Adam 2019
22 Leonardo’nun kuğuları Essex, Karen 2009
23 Bir facianın hikayesi Meriç, Cemil 1981
24 Eski eserler ansiklopedisi 1.cilt Büngül, Nurettin Rüştü t.y.
25 Eski eserler ansiklopedisi 2.cilt Büngül, Nurettin Rüştü t.y.
26 Tek çare Çetin, İsmail, |d 1632-1704 2012
27 Mimarlığın maddiliği Picon,  Antoine 2019
28 Reading architecture and culture  :   Researching buildings, spaces, and documents edited by Adam Sharr 2012
29 Büyük Selçuklu mirası : 1 : Müzeler Heritage of the Great Seljuks : museums haz.: Osman Eravşar ...[ve öte.] 2013
30 Beş şehir Tanpınar, Ahmet Hamdi 1969
31 Liseler içincebir temrinleri ; cilt V. ikinci derece problemleri Aubert, P. 1943
32 Troia  :   mitoslaşan gerçek, gerçekleşen mitos  :   101 Soruda Homeros, İlyada, Troia Aslan, Rüstem t.y.
33 Tarih boyunca Türklerin Ermeni ilişkileri sempozyum Türk Parlamenterler Birliği 2001
34 Esir Ortaasya Bacon, Elizabeth E. t.y.
35 Essentials of audiology Gelfand, Stanley A. 2016
36 Fikir nasıl bulunur Foster, Jack 2019
37 Etki değerlendirme raporu - 2019
38 İlham veren öyküler  :   Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği. - 2016
39 Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum : (Anadolu Bacıları Teşkilatı) Bayram, Mikâil 2008
40 The tipping point = (Kıvılcım ânı)  :   küçük şeyler nasıl büyük farklar yaratır? Gladwell, Malcolm 2020
41 Tarla ve havuz balıkçılığı Küçükbezirci, Seyit 1973
42 Bankalarda operasyonel risk yönetimi  :   örnek banka uygulamalı Teker, Dilek Leblebici 2006
43 Bir finansal enstrüman olarak sukuk katılım bankalarına uyum modellemesi Güngören, Muaz 2013
44 Elektronik bankacılık hizmetleri ve denetimi Işkın, Seyit Ahmet 2012
45 Başarı öyküleri 51 ; Üçge haz.: Feyzan Ersinan Top 2012
46 Başarı öyküleri 59 ; Helvacızade haz.: Feyzan Ersinan Top 2013
47 Başarı öyküleri 47 ; Petroyağ haz.: Feyzan Ersinan Top 2011
48 Başarı öyküleri 52 ; Abdioğulları haz.: Feyzan Ersinan Top 2011
49 Başarı öyküleri 54 ; Tunatan haz.: Feyzan Ersinan Top 2012
50 Başarı öyküleri 55 ; Bereket enerji haz.: Feyzan Ersinan Top 2012
51 Tasarım, teknoloji, iş ve yaşamda başarı için  liderliği yeniden tasarlamak Maeda, John 2011
52 Mojo  :   Mojo’yu hayatımızda nasıl yaratacağız, nasıl koruyacağız, ona yeniden ihtiyaç duyduğumuzda nasıl yeniden yakalayacağız? Goldsmith, Marshall 2011
53 Kenyalılar otobüs şoförlerine neden bağırır?  :   sayılar ve ilginçlikler O’Connell, Andrew 2014
54 Özgüvenin şifresi Kay, Katty 2015
55 İş dünyasında zirveye giden yol : başarılı olmak için değiştirmeniz gereken 20 alışkanlık Goldsmith, Marshall 2019
56 Yolveren  :   Güçlü bir iş fikri hakkında kısa bir hikâye Burg, Bob 2009
57 Jeffrey Gitomer’in küçük platin kitabı trink! : kasanızı doldurmak için 32,5 strateji Gitomer, Jeffrey H 2009
58 Davut ve Golyat  :   olağan mağluplar için devlerle savaşma sanatı Gladwell, Malcolm 2013
59 Bayar gerçeği Yeşilyurt, Süleyman 1997
60 Bilecik köyü : tarihi, kültürü, örf, adet ve gelenekleri Hazırlayan : Ahmet Demirbaş 2019
61 Leading digital  :   dönüşüm için teknolojiyi kullanmak Westerman, George 2018
62 Enformasyon ve modern şirket Cortada, James W. 2017
63 Kalp çarpar beyin böler :   Herkes için beyin ve psikiyatri bilgisi Yazgan, Yankı 2019
64 Liseler içincebir temrinleri ; cilt II. birinci derece problemleri Aubert, P. 1944
65 50 yıllık hayal bitcoin  :   Ayn Rand yanıldı, atlas vazgeçmedi! Konukseven, Saadettin  2018
66 Türkiye’nin 122 önemli bitki alanı Özhatay, Neriman,, |d 1947- 2008
67 Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 - 2012
68 Dünden bugüne Bosna - Hersek ve Aliya İzzetbegoviç uluslararası sempozyum bildirileri =  Bosnia and Herzegovina and alija izetbegovic  :   From the past to the present international symposium proceedings Gaziosmanpaşa Belediyesi  2018
69 Bosna-Hersek devleti (1991-2011) Tekin, Cemile Haliloviç 2011
70 Bir ömür böyle geçti  :   hayatım ve hatıralarım  :  Ezher-i Şerif Boyacılar, Nureddin 2012
71 VII. Türkiye sektörel ekonomi şurası, 4 mart TOBB Ankara Türkiye Barolar Birliği 2014
72 Çığır açan marka   :     küçük bir fikirden nasıl büyük bir marka çıkar? Kaputa, Catherine, |d 1948- 2014
73 Işığın savaşçısının elkitabı Coelho, Paulo 2018
74 Casus Coelho, Paulo 2016
75 On bir dakika Coelho, Paulo 2018
76 Veronika ölmek istiyor Coelho, Paulo 2018
77 Piedra Irmağı’nın kıyısında oturdum ağladım Coelho, Paulo 2018
78 Hac Coelho, Paulo 2006
79 Hippi Coelho, Paulo 2018
80 Şeytan ve genç kadın Coelho, Paulo 2018
81 Beşinci dağ Coelho, Paulo 2018
82 Akra’da bulunan elyazması Coelho, Paulo 2012
83 Brida Coelho, Paulo 2015
84 Masterpıeces of central asıa Bukhara - 2006
85 TİMFED sektör araştırması raporu 2017 - 2017
86 TİMFED sektör araştırması raporu 2016 - 2016
87 Kieszonkowy Slownik  :   Angielsko-Polski Polsko-Angielski - 2006
88 Modern ekonomiyi şekillendiren elli icat Harford, Tim 2019
89 İş planı oluşturmak : her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
90 Veri stratejisi  :   büyük veri ve nesnelerin interneti nasıl kar getirir? Marr, Bernard 2019
91 Şirket tasarımı  :     strateji ve inovasyon için yeni araçlar, beceriler ve fikirler Pijl, Patrick van der, 2018
92 E-Ticaret : satışta tsunami etkisi Brug, Anıl Altaş 2019
93 Bütçe hazırlamak Mentor, Pocket 2017
94 Daha iyi bir gelecek daha iyi bir Türkiye için görüş ve öneriler-VI haz.: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yayınları. 2007
95 Değişim Çeviren Melis İnan ; yayına hazırlayan Cemal Engin 2019
96 Çocuğunuz sizden ne bekliyor  :   sağlıklı büyüme ve gelişim için 250 soru ve cevap Yazgan, Şule 2018
97 Kutup ekspresi Allsburg, Chris Van 2005
98 Lâtin edebiyatından örnekler  :   Cicero, Livius, Catulus, Horatius,’dan seçme parçalar ve şiirler Baydur, Suat Y. 1958
99 Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin reform önerisi Haz. : Ekrem Candan 2012
100 Yirminci asrın cahiliyyeti Kutub, Muhammed 1967
101 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu - 2012
102 Dış ticaret ve akreditifli işlemlerin uluslararası uygulamaları kılavuzu Turhan, Nihat 2013
103 Sürü  :   kitle davranışı nasıl yönetilir? nasıl değiştirilir? Earls, Mark 2009
104 Arabulucu ve uzlaştırmacı elkitabı : müzakereleri yönetirken ihtiyacınız olan her şey Sığrı, Ünal 2019
105 Yalın dönüşüm  :     mal sahibinin el kitabı  :  iş liderleri değer yaratmak ve şirketlerini dönüştürmek için yalın ilkeleri nasıl kullanıyorlar? Byrne, Art,  |d  1945- 2018
106 Finans hayat vesaire... Öztürkkal, Belma 2011
107 Yaratıcılığı teşvik etmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2011
108 Yaratıcı düşünmenin 27,5 yöntemi Özözer, Yekta Özcan,, |d 1965-  2017
109 Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950) : uzlaşma : cilt 5 Koçak, Cemil, ,1956- 2016
110 Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950) : rejim krizi : cilt 3 Koçak, Cemil, ,1956- 2016
111 Müşteri deneyimi   :     tasarım, yönetim, dönüşüm Varnalı, Kaan 2017
112 Bir çalışanı işten çıkarmak  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Monter, Pocket 2018
113 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu XXIII. genel kurul çalışma raporu, 15-16 Aralık 2007 - 2010
