1 Ocak  - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kütüphanemiz koleksiyonuna kaydedilen materyaller

Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Konu Başlıkları
Moğol fethinden sonra Anadolu’ nun yeniden inşası : Rum diyarında İslami mimari 1240-1330 Blessing, Patricia 2018 Mimari _ İslami Mimari
Hayatımdan portreler Ökten, Sadettin 2016 Otobiyografi _ Türk Edebiyatı
Autobiography - Turkish Literature
İstanbul _ Kültür
Istanbul - Culture
Bir Cerrahın Kaleminden : (Tıp, Hekimlik, Sanat ve Felsefe Yazıları) Ökten, Ali İhsan 2017 Medicine
History of medicine
Art and philosophy
Tıp
Tıp tarihi
Anne sütü ile beslenme ve ilaç tedavisi : teoriden klinik uygulamaya Hale, Thomas Wright, |d 1944- 2005 Pediatrik farmakoloji
Pediatrik toksikoloji
İnfantlar (Yenidoğan)_İlaçların etkisi
Cerrahi hastalıkları hemşireliği : akıl notları   2016 Cerrahi hemşirelik
Surgical nursing
Ameliyathane hemşireliği
Operating room nursing
Hemşirelik
Nursing
Derviş ve ölüm Selimovic, Meşa 2018 Bosna-Hersek_Tarih_1463-1878_Roman.
Bosnia and Hercegovina_History_1463-1878_Fiction.
İntikam_Roman.
Revenge_Fiction.
Mevlevilik_Roman.
Mevleviyeh_Fiction.
Marka sloganları : Türkiye sigorta pazarı’na ilişkin içerik analizi Yıldırım, Figen 2013 Branding (Marketing)
Marka (Pazarlama)
Insurance _ Turkey
Sigorta _ Türkiye
Insurance
Sigorta
Insurance companies _ Turkey
Sigorta şirketleri _ Türkiye
Sözlü çeviri : çalışmaları ve uygulamaları Doğan, Aymil, |d 1956- 2017 Sözlü çeviri.
Simultaneous interpreting.
Çeviri ve yorumlama.
Translating and interpreting.
Matbu Mimarlıklar : Türkiye’de 1950’lerden 1980’lere mimar oto-monografileri Bancı, Selda 2018 Mimarlık_Türkiye_Tarih
Mimarlık_Türkiye_Tarih_20. yüzyıl
Mimarlık_Türkiye_Kaynaklar
Architecture_Turkey_History
Mimari_Türkiye_Tarih
Mimarî_Türkiye_Tarih
Architecture_History_20.century_Turkey
Mimarlık_20. yüzyıl
Mimarlık_20. yüzyıl_Türkiye
Architecture_Turkey_Sources
Endülüs Müslümanları : siyasî tarih Özdemir, Mehmet 2017 Islamic Empire _ History _ 622-1517
Spain _ History _ 711-1516
Omayyads (Andalusia)
Andalusia (Spain)
Islam _ Spain _ Andalusia _ History
Emeviler (Endülüs)
Endülüs (İspanya)
İslam _ İspanya _ Endülüs _ Tarih
Kök hücre ve kemik iliği transplantasyonu el kitabı Antin, Joseph H. 2015 Stem cell.
Kök hücre.
Freud düşüncesinin büyüklüğü ve sınırları : Freud’un çalışmalarına modern bir bakış Fromm, Erich 2016 Psikanaliz.
Psychoanalysis.
Freud, Sigmund, 1856-1939.
Psikanaliz ve Zen Budizm : insan ruhuna iki farklı yaklaşım Fromm, Erich 2017 Psikanaliz
Zen Budacılığı
Türkiye’ de sanat tarihi yazımı (1970-2010) : sanat tarihi anlatıları üzerine eleştirel bir inceleme Özpınar, Ceren 2016 Sanat _ Tarih yazımı _ Türkiye _ Eleştiri ve yorum
Art _ Historiography _ Turkey _ Criticism and interpretation
Dünyaya açılan kapı hemşirelik Uyer, Gülten, |d 1931- 2014 Uyer, Gülten, 1931- ,_Biyografi
Nurses_Autobiography_Turkey
Hemşireler_Otobiyografi_Türkiye
İçimde AVM var! : Şehir ve medeniyet Ökten, Sadettin 2018 Türk Edebiyatı_Deneme
Eleştiri
Ailenin meyvesi çocuk : bedeni ve zihni gelişim Samuk, Fevzi 2005 Gelişme_Doğum Sonrası
Beyin Gelişimi_Çocuk
Çocuk_Düşünce_Davranış
Psiko - Seksüel Gelişim
Geri Zekalılık
Oligofreni
Çocukluktan Ergenliğe
Dokuz yüz katlı insan : tasavvuf ve benötesi psikolojisi : (transpersonal psikoloji) Merter, Nesip Mustafa 2016 Transpersonal psychology
Transpersonel psikoloji
Sufism
Tasavvuf
İnşaata başlarken : inşaat işlerinde başarı unsurları Uyaroğlu, A. Turhan 2018 Yapı.
Building.
Yapı endüstrisi.
Construction industry.
İç hastalıkları hemşireliği : akıl notları   2016 Hemşirelik _ Çalışma ve öğretim _ Genel çalışmalar
Nursing _ Study and teaching _ General works
İç hastalıklar _ Hemşirelik
Internal Diseases _ Nursing
İç hastalıkları hemşireliği
Internal medicine nursing
Koruma sorunlarımız : mimarlık ve kentleşme Tapan, Mete 2014 Mimari_Koruma ve restorasyon_Türkiye.
Architecture_Conservation and restoration_Turkey.
Kültür varlıkları_Koruma_Türkiye.
Cultural property_Protection_Turkey.
Kent yenileme_Türkiye.
Urban renewal_Turkey.
Mimarlık üzerine bir bilimsel araştırma : Tasarım yöntem uygulama Tokman, Yekdane Leyla 2012 Architectural design.
Mimari tasarım.
Computer-aided design.
Bilgisayar destekli tasarım.
Sustainable architecture.
Sürdürülebilir mimari.
Örselenmiş Osmanlı’dan medeniyet umuduna Ökten, Sadettin, |d 1942- 2017 Ökten, Sadettin.
Türkiye_Uygarlık.
Turkey_Civilization.
Gelenek, sanat ve medeniyet Ökten, Sadettin, |d 11942- 2017 Türkiye _ Medeniyet _ Gelenekler.
Turkey _ Civilization _ Customs.
İstanbul’un eski Venedik yerleşimi ve dönüşümü Ağır, Aygül, |d 11964- 2013 Şehir Planlama _ Mimari _ İstanbul _ Tarih
“Peki ben şimdi ne yiycem?” French Oje 2014 Beslenme
Diyet
N diyeti Dereli, Ali 2014 Diyet, Zayıflama.
Diet, Reducing.
Popüler Çalışmalar.
Popular Works.
Architecture, classic and early Christian Smith, T. Roger |q (Thomas Roger), |d 1830-1903 2018 Architecture_History.
Church architecture.
Architecture_Pictorial works.
Architecture_Details_Drawings
Architecture, Early Christian
Architecture and democracy Bragdon, Claude 2018 Mimari_Kongreler.
Architecture_Addresses, essays, lectures.
Mimari_ABD.
Architecture_United States.
Dekorasyon ve süsleme.
Decoration and ornament.
Sullivan, Louis Henry, 1856-1924.
Tarihi Aksaray evleri Karadayı Yenice, Tülay 2017 Architecture, Domestic_Turkey_Aksaray
Aksaray (Turkey)_Buildings, structures, etc.
Aksaray (Turkey)_History.
Yahya Kemal’in rüzgarıyla düşünceler ve duyuşlar Ökten, Sadettin 2015 Yahya Kemal, 1884-1958 _ Criticism and Interpretation
Beyatlı, Yahya Kemal, 1884-1958 _ Eleştiri ve Yorum
Sen bir markasın Kaputa, Catherine, |d 1948- 2016 Meslekler_Pazarlama.
Professions_Marketing.
Kariyer gelişimi.
Career development.
Başarı, işletmelerde.
Success in business.
Mehdî risalesi : fütûhât-ı mekkiyye İbn Arabî 2017 Tasavvuf - İslam
İslam düşüncesi
İnsancıklar Dostoyevsky, Fyodor, |d 1821-1881. 2018 Rusya_Sosyal yaşam ve adetler_Roman.
Russia_Social life and customs_Fiction.
Rus romanı_Türkçeye çeviri.
Russian fiction_Translations into Turkish.
Özgürlüğe kaçışım : zindandan notlar İzzetbegoviç, Aliya, |d 11925- 2003 |q (Alija Izetbegoviac) 2018 Izetbegovic, Alija, 1925- 2003
İzzetbegoviç, Aliya, 1925-2003
Bosnia and Hercegovina _ Politics and government _ 1992-
Bosna ve Hersek _ Siyaset ve yönetim _ 1992-
Sağlık hastalığı : güncel bir sendrom = The wellness syndrome Cederström, Carl 2017 Conduct of Life
Quality of Life
Health Behavior
Health Promotion
Yaşam İdaresi
Yaşam Kalitesi
Sağlık Davranışı
Sağlığın Önemi
Dualar ve aminler : bir dua makamı Meriç, Ümit 2018 Dua _ İslam
Prayer _ Islam
Akıllı yaşama sanatı : felsefi aforizmalar Gracián, Baltasar, |d 1601-1658. 2018 Vecizeler
Maxims
Aforizmalar
Üniversite öğrencilerinin liderlik davranışları üzerine bir araştırma Eygü, Hakan 2018 Liderlik_Gençler.
Amerikan efsanesi : ABD’nin dünyayı yönetme felsefesi Garaudy, Roger 2018 ABD_Dış ilişkiler_20. yy.
United States_Foreign relations_20th century.
ABD_Politika ve idare_20. yy.
United States_Politics and government_20th century.
Mimarlığın klasik dili : 139 illüstrasyon Summerson, John 2005 Architecture _ Terminology
Mimari _ Terminoloji
Kültür ve iktidar : Pierre Bourdieu’nun sosyolojisi Swartz, David 2018 Swartz, David, _1945-
Bourdieu, Pierre
Sociology _ France _ History
Sosyoloji _ Fransa _ Tarih
Sociology _ Methodology
Sosyoloji _ Metodoloji
Sigmund Freud’un misyonu : Freud’un kişiliği ve etkileri üzerine bir inceleme Fromm, Erich 2017 Freud, Sigmund, 1856-1939
Psikanaliz
Kentsel heterotopya : özgürleşme mekanı olarak eşikler kentine doğru Stavrides, Stavros 2018 Kamuya açık alanlar
Kent sosyolojisi
Gölgesiz şehirde zaman ve mekan : şehir, kültür, mekan okumaları Tuztaşı, Uğur 2018 City Planning
Şehir Planlaması
Urbanization
Şehirleşme
İçinizdeki lideri geliştirmek Maxwell, John C. 2017 Leadership
Liderlik
Yeni bir insan yeni bir toplum : (yanılsama zincirlerinin ötesinde) Fromm, Erich, 2015 Freud, Sigmund, 1856-1939
Marx, Karl, 1818-1883
Filozoflar_Almanya
Psikanalistler_Avusturya
Psikodiyet : bir grup terapisi hikayesi : ruhunuz neden aç? Yıldız Eke, Senem 2018 Diyet - Psikolojik yönleri.
Diet _Psychological aspects.
İnsan özgürlüğünün özü üzerine Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 2017 Özgürlük
Liberty
Küresel çağda tarih yazmak = Writing history in the global era Hunt, Lynn 2018 Historiography_Philosophy
Globalization
History_Philosophy
Historiography_Social Aspects
Historiography_Political Aspects
Agent (Philosophy)
Intellectual Life_Philosophy
Tarihyazımı_Felsefe
Küreselleşme
Tarih_Felsefe
Tarihyazımı_Sosyal Yönler
Tarihyazımı_Siyasi Yönler
Etmen (Felsefe)
Kültürel Yaşam_Felsefe
Büyüleyici bağırsak Enders, Giulia 2016 Digestion.
Digestive organs.
Sindirim.
Sindirim organları.
Naturel zayıflama : kalıcı kilo verdiren metobolizma diyeti Özata, Metin 2017 Diet.
Diyet.
Zayıflama.
Nutrition.
Health.
Metabolism
Beyin ve bağırsak : beyninizi iyileştirecek ve koruyacak bağırsak bakterileri ile besinler Perlmutter, David 2018 Beyin
Beslenme_Bağırsak
Bakteri_Hastalıklar
Kendi hayatının şiirini yazanlar : Casanova-Stendhal- Tolstoy Zweig, Stefan, |d 11881-1942. 2018 Casanova, Giacomo,1725-1798 - Eleştiri ve yorum
Casanova, Giacomo,1725-1798_Criticism and interpretation.
Stendhal,1783-1842 - Eleştiri ve yorum
Stendhal,1783-1842_Criticism and interpretation.
Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910 - Eleştiri ve yorum.
Tolstoy, Leo,graf, 1828-1910_Criticism and interpretation.
Literatürde Öz
Self in literature.
Autobiography_Authorship.
Otobiyografi - Yazarlık.
Schrödinger’in kedisi neden şizofren oldu? : kuantum fiziğinin değişimi, felsefe ve mistisizm Tarlacı, Sultan 2018 Schrödinger, Erwin, 1887-1961
Fizik_Felsefe
Kuantum teorisi
Kuantum teorisi_Felsefe
Mistisizm
Türkiye’de çeviribilim : ilk adımların yol arkadaşlığı Akbulut, Ayşe Nihal 2016 Translation_Turkey
Çeviri_Türkiye
Translation and interpretation_History_Turkey
Çeviri ve yorumlama_Tarih_Türkiye
Diyabetliler için hayatı kolaylaştırma kılavuzu : karbonhidrat sayımı yapın, diyet stresinden kurtulun Özer, Emel 2018 Diyabet
Şeker Hastalığı_El Kitapları
Ayasofya’nın gizli tarihi Çift, Pelin 2018 Ayasofya Müzesi.