114 İngilterede Kamu Personel Rejimi Amanvermez, Yalçın 1981
115 Bir direnişçinin cephe notları  :   Çeçenistan günlüğü Güleryüz, Yusuf 2009
116 Bütün çocuklar iyidir Kaya, Nihan 2019
117 Yeni nesil çocuk : teknoloji çağında çocuk yetiştirme rehberi Ryan, Tony 2018
118 Cehennem Brown, Dan t.y.
119 Olurluk incelemesi   :     her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Yay. haz. : Utku Umut Bulsun ; çeviren Melis İnan 2014
120 Türkiye savunma sanayi sektör raporu 2015 - 2016
121 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T. savunma sanayi meclisi sektör raporu 2012 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB).. 2013
122 Gemi Votolato, Gregory 2015
123 Depresyon  :   bilişsel davranışçı terapi ışığında kendine yardım kılavuzu Torun, Fuat 2017
124 Türkiye’de devlet, girişimcilik ve yerel kalkınma Çokgezen, Murat 2012
125 Dış ticaret mevzuatı haz.: Türk DışTicaret Vakfı 2008
126 İslam düşünce rehberi =   Hüccetullahi’l-baliğa cilt 2 Dihlevi, Şah Veliyullah 1990
127 İslam düşünce rehberi =   Hüccetullahi’l-baliğa cilt 1 Dihlevi, Şah Veliyullah 1990
128 Tuhaflık meleği Poe, Edgar Allan 2016
129 Annabel Lee Poe, Edgar Allan 2016
130 Kızıl ölümün maskesi Poe, Edgar Allan 2016
131 Nantucketli Arthur Gordon Pym’nin öyküsü Poe, Edgar Allan 2016
132 Bir Kudüs öyküsü Poe, Edgar Allan 2016
133 Bir haftada üç pazar Poe, Edgar Allan 2016
134 Kuyu ve sarkaç Poe, Edgar Allan 2016
135 Hipnoz altında gerçekler Poe, Edgar Allan 2016
136 Sessizlik bir erdemdir Tamaro, Susanna,  |d 1957- 2018
137 Var olan ada Tamaro, Susanna,  |d 1957- 2017
138 Düşünen bir yürek Tamaro, Susanna,  |d 1957- 2016
139 Bidayet-ül Hidaye İmam-ı Gazali 1964
140 Yeniden islama Nadvi, Abulhasan Ali 1967
141 Ekmekçilik sektör araştırması Keskin, Halet 2011
142 Optimist idea 2013 işbirliği Yayına hazırlayan  Ayşe Bilge Dicleli, Erdal Talu 2013
143 Testosteron A.Ş.   :    iktidar hırsıyla yoldan çıkan CEO’ların hikâyeleri Byron, Christopher 2006
144 Cesaret yalnızdır  :   bir ultra maratoncunun hikayesi Duran, Bakiye 2018
145 Düşüncenin acımasız basitliği  :   Dünyayı nasıl değiştirdi? Çev. : Melisa Kesmez ; editör : Zeynep Hale Akman 2015
146 Küresel kriz ve Türkiye ekonomisinin dönüşümü Öztürk, İbrahim 2012
147 Firm productivity and economic growth in Turkey - 2019
148 Turkey economic monitor - 2019
149 İslam ekonomisi  :   terori ve pratik Mannan, M.A.. 1973
150 Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi    :   Değişime ayak uydurmak 12-13 Nisan 2016 =    International Congress on New Trends in Higher Education    :      Keeping up with the change 12-13 April 2016 editör: Ahmet Metin Ger 2016
151 Osmanlı dönemi Konya medreseleri : (1900-1924) Arabacı, Caner 2017
152 Türkiye yükseköğretim meclisi sektör raporu 2011 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 2012
153 Ego düşmanındır Holiday, Ryan 2019
154 Sorular ve cevaplarla Egzama ve çocuğunuz Mitchell, Tim 2003
155 Terbiyenin sosyal ve kültürel temelleri I Ziya Gökalp 1973
156 Yabancı memleketlerde mesleki ve teknik öğretim - 1964
157 Tarih ekonomiyi ekonomi tarihi oluşturur Arıkan, İbrahim, |d 1941- 2008
158 KOP veri merkezleri bölgesi projesi - t.y.
159 21. yüzyılla büyük yüzleşme  :   önce insan sonra ekonomi 2 Aşut, Şerafettin 2017
160 En hızlı milyar Robertson, Charles 2013
161 Süpertahmin  :   İsabetli tahmin ve iyi yargının bilim ve sanatı Tetlock, Philip E. 2018
162 Future Agenda  :   2020 yılında dünya Jones, Tim 2011
163 2000 sonrası Türkiye iktisadının değişimi Editörler Yusuf Alpaydın, Halil Tunalı 2011
164 Büyük Selçuklu mirası : 2 : Müzeler Heritage of the Great Seljuks : museums haz.: Osman Eravşar ...[ve öte.] 2013
165 Seçim Zamanı  :   electin time : siyasal kampanyalar Avrupa yıllığı 2004 Editör : Necati Özkan; Çeviri : Dinç Tayanç 2005
166 Temel elektronik Zbar, Paul B 1970
167 İş adamının mali risk yönetim rehberi 1 ; vergi incelemesinde süreç yönetimi Hazırlayan: Zeki Gündüz 2015
168 Cluetrain manifestosu  :   bildiğimiz iş dünyasının sonu Searls, Doc 2016
169 Larousse Illustrated International Encyclopedia Larousse 1972
170 Endonezya ihtilali Çeviren: Adil Özkan 1970
171 Türkiye petrol ve petrol ürünleri sanayi meclisi sektör raporu 2012 - 2013
172 Türkiye’nin dünya liderliğine koşan firmaları  :   gizli şampiyonlar Hazırlayan : Neşe Sönmez 2011
173 İlk izlenim her şey : tasarım neye yarar neye yaramaz? Kidd, Chip 2016
174 Performansı ölçmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Hazırlayan Cemal Engin ; çeviren Melis İnan 2015
175 Yeşilden altına  :   akıllı şirketler çevreci stratejiler ile nasıl avantaj yaratır? Esty, Daniel C 2008
176 Verimlilik savaşları   :     Türkiye’de kaizen günlükleri  :    örnek uygulamalar ışğında ülkemizde Kaizen çalışmalarında başarılı veya başarısız olmanın formülleri Cengiz, Hakan 2019
177 Yönetirken risksiz misiniz?   :     üretim ve sanayi şirketlerine özel vakalar   :     50 gerçek vaka ile kurum çapında risklerinizi fark edin, önlem alın, engelleri fırsata dönüştürerek kazanın Belen, Murat 2018
178 Teaching English as a second language - 1975
179 Linguistics for students of English book 2 Çelik, Mehmet 2013
180 Fluency in english an integrated course for advanced students ; new concept English Alexander, L.G. 1979
181 Girişimci kadın hikayeleri : potansiyeli keşfetmek - [2018]
182 Ermeni evlatlıklar : saklı kalmış hayatlar Başyurt, Erhan 2006
183 Ermeni dosyası Gürün, Kamuran 1985
184 Kod adı: irtica-906 : Mehmed Akif Ersoy Coşkun, Muharrem 2014
185 Bir eğitimci olarak Akif Özbek, Abdullah 1988
186 Eski yazıları okuma anahtarı Yazır, Mahmud 1978
187 Global marketing Keegan, Warren J. 2017
188 Bilge   : yol arkadaşları Ayşe Bilge Dicleli’yi anlatıyor Düzelti Esen Güray ; düzenleme Selim Talay 2019
189 Dakika dakika fetö’nün darbe girişimi 15-20 Temmuz 2016 editör: Anadolu Ajansı genel müdürlüğü 2016
190 Finansı anlamak Mentor, Pocket 2018
191 İslâm iktisadının esasları Yeniçeri, Celâl 1980
192 Güncel ekonomik sorunlar  :   global kriz Atakişi, Ahmet 2009
193 Finansal krizlerde gayrimenkul finansman piyasalarının rolü ve gayrimenkul fiyat endekslerinin önemi Hepşen, Ali 2011
194 Beyaz zambaklar memleketinde  :   Finlandiya Petrof, Grigori 1967
195 Fiyatlandırma sırları Poundstone, William 2017
196 Halep Türkmenleri : halk kültürü araştırması Erol, Mehmet 2012
197 La Bohem Murger, Henry t.y.
198 Esrarlı ada Verne, Jules.. 1959
199 The count of monte cristo Dumas, Alexandre 1984
200 100 soruda serbest bölge rejimi, uygulaöası, vergisel teşvik ve avantajları Dorukkaya, Şakir t.y.