Mimari, Bizans_Türkiye_İstanbul.
Architecture, Byzantine_Turkey_Istanbul.
İstanbul (Türkiye)_Yapılar, vb.
Istanbul (Turkey)_Buildings, structures, etc.
Borderline yetişkinlerde psikoterapi : gelişimsel bir yaklaşım Masterson, James F 2013 Borderline personality disorder
Sınır kişilik bozuklukları
Psychotherapy
Psikoterapi
İlk çağdan günümüze mimarlık ve şehircilik tarihi Erginöz, Murat Aykaç 2012 Architecture _ History
Mimari _ Tarih
Urbanization _ History
Şehirleşme _ Tarih
İdeal anne-babalar ne yapar? : mükemmel çocuklar yetiştirmede 75 basit strateji : ideal ebeveynlik el kitabı Reischer, Erica 2018 Çocuk yetiştirme.
Child rearing.
Ebeveynlik.
Parenting.
Ebeveyn ve çocuk.
Parent and child.
Psikiyatrist : roman Dorn, Wulf 2018 Alman romanı_Türkçeye çeviri.
German fiction_Translations into Turkish.
Polisiye öyküler, Alman_Türkçeye çeviri.
Detective and mystery stories, German_Translations into Turkish.
Merhamet devrimi : merhamet dünyamızı nasıl aydınlatabilir? Sayar, Kemal 2015 Kendini gerçekleştirme (Psikoloji)
Merhamet
Akut stres bozukluğu : teori-değerlendirme ve tedavi el kitabı Bryant, Richard A 2008 Travma sonrası stres bozukluğu_El kitapları, vb.
Post-traumatic stress disorder_Handbooks, manuals, etc.
Psişik travma_El kitapları, vb.
Psychic trauma_Handbooks, manuals, etc.
Bugünün dünyasını anlamak için yeni bir paradigma Touraine, Alain 2017 Sosyal değişim.
Social change.
Sosyal sorunlar.
Social problems.
Temel sosyolojik dikotomiler Jenks, Chris 2014 Sosyoloji_Felsefe.
Sociology_Philosophy
Su içsem yarıyor : sağlıklı yaşamın sırları Akdur, Sevinç 2016 Nutrition _ Turkey.
Health.
Diet.
Beyin-bağırsak bağlantısı : vücudumuzdaki gizli konuşmanın duygularımız, tercihlerimiz ve sağlığımız üzerindeki etkisi Mayer, Emeran 2017 Mind and body therapies.
Zihin ve vücut terapileri.
Mind and body.
Zihin ve beden.
Gastrointestinal system.
Mide bağırsak sistemi.
Food_Psychological aspects.
Gıda_Psikolojik yönler.
Yeni sanat tarihi : eleştirel bir giriş Harris, Jonathan 2013 Sanat, Çağdaş _ 20. yüzyıl _ Eleştiri ve yorum
Art, Modern _ 20th century _ Criticism and interpretation
Yufka yürek : sürgün öncesi öyküler Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich 2018 Russian fiction.
Rus romanı
Radyo oyunları Zarifoğlu, Cahit 2016 Turkish drama
Türk draması
Rilke’nin romanında motifler Zarifoğlu, Cahit 2018 Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.
Mektuplar Zarifoğlu, Cahit 2017 Zarifoğlu, Cahit, 1940-1987
Zarifoğlu, Cahit, 1940-1987
Turkish literature
Türk edebiyatı
Zengin hayaller peşinde Zarifoğlu, Cahit 2017 Turkish essays
Türk denemeleri
Romanlar : savaş ritimleri, anne Zarifoğlu, Cahit 2017 Turkish fiction
Türk romanı
Konuşmalar Zarifoğlu, Cahit 2016 Turkish literature
Türk edebiyatı
Çocuklarımızla atlara biniyorduk Zarifoğlu, Cahit 2017 Children’s literature, Turkish
Çocuk edebiyatı, Türk
Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Okuyucularla Zarifoğlu, Cahit 2016 Zarifoğlu, Cahit _ Correspondences
Zarifoğlu, Cahit _ Yazışmalar
Turkish literature _ Letters
Türk edebiyatı _ Mektuplar
Sütçü imam : tiyatro Zarifoğlu, Cahit 2017 Turkish theatre
Türk tiyatrosu
Turkish drama
Türk draması
Bir değirmendir bu dünya Zarifoğlu, Cahit 2017 Turkish essays
Türk denemeleri
Hikâyeler Zarifoğlu, Cahit 2018 Türk edebiyatı
Turkish literature
Kısa öyküler, Türk
Short stories, Turkish
Yaşamak : günlük Zarifoğlu, Cahit 2018 Zarifoğlu, Cahit, 1940-1987 _ Diaries
Zarifoğlu, Cahit, 1940-1987 _ Günlükler
Turkish literature _ Diaries
Türk edebiyatı _ Günlükler
Şiirler Zarifoğlu, Cahit 2017 Turkish poetry
Türk şiiri
Bilgiyi yeniden inşa etmek : Tanzimat döneminde mimarlık, bilgi ve iktidar Akyürek, Göksun 2011 Architecture _ Turkey
Mimari _ Türkiye
Architecture _ Turkey _ 19th century
Mimari _ Türkiye _ 19. yy.
Architecture, Turkish
Mimari, Türk
Modernism (Aesthetics) _ Turkey _ History _ 17th century
Modernizm (Estetik) _ Türkiye _ Tarih _ 17. yy.
Administrative agencies _ Turkey _ Reorganization _ History
İdari komisyonlar _ Türkiye _ Yeniden yapılanma _ Tarih
Turkey _ Politics and government _ 1829-1878
Türkiye _ Siyaset ve yönetim _ 1829-1878
Turkey _ History _ Tanzimat, 1839-1876
Türkiye _ Tarih _ Tanzimat, 1839-1876
Tristan Tzara’nın Adolf Loos tarafından yapılan evi   2017 Loos, Adolf, 1870-1933.
Tzara, Tristan, 1896-1963.
Dadaism.
Dadaizm.
Modernism (Art)
Modernizm (Sanat)
Art and architecture.
Sanat ve mimari.
Fincanımda cola var : uygarlaş(tırıl)an medeniyetim Ökten, Sadettin 2018 Uygarlık_İlişkiler
Civilization_Relations
Medeniyet, Modern
Civilization, Modern
Medeniyet_Tarih
Civilization_History
Bir dehanın izleri : II. Abdülhamid Han Uğurluel, Talha 2017 Abdülhamid, Türklerin Sultanı, 1842-1918
Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918
Abdülhamid II, Türk Sultanı, 1842-1918 _ Biyografi
Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918 _ Biography
Marx’ın insan anlayışı : Marx’ın düşüncesinde hümanizm, yabancılaşma ve materyalizm Fromm, Erich 2016 Marx, Karl, 1818-1883.
Marksizm
Hassa başmimarları El-Hac Mustafa Ağa, Kara Ahmed Ağa ve Mehmed Tahir Ağa’nın döneminde İstanbul’daki imar faaliyetleri Ağaoğlu, Mert 2018 Istanbul (Turkey)_Buildings, Structures, etc.
İstanbul (Türkiye)_Yapılar, Binalar, vb.
Rönesans estetiği Castelli, Patrizia 2013 Güzel ve dekoratif sanatlar
Güzel ve dekoratif sanatların felsefe ve kuramı
Estetik_ Rönesans
Rönesans estetiği
Türkiye’nin ilk şehir plancısı Aron Angel : İstanbul’un İmar ve şehircilik politikaları = Turkey’s first town planner Aron Angel : Istanbul’s development and urban policies Angel, Aron 2013 Kent planlama _ Türkiye _ İstanbul.
İstanbul (Türkiye).
City planning _ Turkey _ Istanbul.
Istanbul (Turkey).
İnsanlığın medeniyet destanı Garaudy, Roger 2018 Medeniyet_Tarih
Uygarlık _Tarih
Sivastopol Tolstoy, L.N 2018 Sivastopol (Ukrayna)_Tarih_Kuşatma, 1854-1855_Roman.
Sevastopol (Ukraine)_History_Siege, 1854-1855_Fiction.
Rus romanı.
Russian fiction.
Mevlana’dan sonra Mevlevilik Gölpınarlı, Abdülbaki 2018 Mevleviyeh
Mevlevilik
Romanda mekân (romanda mekân poetiği ve çözümlemeler)   2017 Space in literature.
Stres yönetimi : tükenmişlikten mutluluğa Işıkhan, Vedat 2017 Stres (Psikoloji)
Stres yönetimi
Tükenmişlik (Psikoloji)
Puslu kıtalar atlası Anar, İhsan Oktay 2018 Turkish fiction.
Türk romanı.
Sözlü çeviri : Yöntem ve teknikleri Atik, Gül 2011 İngiliz dili.
English language.
İngiliz dili_Çeviri.
English language_Translating.
İngiliz dili_Derskitapları, yabancılar için.
English language_Textbooks for foreign speakers.
İngiliz dili_Dilbilgisi, Karşılaştırmalı.
English language_Grammar, Comparative.
Kritik düşünce : yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar Paul, Richard 2016 Critical thinking
Eleştirel düşünce
Tarih hırsızlığı Goody, Jack 2018 History _ Philosophy
Tarih _ Felsefe
Eurocentrism
Avrupamerkezcilik
Romancının romanı Coetzee, John Maxwell, |d 11940- 2018 South African fiction.
Güney Afrika romanı.
Travma Dorn, Wulf 2017 Alman romanı_Türkçeye çeviri
German fiction_Translations into Turkish
Psikolog_Roman
Psychologist _ Fiction
Müşterek mekan : müşterekler olarak şehir Stavrides, Stavros 2018 Public spaces.
Commons.
İşte Gaudi Claypool, Mollie 2017 Gaudi, Antoni, 1852-1926.
Architecture, Modern_19th century.
Architecture, Modern_20th century.
Barcelona (Spain)_Buildings, structures, etc.
7’den 70’e Taş Devri diyeti : hastalıklara karşı korunma kalkanı Aydın, Ahmet 2018 Diyet.
Diet.
Beslenme Fizyolojik Olayları
Nutritional Physiological Phenomena.
Besin.
Food.
Beslenme.
Nutrition.
Vaka II : Hesap günü Özkan, Harun 2018 Roman
Stres, kaygı ve depresyondan kurtuluş Servan-Schreiber, David. 2004 Zihinsel İyileşme_psikoloji_Kişisel Anlatımlar.
Mental Healing_psychology_Personal Narratives.
Anksiyete_tedavi_Kişisel Anlatımlar.
Anxiety_therapy_Personal Narratives.
Tamamlayıcı Tedaviler_metotlar_Kişisel Anlatımlar.
Complementary Therapies_methods_Personal Narratives.
Depresyon_tedavi_Kişisel Anlatımlar.
Depression_therapy_Personal Narratives.
Stres, Psikolojik_tedavi_Kişisel Anlatımlar.
Stress, Psychological_therapy_Personal Narratives.
Bilimsel gerçeklerle kilo vermenin ABC’si : Karatay diyeti Karatay, Canan Efendigil 2018 Kilo Verme
Diyet _ Araştırma _ Metodoloji
Beslenme _ Araştırma _ Metodoloji
Sağlık
Beslenme Politikası
Beslenme Araştırmaları
Osmanlı mimarlık örgütlenmesinde değişim ve dönüşüm Şenyurt, Oya 2011 Mimari, Osmanlı_Türkiye
Mimarlık_Türkiye_Tarih
Glisemik İndeks diyeti : sağlıklı zayıflamanın kolay yolu Özata, Metin 2018 Diyet, Zayıflama.
Diet, Reducing.
Glisemik İndeks
Glycemic Index.
Gizli Şeker_diyet tedavisi.
Prediabetic State_diet therapy.
Beslenme Fizyolojik Olayları
Nutritional Physiological Phenomena.
Modern finnish architecture Aalto, Alvar 2018 Architecture, Modern_20th century.
Ağaçların gizli yaşamı : ne hissederler, nasıl iletişim kurarlar? sırlarla dolu bir dünyada keşifler Wohlleben, Peter 2018 Trees_Ecology.
Ağaçlar_Ekoloji.
Architecture and democracy Bragdon, Claude 2018 Mimari_Kongreler.
Architecture_Addresses, essays, lectures.
Mimari_ABD.
Architecture_United States.
Dekorasyon ve süsleme.
Decoration and ornament.
Sullivan, Louis Henry, 1856-1924.
The tipping point = (Kıvılcım ânı) : küçük şeyler nasıl büyük farklar yaratır? Gladwell, Malcolm 2018 Bağlam (Psikoloji)
Nedensellik
Sosyal bulaşma (Sosyal psikoloji)
Sosyal psikoloji
Genlerin ışığında kişiye özel tıp Savaş, Serdar 2018 Gensest Yaşam İçin Bilim
Yaşamın şifreleri Genlerimiz
Genetik Uygulamalar
Ölümcül Hastalıklar ve Genetik Yatkınlıklar
Ferrari’sini satan bilge Sharma, Robin 2018 Özgerçekleştirim_Roman.
Self-realization_Fiction.
Yaşam biçimi_Roman.
Conduct of life_Fiction.
Kanada romanı_Türkçeye çeviri.
Canadian fiction_Translations into Turkish.
Türkiye’de yaşamda ve yazında konutun öyküsü (1923-1980) Tekeli, İlhan 2012 Konut politikası_Türkiye.
Housing policy_Turkey.
Konut_Türkiye_Tarih.
Housing_Turkey_History.
Akışkan modernite : inceleme Bauman, Zygmunt 2018 Bireycilik
Modern uygarlık_20. yüzyıl
Postmodernizm_Sosyal yönler
Topluluklar
Uzay ve zaman
Özgürlük
Checklist Manifesto : İşi Doğru Yapmanın Basit Bilimi Gawande, Atul 2017 Medical care_Quality control.
Lists.
Merhamet Schopenhauer, Arthur 2017 Compassion
Merhamet
Ethics
Ahlak
Yavaşla : Bu dünyadan bir defa geçeceksin Sayar, Kemal 2018 Davranışçılık (Psikoloji)
Behaviorism (Psychology)
İnsan davranışı
Human behavior
İç mimarlık kavram ve terimleri sözlüğü Yüksel, Emine 2017 Mimari _ Sözlükler
İç mimari _ Sözlükler
İç dekorasyon _ Sözlükler
Architecture _ Dictionaries
Interior architecture _ Dictionaries
Interior decoration _ Dictionaries
Kırmızı saçlı kadın Pamuk, Orhan, |d 1952- 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Osmanlı batılılaşması bağlamında 18. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul : (Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Abdülhamid devri eserleri) Ağaoğlu, Mert 2018 Abdulhamid I,|c Sultan of the Turks, 1725-1789.
Mustafa III,|c Sultan of the Turks, 1717-1774.
Architecture, Ottoman_Turkey_Istanbul_History_18th century.
Architecture_Turkey_Istanbul_History.
Sızma sanatı : bilgisayar korsanları, davetsiz misafirler ve düzenbazların istismarları ardındaki gerçek hikayeler Mitnick, Kevin D. 2017 Computer security
Bilgisayar güvenliği
Computer hackers
Bilgisayar korsanları
Ruhun labirentleri Sayar, Kemal 2017 Ruh
Psikiyatri
Metapsychology
Tinselcilik
Spirit writings
Communication with the dead
Spiritualism
Psikoloji
Birey psikolojisi
İnsanlık
Felsefe
Spiritualizm
Tinsel yazılar
Spiritism
Dead, Communication with the
Sanatın iktidarı : 1917 devrimi, avangard sanat ve müzecilik Artun, Ali 2016 Sanat müzeleri
Sanat müzeleri_Rusya (Federasyon)
"Ben" değeri tiryakiliği : duygusal gerilimle baş edebilme Özer, A. Kadir 2018 Gerilim (Psikoloji).
Stress (Psychology).
Duygusal gerilim.
Emotional tension.
Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin hepsi de ufak şeylerdir Carlson, Richard 2018 Davranış değişikliği
Olumlu düşünme
Yaşam biçimi
Karamazov kardeşler Dostoyevsky, Fyodor 2017 Rus romanı_Türkçeye çeviri.
Russian fiction_Translations into Turkish.
Kubbe’nin altında King, Stephen 2016 Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
Geç Osmanlı döneminde sanat mimarlık ve kültür karşılaşmaları   2018 Mimari, Türk _ Tarih
Architecture, Turkish _ History
Mimarlık, Osmanlı _ Tarih
Architecture, Ottoman _ History
Türkiye _ Tarih _ Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918
Turkey _ History _ Ottoman Empire, 1288-1918
Mimarlık üzerine Vitruvius Pollio 2017 Architecture_Early works to 1800
Mimarlık_ 1800’den önceki yapıtlar
Sağlıklı yaşam için yararlı dost bakteriler : Probiyotik Özden, Ali 2010 Bakteri fizyolojisi
Probiyotikler_Terapötik kullanım
Batıya göçün sanatsal evreleri Kuban, Doğan 2017 Sanat, Türk _ Tarih
İslam sanatı _ Tarih
Art, Turkish _ History
Islamic art _ History
Çeviri el kitabı : belge çevirileri : İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce : cevap anahtarlı = A handbook of translation : document translation : with key Boztaş, İsmail 2013 İngiliz dili_Türkçeye çeviri.
English language_Translating into Turkish.
Türk dili_İngilizceye çeviri.
Turkish language_Translating into English.
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları_Türkçe.
English language_Textbooks for foreign speakers_Turkish.
Çeviri el kitabı : belge çevirileri : İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce : cevap anahtarı = A handbook of translation : document translation Boztaş, İsmail 2013 İngiliz dili_Türkçeye çeviri.
English language_Translating into Turkish.
Türk dili_İngilizceye çeviri.
Turkish language_Translating into English.
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları_Türkçe.
English language_Textbooks for foreign speakers_Turkish.
Doğu’nun merkezine seyahat, 1850-1950 : Pierre de Gigord Koleksiyonu’ndan İstanbul’da gezginlerin 100 yılı = Journey to the center of the East, 1850-1950 : 100 years of travelers in İstanbul from Pierre de Gigord Collection   2015 Gigord, Pierre de_Fotoğraf koleksiyonları_sergiler
Fotoğrafçılık_Türkiye_Tarih_Sergiler
İstanbul (Türkiye)_Gezi ve seyahat_Resimli çalışmalar_Sergiler
İstanbul (Türkiye)_Sosyal yaşam ve adetler_Resimli çalışmalar_Segiler
İstanbul (Türkiye)_Tarih_Resimli çalışmalar
Sosyal Politika   2017 Human and Society _ Political Sociology _ Economics and Administrative Sciences. İnsan ve Toplum _ Siyaset Sosyolojisi _ İktisadi ve İdari Bilimler
Stres kaygı panik atak : beş faktör kullanımı ile üstesinden nasıl gelirsiniz? Williams, Chris 2018 Kaygı durumu
Stresle mücadele
Problemlerin üstesinden gelme
Statik - mukavemet : Skaler mekanik Omurtag, Mehmet Hakkı 2015 Mekanik, Uygulamalı
Mechanics, Applied
Statik
Statics
İşte Frank Lloyd Wright Volner, Ian 2017 Wright, Frank Lloyd, 1867-1959
Mimarlar_Amerika Bbirleşik Devletleri
A history of art for beginners and students : painting, sculpture, architecture Clement, Clara Erskine 2018 Güzel Sanatlar
Fine Arts
Sanat_Tarih
Art_History
Hayat kurtaran vitamin ve mineraller : bilinçli kullanım için en güvenilir rehber Özata, Metin 2017 Mineraller
Vitaminler
Babam Cemil Meriç Meriç, Ümit 2018 Meriç, Cemil, 1917-1987 - Eleştiri ve yorum.
Meriç, Cemil, 1917-1987 - Criticism and interpretation.
Yazarlar, Türk - Biyografi.
Authors, Turkish - Biography.
Evinizdeki terapist : Düşüncelerinizi değiştirerek duygularınıza hakim olmanın yolları Greenberger, Dennis 2018 Bilişsel tedavi
Duygulanım bozuklukları
Duygu bozuklukları
Kaygıları yatıştırmak
Depresyon--Tedavi
Çeviri eğitimi kuram ve uygulama Köksal, Dinçay 2008 Çeviri ve yorumlama_Çalışma ve öğretim
Translating and interpreting_Study and teaching
Dil ve diller_Çalışma ve öğretim
Language and languages_Study and teaching
Sağlık bilimleri için biyokimya   2016 Health Sciences _ Biochemistry _ Clinical biochemistry _ Cell. Sağlık bilimleri _ Biyokimya _ Klinik biyokimya _ Hücre
Hain yüreğim Dorn, Wulf 2017 Fiction
Roman
Osmanlı’nın şifreleri Uğurluel, Talha 2016 Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918
Paris, 1900-2000.   2002 Mimari_Fransa_Paris.
Architecture_France_Paris.
Paris (Fransa)_Yapılar, vb.
Paris (France)_Buildings, structures, etc.
Saint-Simon : ilk sosyolog, ilk sosyalist Meriç, Cemil 2017 Saint-Simon, Henri, comte de, 1760-1825
İlkgençlik Tolstoy, Leo 2018 Russian fiction
Rus romanı
Amat Anar, İhsan Oktay 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Karanlık ruhun arkeolojisi : içimizdeki kötülük Alt, Peter-André 2016 İyilik ve kötülük, Edebiyatta
Good and evil in literature
Edebiyat, Çağdaş_Tarih ve eleştiri
Literature, Modern_History and criticism
Estetik_ Felsefe
Aesthetics_Philosophy
Bazı çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi ve hastalıklara özgü tarifler   2018 Beslenme - Çocuk
Çocuk Beslenme Bozuklukları
Çok yoruldum : şizoid erkek-borderline kadınla yaşamak Günay, F. Suna 2017 Kişilik Bozuklukları
Masumiyet müzesi : roman Pamuk, Orhan 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Erkek-kadın ilişkileri_Roman.
Man-woman relationships_Fiction.
İstanbul (Türkiye)_Roman.
Istanbul (Turkey)_Fiction.
Kitab-ül hiyel : Eski zaman mucitlerinin inanılmaz hayat öyküleri Anar, İhsan Oktay 2018 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Düşünce atlası : dünya düşünürlerinden seçmeler Osmay, Nüvit 2013 Özdeyişler.
Aphorisms and apothegms.
Ölçmek çizmek bilmek Belardi, Paolo 2018 Architectural drawing.
Mimari çizim.
Drawing_Philosophy.
Çizim_Felsefe.
Suskunlar Anar, İhsan Oktay 2016 Türk romanı.
Turkish fiction.
Tarihi roman, Türk.
Historical fiction, Turkish.
Eskiçağ’ın mekanları zamanları insanları : ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Programı Doktora Araştırmaları Sempozyumu III : 2-3 Haziran 2003, ODTÜ, Ankara)   2005 Mimari -- Türkiye -- Kongreler
Türkiye -- Eski devir kalıntıları
Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik : insana karşı piyasa   2017 Social security_Turkey.
Sosyal güvenlik_Türkiye.
Health insurance_Turkey.
Sağlık sigortası_Türkiye.
Metalurji ve malzeme mühendisleri için termodinamik Aydın, Süheyla 2018 Thermodynamics
Termodinamik
Thermodynamics _ Mathematics
Termodinamik _ Matematik
Dünya tarihini yeniden düşünmek : Dünya, Avrupa ve İslam tarihi üzerine makaleler Hodgson, Marshall G. S 2018 Dünya tarihi
İslamiyet_Tarih
Avrupa_Tarih
Tüketici davranışları İslamoğlu, Ahmet Hamdi 2017 Tüketici davranışları.
Tüketiciler_Araştırma.
Tüketici tercihleri.
Consumer behavior.
Consumers_Research.
Consumers’ preferences.
Bilinçaltının gücü Murphy, Joseph 2018 Zihinsel disiplin.
Mental discipline.
Bilinçaltı.
Subconsciousness.
İslam dünyasının yükseliş ve çöküşleri Garaudy, Roger 2018 İslam dünyası
Yaşayan islam
Sanatın tarihi : "başlangıçtan günümüze” Eroğlu, Özkan 2014 Sanat_Tarih
Art_History
Architecture, Gothic and renaissance Smith, T. Roger 2018 Architecture, Gothic.
Architecture, Renaissance.
Church architecture.
Vaults (Architecture), Gothic.
Architecture, Gothic_Pictorial works
Architecture, Gothic_Decorated style
Architecture_Details_Pictorial works.
Cathedrals_Europe
Eyvallah 2 Öztekin, Hikmet Anıl 2018 Tasavvuf edebiyatı
Türk edebiyatı_Düzyazılar
Buğday göbeği Davis, William 2017 Wheat-free diet.
Gluten-free diet.
Buğday içermeyen diyet.
Glutensiz diyet.
Yahya Kemal’den bugüne İstanbul Ökten, Sadettin 2017 Yahya Kemal, 1884-1958.
İstanbul.
Gençlik Tolstoy, Leo 2018 Tolstoy, Leo, 1828-1910
Authors, Russian _ 19th century _ Biography
Yazarlar, Rus _ 19. yy. _ Biyografi
Russian literature
Rus edebiyatı
Şiir ve mekân : Cumhuriyet dönemi (1920-1950) Türk şiirinde şiir-mekân ilişkisi Narlı, Mehmet 2014 Turkish Poetry _ 20th Century _ History and Criticism.
Setting (Literature).
Nature in Literature.
Place (Philosophy) in Literature.
Türk Şiiri _ 20. Yüzyıl _ Tarih ve Eleştiri.
Olay Yeri (Edebiyat)
Doğa, Edebiyatta
Mekan (Felsefe), Edebiyatta
7 günah - Bir bürokratın 24 saati Erez, Cemal 2018 Resim
Sergi
Katalog
Güzel sanatlar
Çocuk ve mimarlık : çocuklar için mimari tasarım öğretim programı Acer, Dilek 2013 Children and the environment.
Çocuklar ve çevre.
Mimari ve çocuklar.
Mimari ve gençlik.
Işık Batıdan da gelir Meriç, Ümit 2012 Sosyoloji.
Sociology.
Sosyoloji_Felsefe.
Sociology_Philosophy.
Bir Usta, Bir Dunya : Sevim Burak = One Master, One World : Sevim Burak   2013 Burak, Sevim.
Yazarlar, Türk_20. yy._Biyografi.
Authors, Turkish_20th century_Biography.
Sanatçılar_Türkiye_20. yy._Biyografi.
Artists_Turkey_20th century_Biography.
Yediklerinizin içinde ne var? : A’dan Z’ye tüm katkı maddeleri Özer, Kemal 2018 Nutrition
Beslenme
Gıdalar - Katkı Maddeleri
Gıda Kontrolü
Bir mücadele gazetası! Demokrat İzmir Demirci, Aytaç 2018 Demokrasi mücadelesi
Gazetecilik
Anadolu Selçukluları : Ortaçağ Ortadoğusu’nda saray ve toplum   2018 Selçuklular _ Türkiye _ Uygarlık.
Seljuks _ Turkey _ Civilization.
Canlar ölesi değil : fotoğraflarla Haldun Taner’in yaşam öyküsü Taner, Demet 2018 Fotoğrafçılar _ Türkiye
Fotoğrafçılık _ Türkiye
Biyografi _ Türkiye
12 Mart anıları Erim, Nihat 2018 Türkiye_Tarih_Hükümet darbesi, 1971.
Turkey_History_Coup d’etat, 1971.