201 Nasıl aptal oldum? Page, Martin 2005
202 The Turkish furniture products assembly sector report TOBB 2013
203 Gayrimenkul piyasaları ve finansmanı  :   Türkiye’de gayrimenkul finansman piyasalarının gelişimi Hepşen, Ali 2010
204 Gayrimenkul değerleme esasları ve finans boyutu Hepşen, Ali 2017
205 Gazeteci oluyorum  :   gelenekselden dijitale ekonomi gazeteciliğinin temelleri Türkoğlu, Faruk 2014
206 Vapur Donatanları ve Acenteleri  Derneği :   1902’den günümüze... Vapur Donatanları ve Acenteleri  Derneği  2013
207 Markalar nasıl genç kalır  :   Y ve Z kuşakları için markalama Bergh, Joeri van den 2016
208 Okuldan işe geçiş  :   Türkiye’de eğitimden ayrılan gençlerin işgücü piyasası ile bütünleşme süreci Emirgil, Burak Faik 2019
209 Okuldan işe geçiş  :   Türkiye’de eğitimden ayrılan gençlerin işgücü piyasası ile bütünleşme süreci Emirgil, Burak Faik 2019
210 İngilizce 1. Kitap Mazman, Pınar 1977
211 Konya İli tarım sektörü yatırım kılavuzu Hazl. Mevlüt Mülayim ve diğerleri 2013
212 Sigorta :  boşa harcanan para mı? :  kolay anlaşılır, adım- adım açıklamalı sigorta el kitabı  Çipil, Mahir 2011
213 21.Yüzyıla girerken insanlığın beklentileri ve manevi değerler Fatı,Mehmet 1993
214 Konya ınvestment guıde ın the servıce sector Konya Teknokent 2013
215 Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) Denli, Muzaffer 2012
216 Tasarı geometri ; Teknik  okulu mühendis kısmının makina ve elektrik şubeleri öğrencileri için Yaşar, Muzaffer 1951
217 İşte Almanya Çeviren: Belma Emircan 2003
218 Yeni efeler  :   Ege’den inovasyon ve girişimcilik dersleri Araştırma koordinatörü İpek Gürel ; editör Melih Arat 2016
219 Otomatik müşteri  :   karlı bir abonelik işi kurmak Warrillow, John, |d 1971- 2018
220 Girişimcilik vakaları  :   fırsatlar ve zorluklar Karaarslan, Mustafa Halid- 1983- 2017
221 Disciplined entrepreneurship  :   başarılı startup için 24 adım Aulet, Bill 2018
222 Spagetti girişim  :   bir girişimin hayatta kalma hikayesi veya sistem ve tasarım düşüncesi ile radikal büyüme Kaynak, Kılıçhan 2016
223 Ticaret Bakanlığı devlet yardımları rehberi - 2019
224 Umumi müfettişlikler  :   (1927-1952) Koçak, Cemil 2016
225 Batının keskin kılıcı : Doğudan gelen sözde molla ; Bir İşgal Hareketi Gaziosmanpaşa Belediyesi 2018
226 Darbenin merkez üssü akıncı’da yaşananlar Gaziosmanpaşa Belediyesi 2018
227 Teknik resim Bachmann 1947
228 Yüzyıllar boyunca halk şairleri Sevengil, Ahmet Refik 1965
229 Türkiye’de sağlık turizmi sektörü Gülen, Kemal Güven 2012
230 Zamanı süzerken (Hatıralar) Kırcı, Haluk 1998
231 Türkiye sivil havacılık meclisi sektör raporu 2013 - 2014
232 Tavukçulukta muvaffakiyetin sırları der. İrfan Eroğlu, Sabri Öncül. 1955
233 Tavuk yetiştirme tekniği Ençevik, Zakir 1967
234 Tavuk hastalıkları salgın ve beslenmesi Işın, Mehmet 1963
235 Yalova  kaplıcaları tarihcesi ve şifalı sular ile tedavi Giray, Saip 1951
236 Kendini keşfet hedefe ulaş  :   her meslek için etkili performans önerileri Falcone, Paul 2015
237 Reklam  :   zekayı sihre dönüştürmek Hegarty, John 2018
238 Tarihte gelişme ve krizler  Rothacker, Erich 1955
239 İngiliz casusunun itirafları : ve İngilizlerin İslam düşmanlığı Tercüme eden: Sıddık Gümüş 1991
240 İngiliz casusunun itirafları : ve İngilizlerin İslam düşmanlığı Tercüme eden: Sıddık Gümüş 1991
241 Erkek sanat enstitüleri için hukuk bilgisi Usman, Fakir 1949
242 Prof Dr. İl Han Özay’a armağan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011
243 Türk içtihatlar külliyatı  :   1972 - cilt :  I Erman, Sahir 1972
244 Türk içtihatlar külliyatı  :   1970 - cilt :  II Erman, Sahir 1972
245 Türk içtihatlar külliyatı  :   1971 - cilt :  I Erman, Sahir 1972
246 Türk içtihatlar külliyatı  :   1971 - cilt :  II Erman, Sahir 1971
247 Türk içtihatlar külliyatı  :   1972 - cilt :  II Erman, Sahir 1975
248 Tarihçe-i Vak’a-i Zağra=  Zağra Müftüsünün hatıraları Hüseyin Raci Efendi [ty]
249 Kutlu Peygamberim  :   çocuklar için Hz. Peygamber’in hayatı Kaya, Vural 2017
250 100 soruda dış ticaret İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2010
251 Yaratıcı sınıf adres değiştiriyor  :   yetenek için küresel rekabet Florida, Richard 2011
252 Kuşçubaşı Eşref   :     Efsane Teşkilat-ı Mahsusa subayının hayatı Fortna, Benjamin C 2018
253 Herkes yazabilir  :   içerik pazarlamasının 74 kuralı Handley, Ann 2017
254 Her şeyin başı blog  :   kişisel ve kurumsal etki için blogların gücü Sevinç, Salih Seçkin 2015
255 Bush ve Saddam’ın Gölgesinde Entrikalar Savaşı Özkan, Tuncay 2003
256 Taklitlerin çarpışması Kutub, Muhammed 1971
257 Se’adet-i Ebediyye; endless blıss 5.fascıcle haz.: Hüseyn Hilmi Işık 1979
258 Se’adet-i Ebediyye; endless blıss 2.fascıcle haz.: Hüseyn Hilmi Işık 1979
259 Beḋiüzzaman Sȧid Nursî  :   hayatı, yolu, eseri Kösoğlu, Nevzat 2013
260 İslam devlet felsefesi Niyazi, Mehmed 1989
261 İslam Hukuku’nda devlet yapısı Hâtemi, Hüseyin 1970
262 Muharref Hıristiyanlık ve Avrupalılar Uçar, Abdullah 2012
263 Muharref Hıristiyanlık ve Avrupalılar Uçar, Abdullah 2012
264 Yüksek İslam ahlakı Bilmen, Ömer Nasuhi 1964
265 İslam ahlakı Hadimi, Muhammed 2017
266 İslam ahlakı Hadimi, Muhammed 2017
267 İslam fıkhı ve roma hukuku Hamidullah, Muhammed 1964
268 İslam şeriatı Üdeh, Abdülkadir 1969
269 İknanin anahtarı  :   istisnasız herkese ulaşmanın sırrına kulak verin Goulston, Mark 2017
270 İnkılâpcının el kitabı Köse, Metin 1980
271 Türkiye iklimlendirme sanayi sektör raporu, 2012 raportör/danışman: Atilla Bıyıkoğlu. 2018
272 Büyüleme  :   kalbi, zihni ve davranışları değiştirme sanatı Kawasaki, Guy, |d 1954- 2019
273 İmza hikayeler yaratmak : ilham veren ve ikna eden iletişim nasıl kurulur? Aaker, David  2020
274 İktisadi coğrafya Enerji kaynakları Tanoğlu, Ali 1958
275 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması araştırması SEGE-2017 Feyzettin Yılmaz ve diğerleri 2019
276 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması araştırması SEGE-2017 Feyzettin Yılmaz ve diğerleri 2019
277 1968 yılı programı ikinci beş yıl 1968-1972 Devlet Planlama Teşkilatı 1967
278 Sosyal medyada yapılan müthiş işler Stratten, Scott 2013
279 yarının büyüklerine hayat bilgisi şiirleri 2 Orta, Nedim 1967
280 Mutlu Kedi’nin doğumgünü hediyesi Bıçakçı, Baskın 2004
281 Mutlu Kedi alışverişte Bıçakçı, Baskın 2004
282 7/24 ilm-i hal Vecdi Akyüz...[ ve diğerleri] ; editör: Hatice Işılak Durmuş 2012
283 Kırmızı ile yeşil Yurdatapan, Şanar 2002
284 English in social sciences (for turkish learners) Turçin, Mehmet 1979
285 Living English structure by W.Stannard Allen 1978
286 The advanced learner’s dictionary of current English - 1958
287 English idioms = İngilizce deyimler ve kullanışlar. Whitford, Harold C. 1983
288 English course for Turks elementary 2 - 1976
289 Lord of the flies  Golding, William 1962
290 İngilizce dilbilgisi  Yarmalı, Eyüp Sabri 1977
291 Academic English for KPDS-ÜDS-TOEFL-YDS Ören, Kenan 2003
292 Techniques and principles in language teaching  Larsen-Freeman, Diane. 2000
293 Boğulmamak için Orwell, George 2018
294 English commercial practice and correspondence Eckersley 1976
295 Cinayetler oteli Christie, Agatha
#100 1   |a .
2019
296 Beklenmeyen misafir Christie, Agatha, |d 1890-1976 2019
297 Türkçe karşılıklarıyle herkes için yardımcı İngilizce dersleri = orta :  2 Hazırlayan : Necmettin Arıkan 1974
298 İngilizce orta 1 yardımcı ders kitabı Şen, Yılmaz 1977
299 Beacons  :   to better English : İngilizceyi iyi konuşmak için yardımcı kitap Ducas, Angeline t.y.
300 Lado English series book 1 Lado, Robert 1970
301 Lado English series book 4 Lado, Robert 1970
302 Lado English series book workbook 1 Lado, Robert 1970
303 English 900  :   A Basic Course SIX English Language Services, Inc. 1967
304 English 900  :   A Basic Course FOUR English Language Services, Inc. 1967
305 English 900  :   A Basic Course FIVE English Language Services, Inc. 1967
306 English 900  :   A Basic Course THREE English Language Services, Inc. 1967
307 The essential English dictionary : English-Turkish Version C.E.Eckersley, Sadık Balkan 1956
308 İnovasyonda ustalaşmak  :   bir inovasyon ve müşteri tercihi öyküsü Christensen, Clayton 2018
309 Türkiye’ de inşaat sektörü ve dünyadaki yeri Özorhon, Beliz 2012
310 Anında pazarlama  :   web 3.0 pazarlama kılavuzu Tasner, Michael, |d 1984- 2011
311 Gerçek-zamanlı pazarlama ve halkla ilişkiler : pazarınızla kenetlenmeyi, müşterilerinizle bağ kurmayı ve işinizi hemen büyütecek ürünler yaratmayı anında nasıl başarırsınız? Scott, David Meerman 2011
312 İş sağlığı ve güvenliği açısından cephe iskeleleri Yay. haz. : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 2014
313 İslam dinine ait 286 soru ve cevap Akaltun, Nevzat 1980
314 Modern çağda islami meseleler Mevdudi |q (Ebu’l A’la el-Mevdudi) 1993
315 Modern çağda islami meseleler Mevdudi |q (Ebu’l A’la el-Mevdudi) 1993
316 Modern çağda islami meseleler Mevdudi |q (Ebu’l A’la el-Mevdudi) 1993
317 Modern çağda islami meseleler Mevdudi |q (Ebu’l A’la el-Mevdudi) 1993
318 İslam ahlakı Ertan, Veli 1963
319 Yeni ilahiler Ersöz, Veyis 2011
320 Genetiğiyle oynanmış kavramlar ve aile medeniyetinin sonu Köse, Saffet 2014
321 Tarih boyunca İslâm hakimiyeti ve uğradığı sûi kastler Atilhan, Cevat Rıfat 1969
322 İslam’da fıkhi mezhepler tarihi Muhammed Ebu Zehra 1976
323 İslam hukukunun genel ilkeleri  :   (kavaid-i külliye şerhi) Ahmed Ziya Efendi 1996
324 İslam medeniyeti tarihi Barthold, W. 1963
325 İslam tarihi : Emeviler-Abbasiler Üçok, Bahriye 1979
326 Eshab-I Kiram (Aleyhimürridvan) Serhendi, Ahmed Farüki 1974
327 İslam alemi neden geri kaldı ? Uçar, Abdullah 2003
328 Tanınmayan büyük çağ İslam bilim ve teknoloji tarihi’nden Sezgin, Fuat. 2019
329 Eshab-ı kiram Faruk, Ahmed 1984
330 İstikamet yazıları I Sifil, Ebubekir 2017
331 İslam dini : itikat, ibadet ve ahlâk Akseki, Ahmet Hamdi 1993
332 İslam ve bilim ; İslam medeniyetinde pozitif bilimlerin tarihi ve esasları Nasr, Seyyid Hüseyin 2006
333 İslamda’ki milliyetçilik Çakar, Muharrem 1994
334 İslam Peygamberi : Hayatı ve faaliyetleri 2 Hamidullah, Muhammed 2003
335 İslam Peygamberi : Hayatı ve faaliyetleri 1 Hamidullah, Muhammed 2003
336 İslam Peygamberi : Hayatı ve eseri Hamidullah, Muhammed 1972
337 Tezkiretü’l evliya Feridüddin Attar t.y.
338 Tezkiretü’l evliya Sinan Paşa 1987
339 Körlük  :   roman Saramago, Josê 2018
340 Dersaadet sözlüğü Çetin, Mahmut 2012
341 Konya Ekonomi Raporu 2017 imtiyaz sahibi : Selçuk Öztürk 2018
342 Paket programlar ile istatistiksel veri analizi  cilt 1  :   MINITAB 16 - IBM SPSS 21 Özdamar, Kazım 2013
343 Kırımi-zade Mehmed Neş’et Efendi tarafından Sultan İkinci Abdülhamid Han’a takdim edilen jurnallerin tahkik raporları Yay. haz. : Raşit Gündoğdu, Kemal Erkan, Ahmet Temiz 2008
344 Yıllara göre istihdam ücret ve işgücü piyasası verileri, 1960-1969 haz.: Mustafa Saatçı 1970
345 Amaç, anlam ve tutku Çev. : Levent Göktem 2019
346 Networking  :   tanışma, tanıştırma ve tanınma sanatı Belen, Ertuğrul 2019
347 Yapı sektörü : iş güvenliği el kitabı hazırlayan: Konya Ticaret Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mehmet Tezel 2012
348 3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu (21-23 Ekim 2011, Çanakkale)  :   Bildiriler kitabı İnşaat Mühendisleri odası 2011
349 İş dünyasının en’leri  :   modern iş fikirlerinin ustalarından Duncan, Kevin 2014
350 Türk iş hukukunda dava şartı olarak arabuluculuk Oğuz, Özgür 2019
351 Soru, cevap ve sorunlarıyla iş hukukunda alt işveren - 2012
352 İletişim : Harvard Business Review’den en etkili yönetim fikirleri Çev. : İlker Gülfidan 2019
353 Markalaşan kadınlar   :     akıllı kadınlar kendilerini nasıl bir adım öne çıkarır? Kaputa, Catherine 2019
354 İşgücü, istihdam ve kriz olgusu Yavuz, Arif 2012
355 Firmalar için iş sağlığı ve güvenliği : 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu - [2014]
356 Etkin sunumlar  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2017
357 Toplantı yönetimi  :   hegün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
358 Etkili iş yazıları Çeviren Kızılca Yürür ; yayına hazırlayan Cemal Engin 2017
359 Sonuç alıcı müzakere Mentor, Pocket 2016
360 Big data @ work  :   efsaneye son vermek, fırsatları keşfetmek Davenport, Thomas  2018
361 Penguen ve Leviathan  :   işbirliğinin kişisel çıkar karşısındaki zaferi Benkler, Yochai 2012
362 Uyumsuz eşleşme olgusu   :     Türkiye işgücü piyasası örneği Mehmet Merve Özaydın, Işıl Kurnaz Baltacı, Elif Çelik, Berna Yazar Aslan 2019
363 Konya işgücü piyasasının toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden analizi Karadeniz, Oğuz 2018
364 İş dünyasında Linkedln ile networking Belen, Ertuğrul 2018
365 Satış oyunları Demirdelen, Tamer 2018
366 Brief  :   [kısa ve öz]  :   daha az sözle daha çok etki yaratmak McCormack, Joseph 2019
367 İsmin marka hali  :   marka isimlendirme rehberi Phillips, Duygu 2012
368 Finans matematiği çalışma kitabı  :   (HP hesap makinesi uygulamalı) Uzunoğlu, Sadi 2019
369 Poke the box  :   iş dünyasının bilinen sınırlarını aşmak Godin, Seth  2012
370 Çeşitliliği yönetmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Çeviren Melis İnan 2013
371 Yanıtla beni Tamaro, Susanna 2003
372 Kökler, yollar ve yitik benler Tamaro, Susanna 2014
373 Luisito : bir sevgi öyküsü Tamaro, Susanna 2018
374 Yüreğimin sesini dinle Tamaro, Susanna 2017
375 Anima mundi (dünyanın ruhu) Tamaro, Susanna 2000
376 125. yılında İzmir Ticaret Borsası tarihi Serçe, Erkan, |e yazar 2017
377 Rüzgarın şarkısını dinle Murakami, Haruki 2018
378 Yanardağ Hamilton, James 2016
379 Terme sahasında jeotermal kaynağın temini ve proje sahalarına iletimi projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi t.t.
380 Tarih boyunca Yahudi meselesi Fritsch, Theodor. 1972
381 O kadar basit ki!  :   Apple’ın başarısının ardındaki tutku Segall, Ken 2017
382 Erkeklerin geleceği   :     metroseksüellikten überseksüelliğe Salzman, Marian 2006
383 İş ve kişisel hayatımızda üç ceket karar verme yöntemi ve öykülerle uygulamaları Han, Mete 2016
384 Fırtınaya karşı  :   işte ve özel yaşamda anlam yaratmak Goldsmith, Marshall 2018
385 Daha önce kimseden duymadığınız 6 kariyer sırrı : Johnny Bunko’nun maceraları Pink, Daniel H 2010
386 Avrasya’nın yükselen yıldızı Kazakistan Kara, Abdulvahap 2011
387 Hayatı yeniden keşfedin  :   daha cesur, üretken ve doyumlu bir hayat için gerekli araçlar Young, Jeffrey E 2018
388 İstanbul’un rengi erguvan : bir mevsimlik misafir = The colour of Istanbul : judas tree = Al-ardjuwan lawn Istanbul... metinyazarı: Abidin Parıltı; çeviri: Ahmet Çakır; fotoğraflar: M. Aytan Gönülşen, Levent Vural, Vedat Vural 2012
389 İyi akort edilmiş şehir : modern bilim, kadim uygarlıklar ve insan tabiatı bize geleceğin şehir yaşamı konusunda neler anlatıyor Rose, Jonathan 2019
390 Zor zamanda kurt duruşu Kırcı, Haluk 2002
391 Allahın Rasülünden Öğütler  :   Destegül 40 Hadis-3 Kutlu, Hüseyin 2015
392 Allahın Rasülünden Öğütler  :   Destegül 40 Hadis-1 Kutlu, Hüseyin 2015
393 Renklerle insanları tanıma kılavuzu Saygın, Oğuz 2015
394 Mükemmellik okulu Howes, Lewis 2018
395 Sosyal medya sanatı Kawasaki, Guy 2019
396 Kolesterolünüzü nasıl düşürebilirsiniz? Freeman, Mason W 2010
397 Yeni sınıf  :   komünist sistemin bir tahlili Djilas, Milovan 1974
398 Konya yazıları Arslan, Mustafa 2004
399 Konya ansiklopedisi 2 : B-C-Ç Editör: Dr. Mehmet Birekul 2011
400 Konya ansiklopedisi 3 : D-G Editör: Muhammet Ali Orak 2012
401 Konya ansiklopedisi 4 : G-J Editör: Muhammet Ali Orak 2012
402 Konya ansiklopedisi 5 : K Editör: Muhammet Ali Orak 2013
403 Konya Vilayeti sal-namesi 5 : 1872 Konya yıllığı : Konya, Antalya, Mersin, Karaman, Burdur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Isparta Bugünkü harflere çeviren: Mehmet Eminoğlu 2008
404 Konya Vilayeti sal-namesi 1 : 1868 Konya yıllığı : Konya, Antalya, Mersin, Karaman, Burdur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Isparta bugünkü harflere çeviren: Mehmet Eminoğlu 2007
405 Konya vilayeti sal-namesi -18- : Konya Antalya Mersin Karaman Burdur Aksaray Niğde Nevşehir Isparta : 1884-1885 Konya yıllığı çev.: Mehmet Eminoğlu; ed.: Hasan Yaşar, Muhammet Ali Orak 2015
406 Taşkent Ilıcapınar tarihi ve hatıralarım Gümrah, Ali 2014
407 Kuruluşundan bugüne Türkiye’de İmam Hatip Liseleri ve Konya İmam Hatip Lisesi 1951-1991 Özüdoğru, Şükrü 1991
408 Mevlana’nın şehri Konya Yarar, Abdüssettar 2015
409 Konya Vilayeti sal-namesi 2 : 1868 Konya yıllığı : Konya, Antalya, Mersin, Karaman, Burdur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Isparta bugünkü harflere çeviren: Mehmet Eminoğlu 2007
410 Konya Vilayeti sal-namesi 3 : 1870 Konya yıllığı : Konya, Antalya, Mersin, Karaman, Burdur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Isparta Bugünkü harflere çeviren: Mehmet Eminoğlu 2009
411 Konya Vilayeti sal-namesi 4 : 1871 Konya yıllığı : Konya, Antalya, Mersin, Karaman, Burdur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Isparta Bugünkü harflere çeviren: Mehmet Eminoğlu 2008
412 Konya’da ahilik ahi yapıları makaleler Küçükdağ, Yusuf 2019
413 Markalı güzellik  :   pazarlama görünüşümüzü nasıl değiştirdi Tungate, Mark 2013
414 Köprü Bishop, Peter 2015
415 Taş köprülerimiz derleyen: Gülgün Tunç 1978
416 Kriz yönetimi  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2018
417 Ben ne yangınlar gördüm  :   iş dünyasının liderleri krizlerle nasıl başediyor? Sezgin, Rahime 2016
418 Kur’an ve mushaflar tarihi Bigiyef, Musa Carullah 2019
419 Esbab-ı nüzul  :   Ku’ran ayetlerinin iniş sebepleri ve tefsirleri cild 14 Emiroğlu, H.Tahsin 1976
420 Esbab-ı nüzul  :   Ku’ran ayetlerinin iniş sebepleri ve tefsirleri cild 13 Emiroğlu, H.Tahsin 1976
421 Esbab-ı nüzul  :   Ku’ran ayetlerinin iniş sebepleri ve tefsirleri cild 10 Emiroğlu, H.Tahsin 1976