Türkiye_Silahlı Kuvvetler_Siyasal faaliyetler.
Turkey_Armed Forces_Political activity.
Türkiye_Politika ve idare_1960-1980.
Turkey_Politics and government_1960-1980.
Erim, Nihat.
Bizans’ın kadınları Connor, Carolyn L 2018 Kadınlar_Bizans İmparatorluğu.
Women_Byzantine Empire.
Kadınlar_Tarih_Orta Çağ, 500-1500.
Women_History_Middle Ages, 500-1500.
Mozart Solomon, Maynard 2017 Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
Besteciler _ Avusturya _ Biyografi
Composers _ Austria _ Biography
Kant Kuehn, Manfred 2017 Kant, Immanuel, 1724-1804.
Filozoflar_Almanya_Biyografi.
Philosophers_Germany_Biography.
Sözlü ve yazılı belgeler ışığında Cılavuz Köy Enstitüsü Gümüşoğlu, Firdevs 2017 Eğitim
Education
Eğitim_Türkiye_Tarih
Education, Rural_Turkey_Tarih
Köy Enstitüleri
Rural schools
Hızlı strateji : stratejik çeviklik, değişen koşullara uyum becerisi Doz, Yves L. 2017 Strategic planning.
Stratejik planlama.
Atatürk dönemi Türkiye’sinde milletvekili genel seçimleri (1919-1935) Güneş, İhsan 2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi
Seçimler_Türkiye_Tarih_20. yüzyıl
Türkiye_Siyaset ve yönetim_1919-1960
Yeni zamanlar felsefesi Ülken, Hilmi Ziya 2016 Philosophy, Modern _ Miscellanea
Felsefe, Modern _ Derleme
Philosophy _ Middle Ages
Felsefe _ Orta Çağ
Philosophy _ History
Felsefe _ Tarih
Philosophers _ Biography
Filozoflar _ Biyografi
Philosophy, Ancient
Felsefe, Eski Çağ
Modern Türkiye’nin gelişim sürecinde basın 1831-1913 Yalman, Ahmet Emin 2018 Press_Turkey.
Turkey_Politics and government.
Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’a yapılan hava saldırıları Kurt, Emin 2018 Dünya Savaşı, 1914-1918_Seferler_Türkiye
Dünya Savaşı, 1914-1918_İstanbul
İstanbul (Türkiye)_Tarih
Mahmud Şevket Paşa’nın sadaret günlüğü   2014 Mahmud Şevket Paşa, 1856-1913_Anılar
Türkiye_Siyaset ve yönetim_1909-1918
Türkiye_Tarih, Askeri
Mahmud Şevket Paşa, 1856-1913_Diaries
Turkey_Politics and government_1909-1918
Turkey_History, Military
20. yüzyıl Avrupa iktisat tarihi Berend, T. Iván 2015 Avrupa_Ekonomik durum_20. yy.
Europe_Economic conditions_20th century.
İstanbul’da ramazan : Osmanlı İmparatorluğu’ndan çağdaş Türkiye’ye Georgeon, François 2018 Ramazan_Türkiye_İstanbul_Tarih
İstanbul (Türkiye)_Sosyal yaşam ve adetler
Osmanlı İmparatorluğu tarihi   2016 Türkiye -- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu
Turkey -- History -- Ottoman Empire
20. yüzyıl felsefe tarihi Delacampagne, Christian 2018 Philosophy, modern _ 20th century
Felsefe, modern _ 20. yy.
Değişim ve geçiş dönemini yönetmek Luecke, Richard 2015 Örgütsel değişim.
Organizational change.
Örgütsel değişim_Yönetim.
Organizational change_Management.
İş dünyasında koçlar ve mentorlar : üstün yetenekler geliştirme ve performans güçlendirme yolları Luecke, Richard 2016 Yeni işletmeler
İşletme başarısı
Biz hala buradayız : Türkiye’nin nadir endemikleri = We are still here and alive the rare endemics of Turkey Ekim, Tuna 2009 Endemic plants_Turkey.
Botany_Turkey.
Phytogeography_Turkey.
Aşk acıları Avrane, Patrick 2014 Love _ Psychological Aspects
Aşk _ Psikolojik yönleri
Psychoanalysis
Psikanaliz
Geç Osmanlı döneminde sanat, mimarlık ve kültür karşılaşmaları   2018 Sanat _ Türkiye _ Tarih
Art _ Turkey _ History
Eleştirinin eleştirisi Todorov, Tzvetan 2017 Eleştiri.
Criticism.
Tiyatro eleştirisi.
Dramatic criticism.
Korkunç İvan : Rusya’nın ilk çarı De Madariaga, Isabel 2012 Ivan IV, Czar of Russia, 1530-1584
İvan IV, Rus Çarı, 1530-1584
Russia _ Kings and rulers _ Biography
Rusya _ Krallar ve hükümdarlar _ Biyografi
Russia _ History _ Ivan IV, 1533-1584
Rusya _ Tarih _ İvan IV, 1533-1584
Olof Palme : güzel günler göreceğiz Berggren, Henrik 2012 Palme, Olof, 1927-1986.
Başbakanlar_İsveç_Biyografi.
Prime ministers_Sweden_Biography.
Türk hava gücü : kuruluşu, ilk seferleri ve yükselişi (1911-1950) Yalçın, Osman 2017 Hava kuvvetleri_Türkiye_Tarih.
Havacılık, Askeri_Türkiye_Tarih.
Savaş pilotları_Türkiye.
Savaş uçakları_Türkiye.
Nietzsche : bir filozofun ve felsefesinin biyografisi Young, Julian 2017 Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
Philosophers _ Germany _ Biography
Filozoflar _ Almanya _ Biyografi
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti yargılamaları I : Birinci dünya savaşı’nda ittihad ve terakki hükümetlerinin sorumluluğuna dair : Meclis-i mebusan soruşturması Erdinç, Erol Şadi 2018 Türkiye_Tarih_1918-1923
İstiklal Mahkemeleri
İttihat ve Terakki Cemiyeti _Tarih
Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu dönemi_1288-1918
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti yargılamaları II : 8. mart 335 [1919] tarihli kararname ile kurulan Divan-ı Harb-i örfi yargılaması Erdinç, Erol Şadi 2018 Türkiye_Tarih_1918-1923
İstiklal Mahkemeleri
İttihat ve Terakki Cemiyeti _Tarih
Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu dönemi_1288-1918
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti yargılamaları III : Ankara istiklal mahkemesi ve siyasi yargılama Erdinç, Erol Şadi 2018 Türkiye_Tarih_1918-1923
İstiklal Mahkemeleri
İttihat ve Terakki Cemiyeti _Tarih
Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu dönemi_1288-1918
Safiye : Safiye Aylâ ve Türk musikisi’nin Cumhuriyet dönemi serüveni Bardakçı, Murat 2017 Ayla, Safiye, 1907-1998.
Women singers_Turkey_Biography.
Music_Turkey_History and criticism.
Musical intervals and scales.
Singers_Turkey_Biography.
Singers_Biography.
Music_Turkey.
Kadın şarkıcılar_Türkiye_Biyografi.
Müzik_Türkiye_Tarih ve eleştiri.
Müzikal aralıklar ve gamlar.
Şarkıcılar_Türkiye_Biyografi.
Şarkıcılar_Biyografi.
Müzik_Türkiye.
Osmanlı İmparatorluğu’nda kölelik ve kadınlar (1700-1840) Zilfi, Madeline C 2018 Kölelik _ Osmanlı İmparatorluğu _ Tarih
Kadınlar _Osmanlı İmparatorluğu _ Tarih
Seçme eserler 1 : Osmanlı ekonomisi ve kurumları Pamuk, Şevket 2016 Türkiye_Ekonomik durum_Tarih.
Turkey_Economic conditions_History.
Borçlar, Kamu_Türkiye_Tarih.
Debts, Public_Turkey_History.
Enflasyon (Finans)_Türkiye_Tarih.
Inflation (Finance)_Turkey_History.
Ücretler_Türkiye_Tarih.
Wages_Turkey_History.
İntihar : Foucault, tarih ve hakikat Marsh, Ian 2017 Foucault, Michel, 1926-1984
İntihar
İntihar_Tarih
Görmeniz gereken 501 ada   2010 Islands_Guidebooks
Islands_Pictorial Works
Travel_Guidebooks
Voyages and Travels_Pictorial Works
Adalar_Rehberler
Adalar_Görsel Çalışmalar
Gezi_Rehberler
Yolculuk ve Seyahatler_Görsel Çalışmalar
501 kokteyl   2010 Cocktails.
Kokteyller
Alcoholic beverages.
Bartending.
Alkollü İçecekler
A.B.D. - I : 42. Enlem Passos, John Dos 2011 Historical fiction.
Tarihi roman.
Amerikan romanı.
American fiction.
Bıçağın ucu İlhan, Attila 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Gazi Paşa "... Ankara’dan uçan kuşlar!.." İlhan, Attila 2018 Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938_Roman.
Atatürk, Kemal, 1881-1938_Fiction.
Türk romanı.
Turkish fiction.
"...O sarışın kurt!..." : Gâzi Mustafa Kemal Paşa İlhan, Attilâ 2017 Turkishfiction.
Türkromanı
Atatürk,MustafaKemal,1881-1938_Anılar
Atatürk,MustafaKemal,1881-1938_Diaries
Bana sen söyle : roman Tosuner, Necati 2011 Turkish fiction.
Türk romanı.
Doludizgin : Milliyet’in kurucusu Ali Naci Karacan : bir gazetecinin hayatı Tanju, Sadun 2018 Karacan, Ali Naci, 1896-1955.
Basın_Türkiye_Tarih.
Press_Turkey_History.
Gazeteler_Türkiye_Tarih.
Newspapers_Turkey_History.
Gazeteciler_Türkiye_Biyografi.
Journalists_Turkey_Biography.
Her boydan : dünya şiirinden seçmeler : şiir Yücel, Can 2018 Şiir_Koleksiyonlar.
Poetry_Collections.
Şiir_Türkçeye çeviri.
Poetry_Translations into Turkish.
Tanrı Claudius Graves, Robert 2018 İngiliz Edebiyatı _ Roman
English Literature _ Fiction
Irak kralı I. Faysal Allawi, Ali A 2016 Faysal I, King of Iraq, 1885-1933
Faysal I, Irak Kralı, 1885-1933
Iraq _ Kings and rulers _ Biography
Irak _ Krallar ve hükümdarlar _ Biyografi
Iraq _ Politics and government _ 1921-1958
Irak _ Siyaset ve yönetim _ 1921-1958
Die katzen von Ephosos = Efes’ in kedileri = The cats of Ephesos Lanstatter, Sabine 2013 Efes (Antik kenti) _ Türkiye _ Resimli eserler
Kediler _ Türkiye _ Efes (Antik kenti) _ Resimli eserler
Ephesus (Extinct city) _ Turkey _ Pictorial works
Cats _ Turkey _ Ephesus (Extinct city) _ Pictorial works
Kıyısız dalgalar = Wawes with no shores Akbaş, Onay 2018 Painters -- Turkey.
Resim, Modern -- 21. yy. -- Türkiye.
Painting, Modern -- 21st century-- Turkey.
...Rağmen mavi : Ali İsmail Türemen retrospektif = Despite blue : Ali İsmail Türemen retrospective Türemen, Ali İsmail 2018 Painters -- Turkey.
Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun ulaştırma faaliyetleri : 1912-1913 Durgun, Bülent 2018 Türkiye. |b Ordu_Tarih
Balkan Savaşı, 1912-1913
Türkiye_Askeri tarih
Türkiye’de çevirinin politikası ve poetikası 1923-1960 Gürçağlar, Şehnaz Tahir 2018 Literature_Translations into Turkish_History and criticism.
Edebiyat_Türkçeye çeviri_Tarih ve kritik.
Translating and interpreting_Political aspects_Turkey.
Çeviri ve yorumlama_Siyasi yönler_Türkiye.
Reşat Nuri’nin romancılığı Fethi Naci 2011 Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956_Eleştiri ve yorum.
Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956_Criticism and interpretation.
Türk romanı_20. yy_Tarih ve eleştiri.
Turkish fiction_20th century_History and criticism.
Sinemam ve ben Şoray, Türkan 2017 Şoray, Türkan, 1945-
Sinema aktörleri ve aktrisleri_Türkiye_Biyografi.
Motion picture actors and actresses_Turkey_Biography.
Sinema_Türkiye.
Motion pictures_Turkey.
Strateji : işinize en uygun stratejiyi oluşturun ve uygulayın Luecke, Richard 2015 Stratejik planlama
Şirketler_Planlama
Modern İran tarihi Abrahamian, Ervand 2018 İran_Tarih_20. yy.
Iran_History_20th century.
Makamdan şifaya : müzikle tedavide türk müziğinin kullanımı Öztürk, Levent 2017 Müzik_Türkiye
Müzikle tedavi
Büyük biyologlar : Ray’den Hamilton’a James, I. M. 2017 Biologists _ Biography
Biyologlar _ Biyografi
Biology _ History
Biyoloji _ Tarih
Bertie’nin dünyası : roman Smith, Alexander McCall 2011 Edinburgh (İskoçya)_Roman.
Edinburgh (Scotland)_Fiction.
Apartmanlar_Roman.
Apartment houses_Fiction.
İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
Ayrılık sevdaya dahil İlhan, Attila 2018 Turkish Poetry
Türk Şiiri
İskoçya sokağında günışığı Smith, Alexander McCall 2013 English fiction
İngiliz romanı
Bir şeyler olacak yarın : tüm şiirler Ecevit, Bülent 2017 Türk şiiri
Turkish poetry
Gelibolu günlükleri : kendi anlatımlarıyla Anzakların gün gün hikayesi King, Jonathan 2017 Büyük Britanya. |b Ordu_Avustralya, ve Yeni Zelanda Kolordusu_Tarih
Askerler_Avustralya_Günlükler
Dünya Savaşı, 1914-1918_Seferberlik_Türkiye_Gelibolu Yarımadası_Kronoloji
Dünya Savaşı, 1914-1918_Seferler_Türkiye_Gelibolu Yarımadası_Kişisel anlatılar, Avustralya
Süper iyi günler : ya da Christopher Boone’un sıradışı hayatı Haddon, Mark 2018 Otizm_Roman.