422 Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler Mısıroğlu, Kadir 1969
423 Kurumsal yönetim  :   Türkiye’deki durumu ve geliştirilmesine yönelik öneriler Gürbüz, A. Osman 2004
424 Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib 1979
425 Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib 1974
426 Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib 2012
427 Avrupa Birliği ve Türkiye’de kobilerin istihdam artırıcı etkileri Taş, H. Yunus 2010
428 Yeniden düşünürken  :   dünyayı anlamak ve değiştirmek üzerine Dicleli, Zülfü 2012
429 700. yılında bilinmeyen Osmanlı Akgündüz, Ahmet, |d 1955-,  |q (Akgündüz, Ahmed) 1999
430 Adalet mantığı ve hüküm verme sanatı Fabreguettes, Polydore 2019
431 Adalet mantığı ve hüküm verme sanatı Fabreguettes, Polydore 2019
432 Ekip liderliği  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
433 Doğrudan pazarlamanın kurucusu  :   Lester Wunderman hazırlayan Aşkın Baysal 2006
434 Liderlik Çeviren Melis İnan ; yayına hazırlayan Cemal Engin 2019
435 360 sosyal liderlik  :   sosyal çağda adım adım sosyal fayda için sosyal liderlik yolunu bulma rehberi Kızıltaş, Mehmet 2018
436 Liderliği öğrenmek  :   örnek alınacak lider olmanın beş ilkesi Kouzes, James M 2018
437 Zeka yönetimi  :   En iyi liderler çevrelerine zeka saçanlardır Wiseman, Liz 2011
438 The Manager  :   futbolun dahi liderleri Carson, Mike 2018
439 Olağanüstü liderlik   :     şirketlerde büyük işler başarmak Kouzes, James M. ,1945- 2018
440 Bütünsel takım koçluğu  :   takımlarla hedefe giden yöneticinin vazgeçilmezi Bugay, Sami 2017
441 Akıldışı sevgilerimle  :   kayıp çoraplar ve diğer varoluşsal muammalar Ariely, Dan 2015
442 Uzun yaşam kilit bilgiler Jenner, Paul 2013
443 Yaşamak, sevmek ve öğrenmek Buscaglia, Leo 1994
444 Lozan zafer mi, hezimet mi? Mısıroğlu, Kadir 1971
445 Maarifle ilgili kanunlar T.C. Maarif Vekilliği 1940
446 Mad Men ve felsefe  :   hiçbir şey göründüğü gibi değildir Haz. : Rod Carveth, James B. South ; çev. : Dilek Yücel 2011
447 Bırak eşkıya bellesinler Kırcı, Haluk 2000
448 Bilmecelerimiz manilerimiz tekerlemelerimiz Editör: Kevser Türkay Kurt 2007
449 Lalezar sergisi albümü yayın yönetmeni: Hüseyin Kutlu 2001
450 Marka hikayeleri İstanbul’dan Endonezya’ya Grant, John 2017
451 Markalama  :   başarıya ulaştıran 20 temel ilke Aaker, David A 2018
452 Temel matematik öğretmenler için rehber bülteni Milli eğitim bakanlığı 1969
453 Tarih boyunca büyük mazlumlar cilt 1 Kısakürek, Necip Fâzıl 1966
454 Konya hastane sektörü sağlık turizmi eylem planı Proje ekibi : Murat Gümüş, Mete Sezgin [2014]
455 Meram’daki yer adları Meram Belediyesi 2017
456 Mağaradakiler Meriç, Cemil 1978
457 Altın dokunuşlar 2013 : Komek Güldeste Sergisi Albümü Konya Büyükşehir Belediyesi adına sahibi Tahir Akyürek; genel koordinatör Ahmet Köseoğlu; yayın yönetmeni Abdullah Kaleli; fotoğraf Soner Yıldırım, Ahmet Uğuzyiğit, Ümit Teke 2013
458 Tekniker okulları Milli eğitim bakanlığı 1964
459 Yusuf u Züleyha Kemal Paşazade 1983
460 Türkiye demir ve demir dışı metaller meclisi sektör raporu 2014 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2014
461 Türkiye demir ve demir dışı metaller meclisi sektör raporu 2015 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2015
462 Türkiye demir ve demir dışı metaller meclisi sektör raporu 2012 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012
463 Mevlana Celaleddin-i Rumi : Bütün Eserleri - Seçmeler Şafak, Yakup 2007
464 Mevlana’nın gül bahçesinden bir demet gül Türkmen, Erkan 2012
465 Proje adı  :  Konya İli meyvecilik ve bağcılık eylem planı - 2012
466 Tarihi boyunca Mevlevi kıyafetleri ve sembolik anlamları Özönder, Hasan 2006
467 Mikroplarınızla tanışın  :   minicik yaratıkların devasa etkisi Knight, Rob  2016
468 Birlikte bir yıl Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı t.y.
469 Birlikte bir yıl Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı t.y.
470 Bay Pipo : bir MİT görevlisinin sıradışı yaşamı : Hiram Abas Yalçın, Soner 2000
471 Mitolojinin gücü  :   kutsal kitaplardan Hollywood filmlerine mitoloji ve hikayeler Campbell, Joseph 2019
472 Türkiye mobilya ürünleri meclisi sektör raporu 2014 - 2015
473 The Turkish furniture products assembly sector report - 2015
474 Çocuğun Ayak İzinden  :   Montessori eğitiminin tarihsel süreci, felsefesi ve uygulaması Baynham, Hannah Joy 2016
475 Motor  Özbalkan, Nuri. 1959
476 Turkish financial reporting system  :   based on accounting system application general announcements  :   Turkish accounting standars and Turkish tax legislation Yarbaşı, Engin 2008
477 Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı Editörler: İbrahim Aksu, Tolga Oral 2019
478 İslam hanımlarından kıssalar Beşoğlu, İnci t.y.
479 Neden çalışırız Schwartz, Barry 2017
480 Taşlama ve alet bileme Lalik, Sıtkı 1949
481 “Göç süreci ve mülteciler açısından küresel ve ulusal düzlemde Türkiye vizyonu” çalıştayı  :   11- 12 Mart 2019 ed. Haluk Songur, Erdal Eke. 2019
482 Sultan II. Abdülhamid albümleri  ve Fahreddin Paşa (Türkkan) koleksiyonlarından seçilmiş Osmanlı dönemi fotoğraflarıyla Haremeyn =  Makka al Mukarrama and al Madina al - Munawwara in photographs from the Ottoman period selected from the Albums of Sultan Abdulhamid II and Colleciton of Farhreddin Pasha (Türkkan) Haz. : Halit Eren, Salih Sadawi ; takdim Abdullah Gül ve Ekmeleddin İhsanoğlu. 2013
483 Sömürgecilik dönemi sonrası romanında müslüman kadın Töngür, A. Nejat 2019
484 Müşterinize odaklanmak  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Çev. : Melis İnan ; yay haz. Mutlu Dinçer 2018
485 Kalıcı başarı için müşteri hizmetleri Odabaşı, Yavuz 2013
486 Jeffrey Gitomer’in Güven hakkında küçük mavi kitabı  :   pazarlamada, satışta ve hayatta güven yaratma rehberi Gitomer, Jeffrey H 2010
487 Şikayet yönetimi rehberi : strateji ve uygulama araçları Barış, Gülfidan 2015
488 30 Necip Fazıl Editörler : Fahri Tuna, Ercan Yılmaz, Hüseyin Yorulmaz 2013
489 Mod terapisi : diğer yollardan gitmek : şema terapi’yi temel alan bir kendine yardım kitabı Jacob, Gitta 2018
490 Nöromarketing : müşterinizin beynindeki "satın alma düğmesi"ne basmak Renvoise, Patrick 2019
491 Obama’nın liderlik sırları Özkan, Necati 2009
492 Takıntılarla başa çıkmak  :   obsesif kompulsif bozukluğunuzu kontrol altına almanın yolları Purdon, Christine  2018
493 Otomatik CMK atama sistemi kullanım kılavuzu Konya Barosu t.y.
494 Konya kitabı XVI : Konya ticaret tarihi I. cilt Editörler : Abdulkadir Buluş, Caner Arabacı 2018
495 Konya kitabı XVI : Konya ticaret tarihi II. cilt Editörler : Abdulkadir Buluş, Caner Arabacı 2018
496 İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı Sümer, Faruk 1971
497 Maskeler aşağı!  :   astroloji, kehanet, telepati ve diğar yalancı bilimlerin içyüzü Charpak, Georges 2005
498 E-sosyal toplum   :    dijital çağda sosyal medyanın iş ve gündelik hayata etkisi Jarvis, Jeff 2012
499 Yönetim ve psikoloji Çeviren Ümit Şensoy ; yayına hazırlayan Utku Umut Bulsun 2019
500 2023’e doğru Türkiye’de organize sanayi bölgeleri’nin dönüşümü Cansız, Mehmet 2019
501 Osmanlı tarihi III. cilt 1. kısım : II. Selim’in tahta çıkışından 1699 karlofça andlaşmasına kadar Uzunçarşılı, İsmail Hakkı 1973
502 Yanya Sultanı Plomer, William 1972
503 37 numaralı Konya şeriye sicili : (1102-1103/1691-1692) (Transkripsiyon ve dizin) Sak, İzzet 2010
504 Mondros ve Versay’ın 100. yılında Türk- Alman ilişkileri kültür, tarih, teknoloji, ekonomi, şehir planlama ve tıp alanlarında Editör: Latif Çelik 2020
505 Mondros ve Versay’ın 100. yılında Türk- Alman ilişkileri kültür, tarih, teknoloji, ekonomi, şehir planlama ve tıp alanlarında Editör: Latif Çelik 2020
506 Osmanlı vesikalarını okumaya giriş haz. : Mehmet Eminoğlu. 1989
507 45 günde Osmanlıca yazalım okuyalım  :   Kiril alfabeli haz.: Mehmet Eminoğlu t.y.
508 Avrupa resim sanatında : ölümcül kadın figürler Yılmaz, Betül Serbest 2018
509 Rakamlara takılma!  :   küçük değişimlerin büyük etkisi Heffernan, Margaret 2016
510 Stratejik pazarlama Çeviren Melis İnan ; yayına hazırlayan Utku Umut Bulsun 2018
511 Değişim manifestosu  :   şirketinizi dönüştürmenin çok da-çılgın-olmayan  yolları sektörünüzü sarsın, kendinize meydan okuyun Taylor, William, |d 1959- 2011
512 Yapmamak  :   çaresiz eylem sanatı Renner, Diana 2018
513 Prof. Dr. Mustafa Öz Tüzün, Esra 2019
514 Algıda, iknada, iletişimde  :   beyin oyunları Demirdelen, Tamer 2019
515 Panik atakta  :   ilaçsız, yeni anksiyete terapisi ile hayatınız değişebilir Burns, David D 2018
516 Paranın zaman değeri Kıyılar, Murat 2015
517 Pürüzlü mükemmellik  :   hızlı ve öfkeli hayatımızda yavaşlayarak hız kazanmak Doğan, Mehmet R. 2018
518 Seçme yazılarım Odabaşı, Yavuz 2016
519 Strateji oyunları  :    oyun teorisi stratejik kararlar almanızda nasıl yardımcı olur? Karabacak, Hakan 2017
520 Marketing research  :   an applied orientation Malhotra, Naresh K 2010
521 Satışın kutsal kitabı Gitomer, Jeffrey 2019
522 Unmarketing  :   pazarlamayı bırakın bağ kurmaya başlayın Stratten, Scott 2014
523 Pazarlamayı hacklemek : daha iyi pazarlama için çevik uygulamalar Brinker, Scott. 2017
524 Pazarlamanın en’leri  :   uzman gözüyle "en iyi" pazarlama kitaplarına bir bakış Duncan, Kevin, |d 1961- 2013
525 Markanı ateşle M. Bora Alçı, Güven Borça, Şule Kutlay, Serhan Ok, Nükhet Vardar ; ed. Didem Ünal 2016
526 Pazarlama 4.0  :   gelenekselden dijitale geçiş Kotler, Philip, |d 1931- 2018
527 Küresel pazarda büyümenin 8 Yolu Kotler, Philip 2016
528 Reklamarkası  :   kısa öyküler Merter, Ender 2014
529 Aşağıdan yukarıya pazarlama Ries, Al 2014
530 Helikopter bakışı  :   işletme yönetimi ve pazarlamada yeni kavramlar Okay, Hakan 2015
531 İletişim odaklı pazarlama  :   tüketiciden müşteri yaratmak Bozkurt, İzzet 2014
532 Pazarlama teorileri Çabuk,  Serap 2018
533 İyi pazarlamacı olmak   :   yeni girişimci ve yöneticiler için pazarlama teknikleri Okay, Hakan, |d 1960- 2015
534 Senin hikayen ne?  :   binlerce yıllık keşfedilmemiş pazarlama tekniği : hikaye anlatımı Mathews, Ryan 2009
535 Marketing management Kotler, Philip 2016
536 Mistik pazarlama  :   efsaneler, batıl inançlar ve spiritüelliğin pazarlama iletişimindeki rolü Editör Filiz Otay Demir 2011
537 Pazarlama iletişimi yönetimi Odabaşı, Yavuz 2019
538 Recep Peker konuşuyor  :   disiplinli hürriyet Peker, Recep 2018
539 Stratejik performans yönetimi ve performans karnesi Coşkun, Ali 2007
540 İnsan yönetimi Çeviren Melis İnan ; yayına hazırlayan Cemal Engin 2019
541 Gel kal bağlan  :   işveren markası ve işin perde arkası Baran, Engin 2019
542 Çalışanları geliştirmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
543 Bir damla kan bir damla petrol ; Dünyada ve Türkiye’de petrol için gizli savaş Derleyen :Tarık Dursun K. 1965
544 Türkiye sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) meclisi sektör raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012
545 Tarih, insan ve dil felsefesi üzerine altı konferans Wein, Hermann 1959
546 Vezir-i azam Piri Mehmed Paşa (1463?-1532) Küçükdağ, Yusuf 1994
547 Türkiye’de güvenlik bürokrasisi ve medya Küçükyılmaz, M. Mücahit 2019
548 Latife Hanım Çalışlar, İpek 2006
549 Türkiye özel güvenlik hizmetleri meclisi sektör raporu 2014 Hazırlayan: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2014
550 Türkiye özel güvenlik hizmetleri meclisi sektör raporu 2012 Hazırlayan: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012
551 Karlı proje yönetimi   :     projeleri yolunda ve bütçe içinde tutmak için güvenilir bir kılavuz Knight, Joe 2017
552 Kervan yolda düzülür  :   Türk işi proje yönetimi  :   ’’herkes için proje el kitabı’’ Çipil, Mahir 2017
553 Tübitak açık destek çağrıları Selçuk Üniversitesi teknoloji transfer ofisi t.y.
554 Kop bölgesi’nde sosyal yapının analiz edilmesi projesi ; Sonuç raporu Konya ovası projesi bölge kalkınma idaresi başkanlığı 2019
555 Sükûnet sanatı : hiçbir yere gitme maceraları İyer, Pico 2014
556 Freud kilit fikirler Snowden, Ruth 2016
557 İknaya açılan kapı Cialdini, Robert B 2017
558 Psikolojiyi anlamak Hayes, Nicky 2018
559 İslamiyette ruh sağlığı Canatan, Burhanettin t.y.
560 Endüstriyel ve organizasyonel psikoloji Korman, Abraham K 1978
561 Herkes kazanır  :   RE/MAX’ın öyküsü ve öğrettikleri Harkins, Phil 2016
562 Hello Avatar   :     Dijital neslin yükselişi Coleman, Beth 2012
563 Farklılaş ya da öl  :   ölümcül rekabet çağında hayatta kalmanın sırları Trout, Jack 2018
564 Adweek reklam yazarının elkitabı  : etkili reklam ve pazarlama metni yazma teknikleri Sugarman, Joseph,, |d 1938- 2019
565 Reklam dünyasının kralı David Ogilvy Roman, Kenneth 2010
566 Hikaye tasarımı  :   yeni reklamlar değil, yeni dünyalar yaratın McColl, Darren 2019
567 Zoraki dostlar  :   Madison Avenue & Vine Street Kavşağı Donaton, Scott 2005
568 Quick cut Aytemur, Sait 2010
569 Reklamcı nedir?  :   nasıl reklamcı olunur? Başsoy, İlyas 2008
570 Hoopla  Crispin Porter - Bogusky Berger, Warren 2009
571 Sisomo  :   ekrandaki gelecek  :   görüntü, ses ve hareket’i kullanarak tüketiciyle duygusal bağlar kurmak Roberts, Kevin- 1949- 2006
572 Reklamcılığın geleceği  :   post-televizyon çağında yeni mecralar, yeni müşteriler, yeni tüketiciler Cappo, Joe 2005
573 Turizm sektöründe reklamcılık Morgan, Nigel 2006
574 Radar-altı iletişim :  Günümüzün kuşkucu tüketicisine ulaşmanın yolları Bond, Jonathan 2004
575 Reklamcı yazar Merter, Ender 2019
576 Yaratıcılık  :   kuralları boşverin Hegarty, John,,  |d 1944- 2018
577 Yeni nesil yeni toplum Köse, Metin 1987
578 Yeni nesil yeni toplum Köse, Metin 1987
579 Ağlayan kalpler Ateş, Büşra 2018
580 7. Koğuş Tarsis, Valeriy 1966
581 Ben bir ışık arıyordum: Kızıl Dünya : ülkeler, beldeler, olaylar, insanlar, dâvalar, sonuçlar Battal-Taymas, Abdullah 1962
582 Beyond Heroes  :   sağlık sektörü için salın yönetim sistemi Barnas, Kim 2016
583 Beykent 1st international health sciences research days congress  :   16-18 june 2019 İstanbul Turkey ed. Ayşe Yıldırım Kaptanoğlu 2019
584 Türkiye sanayi politikaları : 2014 - 2017 Kılıçarslan, İbrahim 2017
585 Aksaray otomotiv yan sanayi ihtisas organize sanayi bölgesi fizibilite raporu Ahiler kalkınma ajansı 2016
586 Bildiğimiz satışın sonu  :   yeni pazar koşulları için satış kapatma teknikleri Miller, Marc T 2006
587 Satışın anayasası  :   ihlal edilemez 21,5 madde Gitomer, Jeffrey 2016
588 Satış bir çocuk oyunudur  :   satış kariyerinize katkısı olacak farklı görüşler... Gider, Hakan Ömer 2008
589 Satışın Türkçesi  :   Türk usulü satış teknikleri Sasık, B. Tolga 2014
590 Satıcının kariyer yolculuğu  :   satışta uzmanlaşmak için temel bilgiler Karabıyıkoğlu, Melik 2018
591 Satışın yeni kuralları  :   insanları harekete geçirmenin sırları Daniel H. Pink 2019
592 Satış  :   Harvard Business Review’den en etkili yönetim fikirleri Yayına hazırlayan Utku Umut Bulsun ; çeviren İclal Devrim Özçelik 2018
593 Satışı bırak (unsellıng)  :   yeni müşteri deneyimi Stratten, Scott 2015
594 Ben satış danışmanıyım Kurt, Eser 2017
595 Bir görüşme daha!  :   müşteri yaratmanın kutsal kitabı Blount, Jeb 2017
596 İlaç sektöründe kariyer yapma kılavuzu : sektörde ilk adım : tıbbi satış temsilcisi olmak Ruff, Tom 2009
597 Satış 101  :   başarılı satış profesyonellerinin bilmesi gereken her şey Ziglar, Zig 2017
598 Türkiye savunma sanayi meclisi sektör raporu 2010 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012
599 Yerel seçimlerde başarı  :   belediye başkan adayları, aday adayları ve belediye başkanları için kampanya yönetimi el kitabı Bıçakçı, Baskın 2012
600 Türkiye ve dünyadan örneklerle  :   seçim kazandıran kampanyalar Özkan, Necati, |d 1960- 2014
601 Termal seralarda kümelenme projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi t.t.
602 Belgelerle iktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası   :   târih  yazımında Serbest Cumhuriyet Fırkası Koçak, Cemil 2014
603 Kredi derecelendirme sistemi  :   SPK lisanslama sınavına hazırlık soru örnekleri Yaslıdağ, Beyhan 2007
604 Vadeli piyasalarda teori ve uygulama ışığında “50 altın kural” Kayacan, Murad 2011
605 Konya ili hizmet sektörü yatırım kılavuzu - 2013
606 Kaynayan nehir   :    Amazon’da macera ve keşif Ruzo, Andrés 2017
607 Sezgi   :     mantığın ötesini bilmek : yeni bir yaşam biçimini kavramak Osho, |d 1931-1990 2015
608 Sosyal güvenlik uygalamaları : İşveren Rehberi Olgaç, Cüneyt 2012
609 Tek başına ana babalık Hayman, Suzie, ,1949- 2012
610 İnkılaplar-ihtilaller ve Siyonizm Uygur, Ziya 1968
611 Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı Kamu Gözetimi Kurumu 2017
612 Oyun bitti  :   markalar, şirketler ve liderler yeni dönemi nasıl yönetilecek? Kadıbeşegil, Salim 2012
613 Yeni kavga : Milli demokratik devrim nedir Sayılgan, Aclan 1970
614 İnsanlık düşmanı komünizm’in maskesi sosyalizm’dir Çiftçi, Ahmet 1965
615 İnsan ve sosyal hayatı Çiper, M. Tevfik 1950
616 What the dog saw (köpeğin gördüğü) : ve diğer maceralar Gladwell, Malcolm 2018
617 Gizli ikna  :   insan davranışını şekillendiren hayalet etkiler Berger, Jonah 2018
618 Yirminci Asrın Manası Bouldıng, Kenneth 1980
619 Yirminci Asrın Manası Bouldıng, Kenneth 1969
620 Sürdürülebilir büyüme  :   insanlar, gezegen, kar Fisk, Peter 2010
621 Sosyal sigortalar hukuku Alper, Yusuf 2019
622 Sözleşmelerin yüklenilmesi (devri) Ayrancı, Hasan 2003
623 İngilizce-Türkçe sözlük söylenişler ve tümceler ile Derleyen: Esat Ören t.y.