Autism_Fiction.
Savants (Savant syndrome)_Fiction.
İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
’38 kuşağı : Cumhuriyet’le yetişenler Kayra, Cahit 2012 Politikacılar _ Türkiye _ Biyografi.
Politicians _ Turkey _ Biography.
Türkiye _ Politika ve idare.
Turkey _ Politics and government.
Türkiye _ Politika ve idare.
Ay hırsızı Akın, Sunay 2018 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Bertie blues çalıyor McCall Smith, Alexander 2013 Apartment houses _ Fiction.
Apartman daireleri _ Roman.
İngiliz romanı.
English fiction.
Edinburgh (İskoçya) _ Sosyal yaşam ve gelenekler _ Roman.
Edinburgh (Scotland) _ Social life and customs _ Fiction.
Kore mektupları Kayal, Gündoğdu 2011 Kayal, Gündoğdu, 1934-
Kore Savaşı, 1950-1953_Katılım, Türk.
Korean War, 1950-1953_Participation, Turkish.
Kore Savaşı, 1950-1953_Kişisel anlatımlar.
Korean War, 1950-1953_Personal narratives, Turkish.
Türkiye_Tarih, Askeri.
Turkey_History, Military.
Kore_Tarih_20. yy.
Korea_History_20th century.
Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgası “celali isyanları” Akdağ, Mustafa 2018 Celali isyanları, 16th century
Celali isyanları, 16. yy.
Celali isyanları, 17th century
Celali isyanları, 17. yy.
Turkey _ History, 1453-1683
Türkiye _ Tarih, 1453-1683
Turkey _ History _ Autonomy and independence movements
Türkiye _ Tarih _ Özerklik ve bağımsızlık hareketleri
Eski çağ’da Yakındoğu : yaklaşık M.Ö. 3000-330 I. cilt Kuhrt, Amelie 2017 Middle East _ History _ To 622
Orta Doğu _ Tarih _ 622’ye Kadar
Eski çağ’da Yakındoğu : yaklaşık M.Ö. 3000-330 II. cilt Kuhrt, Amelie 2017 Middle East _ History _ To 622
Orta Doğu _ Tarih _ 622’ye Kadar
Marka bilmecesi : markanızın sırlarını çözmek Bruce, Duncan 2010 Branding (Marketing)
Markalaşma (Pazarlama)
Brand name products
Markalı ürünler
Business names
İşletme isimleri
Corporate image
Şirket imajı
Organizational effectiveness
Örgütsel etkinlik
Creative ability in business
Yaratıcılık yeteneği, işletmelerde
Modern siyasal düşünce ve Friedrich Nietzsche Emden, Christian 2013 703 (kartonkapak)
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900.
Political science _ Germany _ History _ 19th century.
Political science _ Philosophy.
Political culture.
Nietzsche , Friedrich Wilhelm , 1844-1900.
Siyaset bilimi _ Almanya - Tarih - 19. yüzyıl.
Siyaset bilimi _ Felsefe.
Siyasal kültür.
Şeytanla pazarlık : borsanın içyüzü. Para nasıl kazanılır? Loizou, Andreas 2015 Bankalar ve bankacılık
Para
Yatırımlar
Akıllı perakendecilik Hammond, Richard 2018 Perakende ticaret_Yönetim.
Retail trade_Management.
İş sunumları rehberi : etkileyici bir mesaj nasıl verilir? Khan-Panni, Phillip 2015 Business presentations
İş sunumları
Ölümsüz imparator : Romalıların son imparatoru Konstantinos Paleologos’un hayatı ve efsanesi Nicol, Donald M. 2013 Konstantinos Paleologos, Emperor of Byzantine
Emperors _Byzantine Empire _Biography
Hükümdarlar _Bizans İmparatorluğu _ Biyografi
Teşkilat-ı mahsusa (Umur-ı Şarkiyye Dairesi) tarihi cilt I: 1914-1916 Tetik, Ahmet 2018 Teşkilat-ı Mahsusa (Turkey)
Teşkilat-ı Mahsusa (Türkiye)
Intelligence service _ Turkey _ History
İstihbarat teşkilatı _ Türkiye _ Tarih
Espionage _ Turkey
Casusluk _ Türkiye
The seven lamps of architecture lectures on architecture and painting the study of architecture Ruskin, John 2018 Architecture
study of architecture
Anadolu aşıkları - I : Karacaoğlan Esen, Ahmet Şükrü 2018 Halk edebiyatı _ Karacaoğlan.
Folk literature _ Karacaoğlan.
Halk edebiyatı _ Şiir.
Folk literature _ Poetry.
İçindeki devi uyandır : zihinsel, duygusal, fiziksel ve finansal kaderinizi bir anda ele almanın yolu Robbins, Anthony 2017 Success _ Psychological aspects
Başarı _ Psikolojik yönler
Self-actualization (Psychology)
Kendini gerçekleştirme (Psikoloji)
Modern Türkiye’nin doğuşu Lewis, Bernard 2018 Türkiye_Tarih_20. yy.
Turkey_History_20th century.
İslam düşüncesinde ekonomi, banka ve sigorta Ez-Zerqa, M. Ahmet 2017 Islam _ Economic aspects
İslam _ Ekonomik yönleri
Economics _ Religious aspects _ Islam
Ekonomi _ Dini yönleri _ İslam
Banks and banking _ Religious aspects _ Islam
Bankalar ve bankacılık _ Dini yönleri _ İslam
Interest (Islamic law)
Faiz (İslam hukuku)
Kamu maliyesi Bilici, Nurettin 2018 Finance, Public
Maliye, Kamu
Finance, Public -- Turkey.
Maliye, Kamu -- Türkiye
Roma sanatı ve mimarlığı Wheeler, Mortimer 2016 Mimari, Roma.
Architecture, Roman.
Sanat, Roma.
Art, Roman.
Bana diyet de-me Aksüs, Güneş 2011 Diyet
Zayıflama diyetleri
Beslenme
Diet
Reducing diets
Nutrition
Yüz soruya yüz yanıtla sağlıklı beslenme Baysal, Ayşe 2013 Beslenme
Diyet
Evlilik boşanma ve çocukların uyumu Emery, E. Robert 2013 Boşanmış ebeveynlerin çocukları _ Ruh sağlığı.
Children of divorced parents _ Mental Health.
Aileler _ Psikolojik yönler.
Families _ Psychological aspects.
Divorce.
Boşanma.
Marriage.
Evlilik.
Social adjustment in children.
Çocuklarda sosyal uyum.
Robespierre : devrimci bir yaşam = Robespierre : a revolutionary life McPhee, Peter 2018 Robespierre, Maximilien, 1758-1794.
Revolutionaries _ France _ Biography.
Statesmen _ France _ Biography.
France _ History _ Revolution, 1789-1799.
France _ History _ Reign of Terror, 1793-1794.
Devrimciler _ Fransa _ Biyografi.
Devlet adamları _ Fransa _ Biyografi.
Fransa _ Tarih _ Devrim, 1789-1799.
Fransa _ Tarih _ Terör Hükümdarı, 1793-1794.
Fransa _ Politika ve Hükümet _ 1789-1799.
Şark seyahati : İstanbul 1911 Le Corbusier 2018 Architects _ France _ Diaries
Mimarlar _ Fransa _ Günlükler
Istanbul (Turkey) _ Buildings, structures, etc.
İstanbul (Türkiye) _ Binalar, yapılar, vb.
Le Corbusier, 1887-1965 _ Travel _ Turkey _ Istanbul
Le Corbusier, 1887-1965 _ Seyahat _ Türkiye _ İstanbul
Paul Dirac : en tuhaf adam Kuantum dehası Paul Dirac’ın saklı hayatı = The strangest man : the hidden life of Paul Dirac, Quantum genius Farmelo, Graham 2014 Physicists _ Great Britain _ Biography.
Quantum Theory.
Fizikçiler _ Büyük Britanya _ Biyografi.
Kuantum Teorisi.
Türk imparatorluğunun paylaşılması hakkında yüz proje : (1281-1913) Djuvara, Trandafir G 2018 Eastern question (Balkan)
Turkey_History.
Osmanlı İmparatoruğu Tarihi
Türkiye Tarihi
1894 depremi ve İstanbul Özkılıç, Sema Küçükalioğlu 2015 Earthquakes _ Turkey _ Istanbul
Depremler _ Türkiye _ İstanbul
Şizofren Dorn, Wulf 2018 Alman edebiyatı_Roman.
Aldatma sanatı : bilgi güvenliğinde insan faktörünün kontrolü Mitnick, Kevin D. 2017 Computer security
Bilgisayar güvenliği
Internal security
İç güvenlik
Information technology _ Social aspects
Bilişim teknolojisi _ Sosyal yönleri
Computer hackers
Bilgisayar korsanları
59 saniye : azıcık düşünün, çok şeyi değiştirin Wiseman, Richard 2017 Başarı.
Success.
Özyapabilirlik (Psikoloji)
Self-actualization (Psychology)
The architecture and landscape : gardening of the exposition Mullgardt, Louis Christian 2018 Panama-Pacific International Exposition (1915 : |c San Francisco, Calif.)
Architecture_California_San Francisco_History_20th century_Exhibitions.
Landscape gardening_California_San Francisco_Exhibitions.
Sinemasal mekân olarak yuva ve sembolleri Şen, F. Nihan 2017 Ev, Sinemada
Ev, Sanatta
Tatsız bir olay Dostoyevski, Fyodor Mihailoviç 2018 Rus Romanı
Russian Fictions
Geçmişten günümüze yazın çevirisi Aksoy, N. Berrin 2002 Çeviri ve Yorumlama
Mimar üzerine aykırı düşünceler Valery, Paul 2018 Mimar
Mimarlık
Hobart Paşa’nın anıları Hampden, Charles Hobart 2015 Adventure and adventurers
Macera ve maceraperestler
United States _ History _ Civil War, 1861-1865 _ Personal narratives
Amerika Birleşik Devletleri _ İç savaş, 1861-1865 _ Kişisel anlatımlar
Gelibolu’dan Kafkaslar’a Birinci Dünya Savaşı anılarım : anı Sunata, İsmail Hakkı 2018 Dünya Savaşı, 1914-1918_Türkiye.
World War, 1914-1918_Turkey.
Sunata, İsmail Hakkı, 1892-
Osmanlı mimarlığı bibliyografyası Ağaoğlu, Mert 2018 Architecture, Ottoman_Turkey_Bibliography.
Architecture_Turkey.
Geleceğimizde İslâm var Garaudy, Roger 2018 İslam uygarlığı
Islamic civilization
Yeni mesken ve yaratıcı olarak kadın Taut, Bruno 2018 Taut, Bruno, 1880-1938_Written works.
Architecture, Domestic.
Interior architecture.
Architecture and women.
Mimarlık, Yurtiçi.
İç mimari.
Oda düzeni (Konutlar).
Mimari, Modern 20. yüzyıl.
Yedinci gün Anar, İhsan Oktay 2016 Türk romanı.
Turkish fiction.
Historical fiction, Turkish.
Tarihi roman, Türk.
Efendi ile uşağı : Bir toprak sahibinin sabahı Tolstoy, Lev Nikolayeviç 2018 Rus edebiyatı_öykü.
Russian literature_Short stories
İkiz Dostoyevski, Fyodor Mikhailovich 2017 Rus romanı
Russian fiction
Ben Ney’im : iyi beni bulur Mengüç, Hakan 2018 Self-actualization (Psychology).
Öz yapabilirlik (Psikoloji).
Conduct of life.
Yaşama bağlılık.
Identity (Psychology).
Kimlik (Psikoloji).
Translations : (re)shaping of literature and culture   2002 Çeviriler_Tarih ve eleştiri.
Translations_History and criticism.
Edebiyat_Türkçeye çeviri_Tarih ve eleştiri.
Literature_Translations into Turkish_History and criticism.
Endülüs’te İslam : düşüncenin başkenti Kurtuba Garaudy, Roger 2018 Islamic civilization.
Muslims_Spain_Andalusia.
Endülüs_İslam
İnsanlığın yıldızının parladığı anlar Zweig, Stefan [2017] History_Literary collections.
Beden dili : eski FBI ajanından insanların bedenini okuma rehberi Navarro, Joe 2018 Beden dili
Sözsüz iletişim
Fobi Dorn, Wulf 2018 Alman edebiyatı _ Roman.
German literature _ Fiction.
Amcanın düşü : roman Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç 2017 Rus romanı
Russian fiction.
Timurlenk : bozkırların son göçebe fatihi Manz, Beatrice Forbes 2017 Timur, 1336-1405.
Conquerors_Asia_Biography.
Asia_History.
Timur, 1336-1405.
Fatihler_Asya_Biyografi.
Asya_Tarih.
Ölüler evinden notlar : roman Dostoyevsky, Fyodor 2017 Rus romanı_Türkçeye çeviri.
Russian fiction_Translations into Turkish.
Sürgünler_Roman.
Exiles_Fiction.
Sibirya (Rusya)_Roman.
Siberia (Russia)_Fiction.
Kör ayna : öykü Roth, Joseph 2014 Alman romanı_Türkçeye çeviri.
German fiction_Translations into Turkish.
Denizin altındaki ada : roman Allende, Isabel 2010 Racially mixed women_Fiction.
Kadın köleler_Roman.
Women slaves_Fiction.
Sugar plantations_Fiction.
Plantation life_Fiction.
Haiti_Roman.
Haiti_Fiction.
Karayib Bölgesi_Roman.
Caribbean Area_Fiction.
Şili romanı_Türkçeye çeviri.
Chilean fiction_Translations into Turkish.
Galiz kahraman Anar, İhsan Oktay 2014 Turkish fiction
Türk romanı
Beyaz geceler : bir hayalperstin anılarından Dostoyevsky, Fyodor 2018 Russian fiction
Rus romanı
Oyunbaz Dorn, Wulf 2018 Alman romanı_Türkçeye çeviri.
German fiction_Translations into Turkish.
Kemalist yalanlar Bahadıroğlu, Yavuz 2016 Tarih
History
Kemalizm
Kemalism
Türkiye_Politika ve idare_1918-1960
Turkey_Politics and government_1918-1960
HISTORY / Middle East / Turkey & Ottoman Empire
Anılarda yalnızlar : 1940-60 arası Türkiye mimarlık ortamına bir yolculuk İnceoğlu, Necati 2018 Architecture_Turkey_History_20th century.
Architecture_Study and teaching_Turkey.
Architecture, Modern_20th century.
Tez nasıl yazılır? Eco, Umberto 2018 Tezler, Akademik _ Bilimsel yayınlar.
Dissertations, Academic _ Scientific literature.
Kafkas tutsağı Tolstoy, Lev Nikolayeviç 2018 Rus romanı _ Türkçeye çeviri.
Russian fiction _ Translations into Turkish.
% 100 düşünce gücü Addington, Jack Ensign 2018 Düşünce ve düşünme.
Thinking and thinking.
Felsefe.
Philosophy.
Uygulamalı psikoloji.
Applied psychology.
Kişisel gelişim.
Personal evolution.
Limit sizsiniz : kendi kanatlarıyla uçma dersleri Sekman, Mümin 2017 Başarı
Success
Yüzümdeki sen Kertiş, Cem 2016 Türk romanı.
Turkish fiction.
Onlar hep oradaydı Akın, Sunay 2018 Turkish essays
Türk denemeleri
Yağmur kaçağı : şiir İlhan, Attilâ 2018 Türk şiiri
Turkish poetry
Yakamoz avına çıkmak : öykü Tosuner, Necati 2012 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Karanlığın günü Erbil, Leyla 2016 Turkish fiction
Türk romanı
Havuz başı Abasıyanık, Sait Faik 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Şahmerdan Abasıyanık, Sait Faik 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Seçme hikâyeler Abasıyanık, Sait Faik 2018 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Felatun Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi 2018 Türk romanı
Rüzgar geri getirirse (eşikli öyküler) Saçlıoğlu, Mehmet Zaman 2015 Türk edebiyatı
Turkish literature
Kendileriyle savaşanlar : Hölderlin, Kleist, Nietzsche Zweig, Stefan 2018 Hölderlin, Friedrich,1770-1843
Kleist, Heinrich von,1777-1811.
Nietzsche, Friedrich Wilhelm,1844-1900
Moby Dick : Beyaz Balina Meville, Herman 2018 American Fiction
Amerikan Romanı
Kuvayi milliye şiirler : 3 Nazım Hikmet 2017 Turkish poetry
Türk şiiri
Çöl kraliçesi : Gertrude Bell’in olağanüstü yaşamı : biyografi Wallach, Janet 2018 Bell, Gertrude Lowthian, 1868-1926
Kadın doğubilimciler_Biyografi
Koloni yöneticileri_ABD_Biyografi
Koloni yöneticileri_Ortadoğu_Biyografi
Cevdet Bey ve Oğulları Pamuk, Orhan 2018 Türk edebiyatı.
Turkish literature.
Türk romanı.
Turkish fiction.
Kayıp geçmiş : roman Holt, Jonathan 2016 Kadın istihbarat memurları_Roman.
Women intelligence officers_Fiction.
Webmaster_Roman.
Webmasters_Fiction.
Kaçırma_Roman.
Kidnapping_Fiction.
Cinayet sanatı Ackroyd, Peter 2017 Seri cinayetler_Roman
Londra (İngiltere)_Roman
Kar kokusu Ümit, Ahmet 2017 Turkish fiction
Türk romanı
Saklı seçilmişler : siz onları değil ; onlar sizi seçti Yalçın, Soner 2017 Türkiye_Tarih_Siyasal ve sosyal görüşleri
Türkiye_Siyaset ve yönetim_20. yüzyıl
Türkiye_Tarih_20. yüzyıl
Her günün derdi kendine Fusco, Antonio 2017 Italian Literature_Fiction
İtalyan Edebiyatı_Roman
Liderlik ve politik zeka : PQ Reffo, Gerry 2017 Leadership _ Political aspects
Liderlik _ Siyasi yönleri
Business and politics
İş ve politika
Strategic alliances (Business)
Stratejik ittifaklar (İşletme)
Franz Kafka gibi yalnız : deneme Robert, Marthe 2014 Kafka, Franz, 1883-1924_Psikoloji.
Kafka, Franz, 1883-1924_Psychology.
Yazarlar, Avusturyalı_20. yy._Biyografi.
Authors, Austrian_20th century_Biography.
Renkler ve malzemeleri Delamare, François 2015 Renklendirme maddeleri _ Tarih
Sanatçıların malzemeleri
Renk _ Tarih
Coloring matter _ History
Artists’ materials
Color _ History
Bir imparatorluk çökerken ... : anılar : yaşantı Uçuk, Cahit 2018 Uçuk, Cahit, 1909-2004.
Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918.
Bugünden düne dünden bugüne İpşiroğlu, Nazan 2018 Piyanistler _ Türkiye _ Görüşmeler.
Pianists _ Turkey _ Interviews.
Piyanistler _ Türkiye _ Biyografi.
Pianists _ Turkey _ Biography.
Bundan sonrası ateş : deneme Baldwin, James 2017 African Americans _ Fiction.
African Americans.
African American churches _ Drama.
Domestic drama.
Calvino albümü : biyografi   2018 Calvino, Italo
İtalyan yazarlar_20. yüzyıl_Biyografi
Güneş yalnız dirileri ısıtır : Oktay Rifat’ın şiirleri üzerine : inceleme Akgül, Alphan 2017 Oktay Rifat, 1914-1988.
Turkish literature_Review.
Türk edebiyatı_İnceleme.
D. H. Lawrence : inceleme Urgan, Mina 2016 Lawrence, D. H. (David Herbert), 1885-1930 _ Biyografhy
Lawrence, D. H. (David Herbert), 1885-1930 _ Biyografi
Authors, English _ 20 century _ Biyografhy
Yazarlar, İngiliz _ 20. yy. _ Biyografi
"Çok şey yarım hâlâ" : Ayşe Sarısayın babası Behçet Necatigil’i anlatıyor : yaşantı Sarısayın, Ayşe 2018 Necatigil, Behçet, 1916-1979 _ Criticism and interpretation
Necatigil, Behçet, 1916-1979 _ Eleştiri ve yorum
Poets, Turkish _ 20th century _ Biography
Şairler, Türk _ 20. yy. _ Biyografi
Poets, Turkish _ 20th century _ Criticism and interpretation
Şairler, Türk _ 20. yy. _ Eleştiri ve yorum
Çocukluğun soğuk geceleri : roman Özlü, Tezer 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Değişen dünyada bir sanatçı : roman Ishiguro, Kazuo 2018 Babalar ve kızlar_Roman
Dünya Savaşı, 1939-1945_Sanat ve savaş_Roman
Sanatçılar_Roman
Yaşlı erkekler_Roman
Japonya_Tarih_Müttefik İşgali, 1945-1952_Roman
Sevgi duvarı : 1950-1970 Yücel, Can 2018 Turkish poetry
Türk şiiri
Karıncanın su içtiği : bir ada hikayesi 2 Yaşar Kemal 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
1890’larda İstanbul Marion-Crawford, Francis 2018 Istanbul (Turkey) _ De
İstanbul (Türkiye) _ Tanıtım ve seyahat
Alacakaranlık Meyer, Stephenie 2018 American Fiction
Amerikan Romanı
Ripley ve peşindeki çocuk Highsmith, Patricia 2016 Amerikan edebiyatı _ Roman
American litretarue _ Fiction
Yüzyıllık yalnızlık Marquez, Gabriel Garcia 2018 İspanyol edebiyatı _ Roman.
Spanishliterature _ Fiction.
Makiler Akın, Sunay 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
Şapkam dolu çiçekle : toplu yazılar I Cemal, Süreya 2018 Türk edebiyatı.
Türk denemeleri.
Turkish essays.
Turkish literature.
Ya ben yoksam? : Benliğin labirentinde bir gezinti Ananthaswamy, Anil 2018 Nöropsikoloji
Kişilik (Psikoloji)
Zihin ve vücut
Tüketilmiş : roman Cronenberg, David, |d 1943- 2016 Bağımsız gazetecelik_Roman
Jeopolitik_Roman
Komplolar_Roman
Victor Frankenstein’in vaka defteri Ackroyd, Peter 2017 Bilim adamları_Roman
Canavarlar_Roman
Monsters_Fiction
İngiltere_Sosyal yaşam ve gelenekler_19.yüzyıl_Roman
Psikolojik roman
İlk adam Camus, Albert 2018 Fransız edebiyatı _ Roman.
French literature _ Fiction.
Kendi hayatını yazan üç yazar : Casanova, Stendhal, Tolstoy Zweig, Stefan 2017 Alman edebiyatı _ Deneme.
German literature _ Essay.
Can pazarı Malaparte, Curzio 2016 İtalyan Edebiyatı _ Romanlar
Italian Literature _ Novels
Romanlar _ İtalyan Edebiyatı
Novels _ Italian Literature
İtalyan Romanları
Italian Roma
O muhteşem hayatınız : roman Baydar, Oya 2012 Türk romanı.
Turkish fiction.
Elif Coelho, Paulo 2018 Yazarlar_Seyahat_Roman.
Authors_Travel_Fiction.
Reankarnasyon_Roman.
Reincarnation_Fiction.
Özyapabilirlik (Psikoloji)_Roman.
Self-actualization (Psychology)_Fiction.
Brezilya romanı_Türkçeye çeviri.
Brazilian fiction_Translations into Turkish.
Ripley su altında Highsmith, Patricia 2016 Amerikan Romanı
Foucault sarkacı Eco, Umberto 2018 Semiotics
semiyoloji
Monastic and religious life _ Italy _ History _ Middle Ages, 600-1500 _ Fiction
Manastır ve dini hayat _ İtalya _ Tarih _ Ortaçağ, 600-1500 _ Roman
Social values
Sosyal değerler
Intertextuality
Metinlerarasılık
Nüktedan : Namık Kemal, Şair Eşref, Neyzen Tevfik Bulut, Süleyman 2015 Namık Kemal, 1840-1888.
Şair Eşref, 1847-1912.
Neyzen, Tevfik, 1876-1953.
Türk nükte ve mizahı
Turkish wit and humor.
Nüktedan : Yahya kemal, Ahmet Rasim, Süleyman Nazif Bulut, Süleyman 2015 Yahya Kemal, 1884-1958.
Süleyman Nazif, 1869-1927.
Kırılma noktası : roman Bener, Yiğit 2012 Türk romanı.
Turkish fiction.
Yardımcı Walser, Robert 2013 Alman edebiyatı_Roman
German literature_Fiction
Quinx ya da kusursuz adamın öyküsü : Avignon beşlisi 5 Durrell, Lawrence 2014 English fiction.
English literature.
And dağlarında terör Vargas Llosa, Mario 1996 Peru _ Fiction.
Peru _ Roman
Political fiction.
Siyasi Roman.
Örümcek kapanı Kavukçu, Cemil 2014 Türk denemeleri.
Turkish essays.
Zaman hızla yaşlanıyor Tabucchi, Antonio 2011 İtalyan öyküleri
Italian stories
Mutlu olmak isteyen adam Gounelle, Laurent 2015 French fiction
Fransız romanı
Öfke şatoları Baricco, Alessandro 2001 Kristal Saray (LOndra, İngiltere)_Roman.
Crystal Palace (London, England)_Fiction.
İtalyan romanı_20. Yüzyıl.
Italian fiction_20th century.
İçeri girmez miydiniz? Önderoğlu, Neslihan 2018 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Hacı Murat Tolstoy, Lev Nikolayeviç 2018 Rus edebiyatı _ Roman.
Russian literature _ Fiction.
Pembe Fili Düşünme Çarmıklı, Zeynep Selvili 2018 Self-perception
Benlik tasarımı
Macellan : bir insan bir yaşam Zweig, Stefan 2018 Magalhães, Fernão de, -1521 _ Biography
Magalhães, Fernão de, -1521 _ Biyografi
Üç büyük usta : Balzac, Dickens, Dostoyevski Zweig, Stefan 2018 Balzac, Honoré de, 1799-1850_Eleştiri ve yorum
Dickens, Charles, 1812-1870_Eleştiri ve yorum
Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881_Eleştiri ve yorum
Roman_19. yüzyıl_Tarih ve eleştiri
Harry Potter ve lanetli çocuk : birinci ve ikinci bölüm Rowling, J. K 2018 Harry Potter (Roman karakteri)_Gençlik romanı.
Harry Potter (Fictitious character)_Juvenile fiction.
Büyücüler_Gençlik romanı.
Wizards_Juvenile fiction.
Küba’dan teleks Kushner, Rachel 2015 Amerikalılar_Küba_Roman
Americans _Cuba _Fiction
Küba_Tarih_1933-1959_Roman
Cuba _History _1933-1959 _Fiction
Mavi gözlü dev Sertel, Zekeriya 2016 Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Şairler, Türk_Biyografi
Zor sevdalar Calvino, Italo 2018 İtalyan Edebiyatı.
Öykü.
İtalian Literature.
Story.
Şişhane’ye yağmur yağıyordu Taner, Haldun 2018 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Yolların başlangıcı Maalouf, Amin 2018 Authors, Arab _ Biography
Yazarlar, Arap _ Biyografi
Uykuda çocuk ölümleri : Konstantiniyye üçlemesi I Teoman, Ali 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Timurlenk : İslam’ın kılıcı, cihan fatihi Marozzi, Justin 2018 Timur, 1336-1405.