624 Yalnızlık dolambacı Paz, Octavio 1990
625 Etkili ve hızlı okuma sanatı Kayalan, Meriç 2007
626 Çekim yasası satışlarınızı nasıl artırır? Nunziata, Joe 2009
627 Doğal taşlar ve Çin Halk Cumhuriyeti rekabeti editör: Arzu Tay Bayramoğlu...[ve bşkl.].. 2011
628 Stratejiyi uygulamak  : her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
629 Ya strateji ya toksik domates Aytemur, Sait 2010
630 Oyunlar başlasın  :   stratejik düşünce için akıl oyunları Hakan Karabacak 2018
631 Stratejik plan 2015-2019  Sosyal Güvenlik Kurumu -
632 İlk 90 gün   :   geçiş dönemindeki yöneticiler için kanıtlanmış stratejiler Watkins, Michael 2019
633 Stratejik düşünmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
634 Büyük veri iş başında  :   45 yıldız şirket büyük veriyi nasıl kullandı? Marr, Bernard 2019
635 Sualtında fotoğraf çekmek Evirgen, Ateş 2014
636 Koaktif koçluk  :   işte ve hayatta ortak başarı için yeni yöntemler Whitworth, Laura 2019
637 Kader anı  :   öngörülemeyen bir dünyada fırsatı yakalamak Johansson, Frans 2018
638 Can veren pervaneler İnanç, Hayati 2019
639 Akıllı şehirler, dijital ülkeler Herzberg, Caspar 2018
640 İtibar yönetimi  :   itibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı? Kadıbeşegil, Salim 2018
641 Şirket değerlemesi  :   klasik ve modern yaklaşımlar Gürbüz, A. Osman 2008
642 Ticaret ve Ziraat Nezareti Memâlik-i Osmaniye’de Osmanlı Anonim Şirketleri Balcı, Ramazan, |d 1963- 2012
643 Ekip yönetimi  :   hergün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2015
644 Ekipler Yayına hazırlayan Utku Umut Bulsun ; çeviren Melis İnan 2018
645 Yalın hastane  :   kalite, hasta güvenliği ve çalışan memnuniyetini artırmak Graban, Mark  2018
646 Ceviz odaklı kalkınma ve gelişim projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi t.t.
647 Türkiye tarım sektörü raporu 2013 - 2014
648 Küller altında yakın tarih Armağan, Mustafa 2014
649 Yakın tarihimiz cilt 3 - t.y.
650 Yakın tarihimiz cilt 2 - t.y.
651 Mukaddime cilt I İbn Haldun 2004
652 Mukaddime cilt II İbn Haldun 2004
653 Tarih atlası Unat, Faik Reşit t.y.
654 Tarih ve Tarım Şehri Harran Kürkçüoğlu, A.Cihat  1995
655 Tarikatlar-1 Mutlu, İsmail 2000
656 Ladikli Aşık Ahmet Hüdai derleyen: Ahmet Elma 2012
657 Vehhâbîye nasîhat hâzırlayan: Hüseyn Hilmi Işık 1980
658 Sonsuz olanak  :   dijital cephede müşteri değeri yaratmak Pine, Joseph 2012
659 Geçmişten günümüze fotoğraflarla mesleki ve teknik eğitim 1775-2019 hazırlayanlar Selvinaz Aydın, Ülkü Özdemir. 2019
660 Endüstri alanında taknisyenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı (Faransa’da) doküman no: III Çev.: Adil Elal 1968
661 Endüstri alanında taknisyenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı (Kanada’da) doküman no: VII Çev.: Ahmet Güleç 1968
662 Endüstri alanında taknisyenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı (Danimarka’da) doküman no: V Çev.: Mustafa Ertürk 1968
663 Endüstri alanında taknisyenlerin yetiştirilmesi ve istihdam (İsviçre’de) doküman no:II Çev.: Sıtkı lalik 1968
664 Erkek teknik öğretim - 1949
665 Büyük teknolojik dönüşüm  :   geleceğimizi şekillendirecek 12 teknolojik kuvvet Kelly, Kevin 2017
666 Dijital dönüşümde oyunun kuralları  :   dijital çağ için işinizi yeniden kurgulayın Rogers, David 2017
667 Bilgi-teknoloji ve yenilik üretim stratejisi  :   (ulusal yenilik sistemleri) Açıkgöz, Atıf 2012
668 İnovasyon yapmak Mentor, Pocket 2016
669 İnovasyonu haritalamak  :   dijital çağda özgün inovasyon stratejileri Satell, Greg 2017
670 Augmented  :   (artırılmış gerçeklik) : akıllı dünyada yaşam King, Brett 2016
671 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi meclisi  :   2017 sektör raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2018
672 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi meclisi   :     2012 sektör raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012
673 Tesviyecilik meslek teknolojisi IV Lalik, Sıtkı 1949
674 Teşkilatın iki silahşoru : biri Meşrutiyet’in silahşörü dede Yakub Cemil diğeri Cumhuriyet’in silahşoru torun Yakub Cemil Yalçın, Soner 2004
675 Akıl yoluyla başarılı olmanın ilkeleri Markman, Arthur B 2012
676 Miftah-ı teşrih  Stanbulinski, Hiristo 2019
677 140 soruda yeni Türk Ticaret Kanunu yay. haz.: İbrahim Ekinci t.y.
678 Finansal yönetim örnek olayları ve örnek çözümler (vaka analizleri) :  finans serisi A3 : 33 örnek olay, 71 örnek olay, 14 çözüm Okka, Osman 2019
679 Ticari ve finansal bilgi üretim ve paylaşımı Sarıoğlu, Serra Eren 2017
680 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu bilgilendirme semineri 14 şubat 2013 İzmir Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 2013
681 Dönüşüm  :   Çığır Açan Bir Performans Sergilemek ve Sürdürmek Faeste, Lars 2018
682 Dönüşüm  :   Çığır Açan Bir Performans Sergilemek ve Sürdürmek Faeste, Lars 2018
683 Türkiye turizmi değerlendirmesi Temmuz 2019 - 2019
684 Madalyonun tersi Tansu, Samih Nafiz 1970
685 Milli Mücadele döneminde dış ticaret  :     1920-1923 Aydın, Özkan,  |d  1957-  2005
686 1855’de Türkiye 1. cilt Ubicini, J. H. A.. 1977
687 1855’de Türkiye 2. cilt Ubicini, J. H. A.. 1977
688 VI. Türkiye sektörel ekonomi şurası, 25 Aralık 2012 TOBB Ankara Türkiye Barolar Birliği 2012
689 Eski ve yeni diplomasi Tuncer, Hüner. 2002
690 Yalan söyleyen tarih utansın Müftüoğlu, Mustafa 1977
691 Tarih sohbetleri 6 Kutay, Cemal 1967
692 Osmanlı Tarihi V. cilt, 3. baskı : Nizam-ı cedit ve tanzimat devirleri (1789-1856) Karal, Enver Ziya 1970
693 81 ilin karnesi Genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ 2014
694 Bağlanma Pakdil, Nuri 2019
695 Kalem kalesi Pakdil, Nuri 2019
696 Ben orada değildim üstelik siz de yoktunuz Aksak, Burak 2019
697 Bir dünyadan bir dünyaya Ayverdi, Sâmiha 1974
698 Osmanlı Türkçesi metinleri 2  Timurtaş, Faruk Kadri 1986
699 Osmanlı Türkçesi grameri III , eski yazı ve imla ,Arapça, Farsça Eski Anadolu Türkçesi Timurtaş, Faruk Kadri 1983
700 Osmanlı Türkçesine giriş  1 :     eski yazı - gramer - aruz - metinler Timurtaş, Faruk Kadri 1991
701 Osmanlı Türkçesine giriş  1 :     eski yazı - gramer - aruz - metinler Timurtaş, Faruk Kadri 2000
702 Balıkesir muhasebecisi Tanrı Dağı ziyafeti Güntekin,Reşat Nuri 1971
703 Leylâ ile Mecnun Nizami 1985
704 Tarihte Türkler Güngör, Erol 1989
705 Pazarlama metaforları Zaltman, Gerald 2018
706 Tüketici davranışı Odabaşı, Yavuz 2019
707 Tavsiye edilen markaların sırrı Reichheld, Frederick F 2013
708 Macaristan Türk Aleminden Çizgiler Takat, S. 1970
709 Küçük ağa Buğra, Tarık 2006
710 Kalem kalesi Pakdil, Nuri.,  |d 1934- 2019
711 Yaşayan Türkçemiz 2 haz.: Tercüman Gazetesi 1981
712 Yaşayan Türkçemiz 3 haz.: Tercüman Gazetesi 1981
713 Yaşayan Türkçemiz 1 haz.: Tercüman Gazetesi 1981
714 Bilim, kültür ve öğretim dili olarak Türkçe - 1978
715 Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat : eski ve yeni harflerle haz.: F. Devellioğlu 1970
716 Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat : eski ve yeni harflerle haz.: F. Devellioğlu 1970
717 Dil bilgisi 1 Onan, Necmettin Halil 1948
718 Maarif Sultan Veled 1974
719 Yaprak dökümü Eski şarkı Güntekin, Reşat Nuri 1971
720 Ruhi mücerret Menteş, Murat 2016
721 Yaratılış ve Türeyiş : Türk destanı Sepetçioğlu, Mustafa Necati 1969
722 Yaratılış ve Türeyiş : Türk destanı Sepetçioğlu, Mustafa Necati 1965
723 Yüzbaşı Selahattin’in romanı 1. kitap Selçuk, İlhan 1975
724 Yüzbaşı Selahattin’in romanı 2. kitap Selçuk, İlhan 1975
725 Küçük dünya Işınsu, Emine 1966
726 Ergenekon : Milli mücadele yazıları Karaosmanoğlu, Yakup Kadri 1981
727 Esrarlı kale Şenler, Özer 1974
728 Erguvan renkli gönlüm  :   şiirler Damla, Nurdan 2001
729 Bir bayrak rüzgar bekliyor Asya, Arif Nihat 1967
730 Bir bayrak rüzgar bekliyor Asya, Arif Nihat 1967
731 Zeytindağı Atay, Falih Rıfkı 1970
732 Erenlerin bağından (Okun ucundan ve diğer nesirler) Karaosmanoğlu, Yakup Kadri 1970
733 Eski şiirimizin ustaları  :   radyo konuşmaları Sevengil, Refik Ahmet 1964
734 Saklı Hayatlar Uhri, Mehmet 2014
735 Vurgunum Tektaş, Nazım 1999
736 Zaman çöktü Erdem, Y. Hakan 2006
737 Türk kültürü I Ahmet Temir 1962
738 Türk kültürü II Ahmet Temir 1963
739 Türk kültürü III Ahmet Temir 1964-1965
740 Rüyamda çıplaktım ve... Çakar, Fuat 2004
741 Bayram hediyesi  Özdemir, Mehmed Niyazi 1971
742 Camdaki kız Budayıcıoğlu, Gülseren. 2019
743 Antika titanik Menteş, Murat 2018
744 Esir şehrin insanları Kemal Tahir 2007
745 Yazılamamış destanlar Niyazi, Mehmet 1991
746 Yalnızız Safa, Peyami 1971
747 Osmanlı simitçiler kasidesi Pakdil, Nuri.,  |d 1934- 2017
748 Osmanlı simitçiler kasidesi Pakdil, Nuri.,  |d 1934- 2017
749 Arap saati Pakdil, Nuri.,  |d 1934- 2017
750 Arap saati Pakdil, Nuri.,  |d 1934- 2017
751 Sükut suretinde Pakdil, Nuri.,  |d 1934- 2019
752 Bir duygu ki  :   şiirler Tektaş, Nazım 1993
753 Bir duygu ki  :   şiirler Tektaş, Nazım 1993
754 Kuvayı Milliye Ruhu Ağaoğlu, Samet 1973
755 Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa cilt 1 1860-1908 Aydemir, Şevket Süreyya 1993
756 Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa cilt 2 1908-1914 Aydemir, Şevket Süreyya 1993
757 Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa cilt 3 1914-1922 Aydemir, Şevket Süreyya 1993
758 Türkçe sözlük Mehmet Ali Ağakay 1945
759 Temel Türkçe sözlük  :   sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kamus-ı Türki 1 Şemseddin Sâmî 1991
760 Temel Türkçe sözlük  :   sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kamus-ı Türki 2 Şemseddin Sâmî 1991
761 Temel Türkçe sözlük  :   sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kamus-ı Türki 3 Şemseddin Sâmî 1991
762 Temel Türkçe sözlük  :   sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kamus-ı Türki 4 Şemseddin Sâmî 1991
763 Temel görüşler Türkeş, Alparslan 1976
764 Belgelerle heyeti mahsusalar Koçak, Cemil,  |d 1956- 2016
765 Osmanlı tarihi 1 Çeviren Serhat Bayram 1991
766 Osmanlı tarihi 2 Çeviren Serhat Bayram 1991
767 Gaziosmanpaşa’nın vatan nöbeti : kalbi yorumlar editor: Serdar Kızıldağ t.y.
768 Kültür emperyalizmi : manevi sömürgecilik Kabaklı, Ahmet 1971
769 100 günlük icraat programı  :   3 Ağustos 2018 T.C. Cumhurbaşkanlığı 2018
770 İkinci istiklal zaferi Güden, Mustafa 2019
771 Osmanlı tarihi.Cilt: VI : Islahat fermanı devri 1856-1861 Karal, Enver Ziya 1976
772 Osmanlı Tarihi II. cilt, 7. baskı. : İstanbul’un fethinden Kanuni Sultan Süleyman’ın Ölümüne Kadar  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı 1975
773 Dış ticaret  :   işlemler ve uygulamalar Editörler, Çağatay Ünüsan, Murat Canıtez ; [yazarlar], Osman Okka, İMurat Canıtez ... [ve başkaları]. 2012
774 Kültür değişmeleri : sosyal psikoloji bakımından bir tetkik Turhan, Mümtaz 1969
775 Teokratik devlet anlayışından demokratik devlet anlayışına  :   (şeriat devletinden laik cumhuriyete) Arsel, İlhan 1975
776 Osmanlı tarihi I.cilt Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan İstanbul’un fethine kadar Uzunçarşılı, İsmail Hakkı 1972
777 2023 Türkiye ihracaat stratejisi - t.y.
778 Yarınki Türkiye Topçu, Nurettin 1961
779 Kültür değişmesi ve milliyetçilik Güngör, Erol 1980
780 Türklük meseleleri Danişmend, İsmail Hami 1966
781 Ulaşan ve erişen Türkiye 2012. - 2012
782 Kpss eğitim bilimleri :  Program Geliştirme - 2009
783 Kpss eğitim bilimleri :  Rehberlik - 2009
784 Kpss eğitim bilimleri :  Öğrenme Psikolojisi - 2009
785 Kpss eğitim bilimleri :  Gelişim Psikolojisi - 2009
786 Kpss eğitim bilimleri :  Öğretim yöntem ve teknikleri- sınıf yönetimi - 2009
787 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Yarbaşı, Engin  2012
788 Sefer Ulusoy  :   bizimkisi uzun bir yol hikayesi hazırlayan: Nurgül Günaydın 2019
789 Ana hatları ile Amerikan tarihi Ed. Howard Cincotta t.y.
790 Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu ile mücadele Rapor Hazırlayan: Esra Çetinöz 2019
791 Yükseköğretim kurumları teşkilatı Gürbüz, Hayrettin 1982
792 Yükseköğretim kurumları teşkilatı Gürbüz, Hayrettin 1982
793 Bir vampirin gerçek hikayesi Wilkins, Mary E. 2017
794 Toplumsal yapı ve verginin sosyal bileşenleri tercihli vergi Baloğlu, Burhan 2010
795 Sosyolojik açıdan Türkiye’de halkın vergiye bakışı Baloğlu, Burhan 2010
796 Sanal ekiplere liderlik etmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Çeviren Melis İnan ; yayına hazırlayan Cemal Engin 2011
797 Zencilerin Mürşidi Eğitimci Kara Musa ( Booker Washington ) Petrof, Grigoriy 1963
798 Discovering statistics using IBM SPSS statistics Field, Andy 2018
799 Türkiye’de yükseköğretimdeki cinsiyet eşit(siz)liği, 1984-2018 - 2019
800 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları : Teori ve Türkiye uygulaması Mucuk, Mehmet 2011
801 Yabancılar tanıştığında  :   tanımadığınız insanlar sizi nasıl dönüştürebilir Stark, Kio 2017
802 Aklın yeni sınırları  :   kavramsal çağda başarı için gerekli altı temel yetenek Pink, Daniel H 2019
803 Yaratıcı çocuk faaliyetleri Oğuzkan, Şükran 1979
804 Yaratıcılık fırtınası Leski, Kyna 2017
805 Bir + bir =  üç  :   yaratıcılığı kışkırtan hikayeler Trott, Dave 2017
806 İnovasyon seferi  :   inovasyon başlatmak için görsel alet takımı Wulfen, Gijs Van 2015
807 Milletlerarası özel hukukta tek satıcılık sözleşmeleri  :   münhasır bayilik sözleşmeleri Gökyayla, Cemile Demir 2013
808 Yatırım projeleri Tevfik, Arman T 2012
809 Excel ile yatırım projeleri  :   bazı finans, muhasebe, istatistik, yöneylem araştırması, üretim yöneti, pazarlama ve iktisat modelleri Tevfik, Arman T 2012
810 Kaba yem üretim projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi t.t.
811 Bir veledi ehlileştirmenin 50 yolu   :     küçük şeytanınızın aklını nasıl çelebilirsiniz? Hamlyn  2012
812 Yenibahçeli Şükrü Bey’in hatıraları Semiz, Yaşar 2011
813 Anne uykum var Gürel, Hülya 2015
814 Türkiye yer altı kaynakları (illere göre) Maden tetkik ve arama genel müdürlüğü 2009
815 MTA Doğal kaynaklar ve ekonomi bülteni Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2010
816 Görev devretmek  :   her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2016
817 Yöneticinin el kitabı İttifak Holding 1997
818 Üstünüzü yönetmek Çeviren Melis İnan ; yayına hazırlayan Cemal Engin 2017
819 Yeni yönetici  :   Harvard Business Review’den en kalıcı yönetim fikirleri Çeviren İclal Büyükdevrim Özçelik 2019
820 Yönetim 2.0  :   Harvard Business Review Yayına hazırlayan Utku Umut Bulsun ; çeviren Melis İnan 2018
821 Yöneticiliğin Kuralları Yöneticiliğin kuralları  :   yöneticilikte başarının kesin yolu Templar, Richard- 1950-2006 2017
822 Strateji  :   Harvard Business Review’den en etkili yönetim fikirleri Çeviren Melis İnan 2019
823 Execution  :   iş yaptırabilme disiplini Bossidy, Larry 2018
824 Günlük yaşamda ve iş dünyasında uzmanları kullanma sanatı ve öykülerle uygulamalar Gür, Mete Han 2016
825 Yumurta tavukçuluğu verileri 2012 - 2012
826 Yunus Emre Divanı Ziya Bakırcıoğlu t.y.
827 Zaman yönetimi  :  her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Mentor, Pocket 2019
828 Kutsal topraklarda siyonistler ve masonlar;ihânetler,komplolar,aldanmalar Öke,Kemal 1991
829 O muydu? Zweig, Stefan 2018
830 Bir kalbin çöküşü Zweig, Stefan 2018
831 While approaching the 1400 th year of the hedjirah ; Let us be not slaves but masters Ayverdi, Samiha 1979
832 Eski yurt Bonvalot, Gabriel   t.y.
833 Açıklamalı mecelle : yazalım- okuyalım Eminoğlu, Mehmet Emin 2007
834 Mainline skılls B L.G. Alexander 2007
835 Mainline progress B Students Book L.G. Alexander 2007
836 Mainline PROGRESS A L.G. Alexander 2007