Moğollar_Krallar ve hükümdarlar_Biyografi.
Mongols_Kings and rulers_Biography.
Fatihler_Asya_Biyografi.
Conquerors_Asia_Biography.
Asya_Tarih_1500’e kadar.
Asia_History_To 1500.
Siyah koku Koçak, Gülayşe 2017 Turkish fiction
Türk romanı
Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Sabahattin Ali : anılar, incelemeler, eleştiriler   2014 Authors, Turkish _ 20th century _ Biography
Yazarlar, Türk _ 20. yy. _ Biyografi
Sabahattin Ali, 1907-1948 _ Biography
Sabahattin Ali, 1907-1948 _ Biyografi
Sabahattin Ali, 1907-1948 _ Memories
Sabahattin Ali, 1907-1948 _ Anılar
Özgürlüğün son oğlu : poemalar Lermontov, Mihail Yuryeviç 2014 Lermontov, Mikhail IUrevich, 1814-1841
Russian literature _ Poetry
Rus edebiyatı _ Şiir
Russian poetry
Rus şiiri
Telsiz telgraf ihtiyat zabiti Tevfik Rıza Bey’in Çanakkale günlükleri : (17 Kasım 1914-18 Şubat 1916)   2017 Rıza Tevfik, 1869?-1949_Diaries
War Memorials_Turkey
World War, 1914-1918_Personal Narratives, Turkish
World War, 1914-1918_Campaigns_Turkey_Gallipoli Peninsula_Personal Narratives
Rıza Tevfik, 1869?-1949_Günlükleri
Savaş Anıları_Türkiye
I. Dünya Savaşı_Kişisel Anlatılar, Türk
I. Dünya Savaşı_Seferler_Türkiye_Gelibolu Yarımadası_Kişisel Anlatılar
Irgatların öfkesi : öyküler 2 Bilbaşar, Kemal 2015 Öyküler, Türk
Edebiyat
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaylı, İlber 2018 Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938.
Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938_Military leadership.
Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938_Askeri liderlik.
Turkey_History_1918-1960.
Türkiye_Tarih_1918-1960.
World War, 1914-1918_Turkey.
Dünya savaşı, 1914-1918_Türkiye.
Harry Potter ve ölüm yadigarları Rowling, J. K. 2018 English fiction
İngiliz romanı
Bilimsel araştırmanın mantığı Popper, Karl R 2018 Science _ Methodology
Bilim _ Metodoloji
Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati Dökmen, Üstün 2018 Empati.
Empathy.
Kişilerarası çatışma.
Interpersonal conflict.
Sanat ve sosyal çatışma.
Art and social conflict.
İletişim, Psikolojide.
Communication in psychology.
Kişilerarası iletişim.
Interpersonal communication.
Mekanım Datça olsun Yücel, Can 2017 Türk şiiri
Turkish poetry
Turkish literature _ Poetry
Türk edebiyatı _ Şiir
Özgürlük masalı Tosuner, Necati 2012 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Susmak nasıl da yoruyor insanı Tosuner, Necati 2013 Turkish fiction.
Türk edebiyatı.
Necati Tosuner Sokağı Tosuner, Necati 2012 Turkish literature _ Story.
Türk edebiyatı _ Öykü.
Kambur : öykü Tosuner, Necati 2017 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Kasırganın gözü Tosuner, Necati 2017 Türk edebiyatı.
Turkish literature.
Sancı.. Sancı... Tosuner, Necati 2011 Turkish Fiction
Türk Romanı
Korkağın türküsü Tosuner, Necati 2017 Şiirsel düzyazı, Türk.
Prose poems, Turkish.
Türk romanı.
Turkish fiction.
Leylim leylim : Ahmed Arif’ten Leyla Erbil’e mektuplar : 1954-1959 -ve 1977’de son bir mektup- Arif, Ahmed 2018 Arif, Ahmed, 1927-1991_Mektuplar.
Arif, Ahmed, 1927-1991_Correspondence.
Yazarlar, Türk_20. yy._Mektuplar.
Authors, Turkish_20th century_Correspondence.
Erbil, Leylâ, 1931-2012.
Mahalle kahvesi Abasıyanık, Sait Faik 2018 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Kuyrukluyıldız altında bir izdivaç Gürpınar, Hüseyin Rahmi 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Üç başlı ejderha Erbil, Leyla 2012 Short Stories, Turkish.
Kısa hikayeler, Türkçe.
Korkunun krallığı İlhan, Attila 2018 Turkish poetry
Türk şiiri
Antik acılar Akın, Sunay 2018 Turkish poetry
Türk şiiiri
Az şekerli Abasıyanık, Sait Faik 2018 Türk edebiyatı.
Turkish literature.
Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Tüneldeki çocuk Abasıyanık, Sait Faik 2018 Turkish literature_Story
Türk edebiyatı_Öykü
Güle güle, seslerin sessizliği Yücel, Can 2017 Turkish poetry
Türk şiiri
Poetry
Şiir
Ardıç ağacının altında Altun, Selçuk 2018 Türk edebiyatı _ Roman
Turkish literature _ Fiction
Son kuşlar Abasıyanık, Sait Faik 2018 Short Stories, Turkish
Türk öyküsü
Rengahenk Yücel, Can 2017 Turkish poetry
Türk şiiri
İstanbul’da bir zürafa Akın, Sunay 2018 İstanbul (Türkiye)_Tarih_Anekdotlar.
Istanbul (Turkey)_History_Anecdotes.
Çorap kaçığı Akın, Sunay 2017 Turkish poetry
Türk şiiiri
Militan demokrasi Kirshner, Alexander S 2017 Demokrasi_Örnek çalışmalar
Radikalizm_Örnek çalışmalar
Sağ ve sol (Siyaset bilimi)_Örnek çalışmalar
Oda müziği : bütün şiirleri Joyce, James 2018 Ireland poetry
İrlanda şiiri
Bayel ağıtçıları Saedi Gulam Hüseyin 2017 İran edebiyatı_Roman.
Iranian literature_Fiction.
Bay Muannit Sahtegi’nin notları Bener, Vüsʼat O 2018 Turkish fiction.
Authors, Turkish.
Turkish literature.
Bağımsızlık yolu Yates, Richard 2017 Amerikan Romanı
Banliyö yaşamı_Roman
Evli insanlar_Roman
Connecticut_Roman
Bir tayyarecinin anıları Hürkuş, Vecihi 2018 Havacılık_Türkiye_Tarih
Hava pilotları_Türkiye_Biyografi
Air pilots_Turkey_ Biography
Veda müziği Rankin, Ian 2015 İskoç romanı _ Türkçeye çeviri.
Scottish fiction _ Translations into Turkish.
Polis _ İskoçya _ Edinburg_Roman.
Police _ Scotland _ Edinburgh _ Fiction.
Katil _ Soruşturmalar _ Roman.
Murder _ Investigation _ Fiction.
Emeklilik _ Roman.
Retirement _ Fiction.
İstanbul : hatıralar ve şehir Pamuk, Orhan 2017 Pamuk, Orhan, 1952-
Authors, Turkish _ 20th century _ Biography
Yazarlar, Türk _ 20. yy. _ Biyografi
Turkish literature
Türk edebiyatı
Kız Kulesi’ndeki kızılderili Akın, Sunay 2018 Türk denemeleri.
Turkish essays.
Yerliler, Kuzey Amerika.
Indians of North America.
Einstein düşünmenin keyfi Balibar, Françoise 2017 Einstein, Albert, 1879-1955.
Fizikçiler_ABD_Biyografi.
Physicists_United States_Biography.
Firar Munro, Alice 2014 Women _ Fiction.
Women _ Canada_Social life and customs _ Fiction.
Short stories, Canadian.
Canadian literature.
Kadınlar - Roman.
Kadınlar - Canada_Social yaşam ve adetler - Roman.
Öyküler, Kanadalı .
Kanadalı edebiyat.
Piramit Golding, William 2018 İngiliz romanı_Türkçeye çeviri
Kum ve köpük : aforizmalar Cibran, Halil 2018 Özdeyişler.
Aphorisms and apothegms.
Mistisizm.
Mysticism.
Elde var hüzün İlhan, Attila 2018 Turkish Poetry
Türk Şiiri
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 1 : (1937-1942) Durgut, Handan 2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 2 : (1937-1942) Durgut, Handan 2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 3 : (1937-1942) Durgut, Handan 2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 4 : (1937-1942) Durgut, Handan 2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 5 : (1937-1942) Durgut, Handan 2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 6 : (1937-1942) Durgut, Handan 2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları 7 : (1937-1942) : “Zeyl’’   2018 Nazım Hikmet, 1902-1963
Nazım Hikmet, 1902-1963_Eleştiri ve yorum
Türk edebiyatı_Çeşitli eserler
Yazarlar_Biyografi
Vardiya 1 : Fikir : Idea : 16. Uluslararası mimarlık sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu = 16th ınternational architecture exhibition la biennale di Venezia Pavilion of Turkey   2018 Mimari_Türkiye_Sergiler.
Architecture_Turkey_Exhibitions.
Mimari_Yarışmalar_Türkiye_Kataloglar.
Architecture_Competitions_Turkey_Catalogs.
Vardiya 2 : Açık çağrı : 16. Uluslararası mimarlık sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu = Open call = 16th ınternational architecture exhibition la biennale di Venezia Pavilion of Turkey   2018 Mimari_Türkiye_Sergiler.
Architecture_Turkey_Exhibitions.
Mimari_Yarışmalar_Türkiye_Kataloglar.
Architecture_Competitions_Turkey_Catalogs.
Vardiya 3 : Söyleşiler : 16. Uluslararası mimarlık sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu = Conversations = 16th ınternational architecture exhibition la biennale di Venezia Pavilion of Turkey   2018 Mimari_Türkiye_Sergiler.
Architecture_Turkey_Exhibitions.
Mimari_Yarışmalar_Türkiye_Kataloglar.
Architecture_Competitions_Turkey_Catalogs.
Vardiya 4 : Pavyon : 16. Uluslararası mimarlık sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu = Pavilion = 16th ınternational architecture exhibition la biennale di Venezia Pavilion of Turkey   2018 Mimari_Türkiye_Sergiler.
Architecture_Turkey_Exhibitions.
Mimari_Yarışmalar_Türkiye_Kataloglar.
Architecture_Competitions_Turkey_Catalogs.
Kaza süsü Akın, Sunay 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
Canfeda Yücel, Can 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
Kırdığımız oyuncaklar Akın, Sunay 2018 Turkish essays
Türk denemeleri
Alavara Yücel, Can 2018 Turkish poetry.
Türk şiiri.
Dalgın dağlar : çizgili sarı defter - gölgenin canı Korat Gürsel 2017 Short stories_Turkish.
Kısa hikayeler_Türkçe.
Dayanacak bir bacak Sacks, Oliver 2016 Sacks, Oliver W.
Neurologists _England _Biography
Nörologlar _ İngiltere _ Biyografi
People With Disabilities _England _Biography
Engelliler _ İngiltere_ Biyografi
Dede Korkut Oğuznameleri üzerine notlar Tezcan, Semih 2018 Halk Edebiyatı, Türk_Tarih ve Eleştiri
Devekuşuna mektuplar 1 : önce insan Taner, Haldun 2016 Turkish Literature
Türk Edebiyatı
Hermann Hesse Zeller, Bernhard 2018 Hesse, Hermann, 1877-1962
Yazarlar, Alman_20. yüzyıl_Biyografi.
Authors, German_20th century_Biography.
Hareket halinde bir hayat Sacks, Oliver 2018 Sacks, Oliver, 1933-2015.
Neurologists_England_Biography.
Neurologists_United States_Biography.
Nörologlar İngiltere Biyografi.
Nörologlar Amerika Birleşik Devletleri Biyografi.
Iza’nın şarkısı Szabó, Magda 2018 Hungarian Literature_Fiction
Macar Edebiyatı_Roman
Alçaktan uçan güvercin Dursun,Tarık K. 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Vaka Özkan, Harun 2018 Roman
Berlin’in nar çiçeği Füruzan 2015 Turkish fiction
Türk romanı
Altın gözlük Bassani, Giorgio 2016 İtalyan edebiyatı
İtalyan edebiyatı_Türkçeye çeviri
Alacakaranlık Hidayet, Sadık 2018 Short Stories, Persian
Fars öyküleri
Alacaceren Meriç, Nezihe 2017 Türk romanı.
Turkish fiction.
Aklın gözü Sacks, Oliver W 2018 Communicative disorders _ Popular works
İletişimsel bozukluklar _ Popüler çalışmalar
Cognition disorders _ Popular works
Bilişsel bozukluklar _ Popüler çalışmalar
Face perception _ Popular works
Yüz algısı _ Popüler çalışmalar
Perception _ Popular works
Algı _ Popüler çalışmalar
Neurology _ Anecdotes
Nöroloji _ Anekdotlar
Alçak uçuş Doğan, Mehmet H 2018 Doğan, Mehmet H., 1931-
Air pilots_Turkey_Biography.
Hava pilotları_Türkiye_Biyografi.
Yok etme : bir parçalanma Bernhard, Thomas 2016 German fiction
Alman romanı
Bir dinozorun anıları Urgan, Mina 2018 Urgan, Mina, 1916-2000 _ Autobiography
Urgan, Mina, 1916-2000 _ Otobiyografi
Authors, Turkish _ 20th century _ Biography
Yazarlar, Türk _ 20. yy. _ Biyografi
Bir solgun adam Baran, Selçuk 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Bir arzuyu beslemek Öztaş, Mahir 2015 Turkish fiction
Türk romanı
Güneşin çocukları : yatılı ilköğretim bölge okullarından izlenimler : anlatı Ak, Sevim 2016 Türk edebiyatı_Anlatı.
Babalar, analar ve oğullar : Cevdet bey ve oğulları, sessiz ev, kırmızı saçlı kadın Pamuk, Orhan 2018 Pamuk, Orhan, 1952- _ Criticism and interpretation
Pamuk, Orhan, 1952- _ Eleştiri ve Yorum
Authors, Turkish _ 20th century
Türk yazarları _ 20. yüzyıl
Authors, Turkish _ 21st century
Türk yazarları _ 21. yüzyıl
Turkish fiction
Türk romanı
Anılar : sürç-ü lisan ettikse, antrakt, ikinci perde Dormen, Haldun 2017 Dormen, Haldun, 1928-
Actors _ Turkey _ Biography
Aktörler _ Türkiye _ Biyografi
Bizans tarihi Gregory, Timothy E 2018 Byzantine Empire _ History
Bizans İmparatorluğu _ Tarih
Bir güçlü yazar, bir güzel insan : Haldun Taner 100 yaşında : sergi (17 Mart-16 Nisan 2015)   2015 Taner, Haldun, 1915-1986.
Turkish Literature.
Authors, Turkish.
Türk Edebiyatı.
Yazarlar, Türk.
Edirne hatıraları Karabekir, Kazım 2018 Karabekir, Kazım, 1882-1948
Generals _ Turkey _ Biography
Komutanlar _ Türkiye _ Biyografi
Statesmen _ Turkey _ Biography
Devlet adamları _ Türkiye _ Biyografi
Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
Hazin savaş 1914-1918 Ferguson, Niall 2015 World War, 1914-1918
Dünya Savaşı, 1, 1914-1918
Great Britain _ History _ 20th century
İngiltere _ Tarih _ 20. yy.
Düzenin şeyleri Tanzimat’ın kelimeleri : 19. yüzyıl Osmanlı reform politikasının karşılaştırmalı bir araştırması Reinkowski, Maurus 2017 Türkiye_Siyaset ve yönetim_19. yüzyıl
Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu dönemi_1288-1918
Doğu’ya yolculuğun yükselişi : Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz konukları, 1580-1720 Maclean, Gerald 2017 Turkey _ De
Türkiye _ Tanıtım ve seyahat
Turkey _ Social life and customs _ 17th century
Türkiye _ Sosyal yaşam ve adetler _ 17. yy.
Hayatım Karabekir, Kazım 2017 Karabekir, Kazım, 1882-1948
Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
Bizans : Yeni Roma İmparatorluğu Mango, Cyril 2018 Bizans İmparatorluğu_Uygarlık.
Byzantine Empire_Civilization.
Batı medeniyetinin Doğulu kökenleri Hobson, John M 2018 East and West
Doğu ve Batı
Civilization, Western _ History
Uygarlık, Batı _ Tarih
Bir darbeci subayın anıları : 27 Mayıs öncesi ve sonrası Çelikoğlu, Adnan 2017 Çelikoğlu, Adnan, 1919-2002
Demokrat Parti (Türkiye)
Türkiye. |b Ordu_Askeri hayat
Türkiye. |b Ordu_Memurlar_Biyografi
Türkiye. |b Ordu_Siyaset etkinlik
Siyasal rüşvet_Türkiye_Tarih
Türkiye_Siyaset ve yönetim_1918-1960
Türkiye_Siyaset ve yönetim_1960-
Türkiye_Tarih_Hükümet darbesi, 1960
I. Dünya Savaşı anıları : Cihan harbine neden girdik?, Cihan Harbine nasıl girdik?, Cihan Harbini nasıl idare ettik : Irak cephesi, Erzincan ve Erzurum’un kurtuluşu, Sarıkamış, Kars ve ötesi Karabekir, Kâzım 2018 Karabekir, Kâzım, 1882-1948.
Komutanlar_Türkiye.
Generals_Turkey.
Dünya Savaşı, 1914-1918_Seferler_Türkiye.
World War, 1914-1918_Campaigns_Turkey.
Dünya Savaşı, 1914-1918_Türkiye_Belgeler.
World War, 1914-1918_Turkey_Sources.
Dünya Savaşı, 1914-1918_Kişisel anlatımlar, Türk.
World War, 1914-1918_Personal narratives, Turkish.
Coğrafya ve devrim   2018 Bilim_Felsefe
Coğrafya_Felsefe
Devrimler_Felsefe
Keşifler, Bilimde
Çift psikoterapisi tedavi planlayıcısı = The couples psychotherapy - Treatment planner O’leary, K.Daniel 2014 Psikoterapi
Psychotherapy
Çift Tedavisi
Couples Therapy
Avrupa tarihi Roberts, J. M. |q (John Morris) 2017 Avrupa_Tarih.
Europe_History.
Diyabetle kaliteli yaşam rehberi : diyabet hakkında herşey Özata, Metin 2013 Şeker Hastalığı_Popüler Çalışmalar.
Diabetes Mellitus_Popular Works.
Dönmez Diyeti : 4 Haftada ideal kilo ideal vücut Dönmez, Selahattin 2015 Diyet, Zayıflama - Metotlar
Beslenme fizyolojik olayları
Aşçılık
Mutfakta diyetisyen var : sağlıklı beslenmenin püf noktaları Köseoğlu, Yekbu 2018 Sağlıklı beslenme
Diyet
Sağlık
Çocuğum ne yesin? Aksüs, Güneş 2016 Yemek oyunları
Yemek tarifleri
Çocuk beslenmesi
Tahıl beyin Perlmutter, David 2018 Beslenme _ Diyet _ Sağlık.
Nutrition _ Diet _ Health.
Yemek bağımlılığı : size kilo aldıran yiyeceklerden 28 günde vazgeçme programı Dow, Mike 2018 Beslenme
Kendine tıbbi bakım
Zayıflama diyetleri
Ulysses Joyce, James 2017 Ireland fiction
İrlanda romanı
Tristram Shandy beyefendi’nin hayatı ve görüşleri Sterne, Laurence 2018 English Fiction
İngiliz Romanı
Arapların gözünden Haçlı seferleri Maalouf, Amin 2018 Crusades
Haçlı seferleri
Islamic Empire _ History _ 750-1258
İslam İmparatorluğu _ Tarih _ 750-1258
Yeniçerilerin Kahiresi : Abdurrahman Kethüda zamanında bir Osmanlı kentinin yükselişi Raymond, André 2016 Abdurrahman Kethüda, 1714-1776
Kahire (Mısır)_Tarih_18. yüzyıl
Evliya Çelebi Seyahatnamesi okuma sözlüğü Dankoff, Robert 2013 Evliya Çelebi, 1611?-1682? |t Seyahatname
Evliya Çelebi, 1611?-1682?_Seyahatname_Dil_Sözlükler, vb.
Açık sır : MI5 eski genel direktörü’nün otobiyografisi Rimington, Stella 2016 Rimington, Stella
İngiltere. |b MI5_Çalışanlar_Biyografi
Haberalma çalışanları_İngiltere_Biyografi
Kadın haberalma çalışanları_İngiltere_Biyografi
"Batı kültürü önünde hiçbir saplantım yok" : mektuplar 1957-2008 : Yüksel Arslan’ın metin dışı 40 deseniyle Arslan, Yüksel 2015 Arslan, Yüksel, 1933- _ Correspondence
Arslan, Yüksel, 1933- _ Yazışmalar
Edgü, Ferit, 1936- _ Correspondence
Edgü, Ferit, 1936- _ Yazışmalar
Painters _ Turkey _ Correspondence
Ressamlar _ Türkiye _ Yazışmalar
Aşk-ı memnu Uşaklıgil, Halit Ziya 2018 Türk edebiyatı_Roman.
Barthes, Proust, Baudelaire ve ötekiler : eleştirel deneme Rifat, Mehmet 2016 Barthes, Roland
Proust, Marcel, 1871-1922
Baudelaire, Charles,1821-1867
Criticism
Eleştiri
Semiotics and literature
Göstergebilim ve edebiyat
Literature _ Criticism and interpretation
Edebiyat _ Eleştiri ve yorum
Balkan yolcusu Füruzan 2016 Füruzan, 1935-...._Seyahat_Balkan Yarımadası.
Füruzan, 1935-...._Travel_Balkan Peninsula.
Balkan Yarımadası_Anlatım ve gezi.
Balkan Peninsula_Description and travel.
Türkler_Balkan Yarımadası.
Turks_Balkan Peninsula.
Abşalom, Abşalom! Faulkner, William 2016 Sutpen ailesi (Roman karakteri)
Sutpen family (Fictitious characters)
Mississippi_Roman.
Mississippi_Fiction.
Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
29 numaralı koltuğun hikayesi : Fransa tarihinin dört yüzyılı Maalouf, Amin 2018 Yazarlar, Fransızca -- Biyografi
Authors, French -- Biography
Alimler -- Fransa -- Biyografi
Scholars -- France -- Biography
Afrikalı Leo Maalouf, Amin 2018 Lebanese fiction
Lübnan romanı
Atalarımız : ikiye bölünen vikont, ağaca tüneyen baron, varolmayan şövalye Calvino, Italo 2018 Çocuk öyküleri, İtalyan_Türkçeye çeviri.
Children’s stories, Italian_Translations into Turkish.
Balıkçıl Bassani, Giorgio 2017 Italian fiction.
Italian fiction_20th century.
Kumpanya Abasıyanık, Sait Faik 2018 Türk hikayesi_21. yüzyıl
Turkish story_21st century
Türk edebiyatı_Hikaye
Turkish literature_Story
Kırlangıç çığlığı Ümit, Ahmet 2018 Turkish fiction.
Türk romanı.
Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Camus : başkaldıran insan Rey, Pierre Louis 2016 Camus, Albert, 1913-1960_Eleştiri ve yorum.
Camus, Albert, 1913-1960_Criticism and interpretation.
Hoşça kal Berlin Isherwood, Christopher 2018 İngiliz Romanı
İngiliz Romanı_Türkçeye Çeviriler
Ihlamur ağacı, İpin ucu Bener, Vüs’at O. 2016 Türk draması.
Turkish drama.
Beni asla bırakma Ishiguro, Kazuo 2018 English fiction
İngiliz romanı
Çelik Pire Leskov, Nikolay Semyonoviç 2018 Öykü
Günler Cemal Süreya 2018 Turkish essays
Türk denemeleri
Horasan elyazması Teoman, Ali 2018 Türk edebiyatı_Öyküler
Dağlar ve rüzgar Sabahattin Ali 2017 Türk Edebiyatı_Şiir
Turkish Literature_Poetry
Işık bahçeleri Maalouf, Amin 2018 Lebanese fiction
Lübnan romanı
Yaşarken açılan miras Musil, Robert 2018 German Esays -- 20th century.
Alman Denemesi.
Yavaş ateş Durusel, İlhan 2016 Turkish Literature_Narration
Türk Edebiyatı_Anlatı
Yaşamın ucuna yolculuk Özlü, Tezer 2018 Türk denemeleri.
Turkish essays.
Kayıp zamanın izinde : Albertine kayıp Proust, Marcel 2018 French fiction
Fransız romanı
El yazılarına vuruyor güneş : (1955-1990) : günlük Berk, İlhan 2016 Turkish literature _ Diaries
Türk edebiyatı _ Günlükler
Borges’in kaplanları : yazılar Özlü, Demir 2014 Turkish essays
Türk denemeleri
Turkish literature
Türk edebiyatı
Yaşadığım günler Taşkent, Kazım 2018 Turkish literature _ Essays
Türk edebiyatı _ Denemeler
Edip’in lastik topu : dostlarının ve ailesinin anlatımıyla Edip Cansever Uluırmak, Ülkü 2017 Cansever, Edip, 1928-1986
Şairler, Türk_Eleştiri ve yorum
Binbir gece masalları cilt 2/2   2018 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları cilt 1/2   2018 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları cilt 4/2   2016 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları cilt 4/1   2017 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları cilt 3/1   2017 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları cilt 2/1   2017 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları cilt 3/2   2017 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Yassıada, Kayseri ve Toptaşı cezaevi günlükleri Ağaoğlu, Samet 2018 Ağaoğlu, Samet, 1909-1982_Memories.
Ağaoğlu , Samet , 1909-1982_Anılar.
Turkey_Politics and government_1918-1960.
Türkiye_Siyaset ve yönetim_1918-1960
Şu mübarek topraklar : Kırım ve Kırım Tatarları Magocsi, Paul Robert 2017 Turkic peoples_ History.
Tatars_ History_ Sources.
Türk halkları_Tarih
Tatarlar_Tarih_Kaynaklar
Kara kitap : 25 yaşında Pamuk, Orhan 2018 Türk edebiyatı
Roman
Tarihi icat eden adam : Herodotos’la seyahatler Marozzi, Justin 2015 Herodotus. History
Heredot. Tarih
Herodotus
Heredot
Marozzi, Justin, 1970- Travel _ Mediterranean Region
Marozzi, Justin, 1970- Seyahat _ Akdeniz Bölgesi
Marozzi, Justin, 1970- _ Travel _ Iraq
Marozzi, Justin, 1970- Seyahat _ Irak
History, Ancient _ Historiography
Tarih, Eski Çağ _ Tarih yazarlığı
Mediterranean Region _ De
Akdeniz Bölgesi _ Tanıtım ve seyahat
Iraq _ De
Irak _ Tanıtım ve seyahat
Stalingrad Beevor, Antony 2018 Stalingrad, Battle of, Volgograd, Russia, 1942-1943
Stalingrad, Savaşı, Volgograd, Rusya, 1942-1943
Stalingrad, Battle of, Volgograd, Russia, 1942-1943 _ Personal narratives
Stalingrad, Savaşı, Volgograd, Rusya, 1942-1943 _ Kişisel anlatımlar
Sıfır yılı : (1945’in tarihi) Buruma, Ian 2015 History, Modern _ 1945-1989
Tarih, Modern _ 1945-1989
World War, 1939-1945 _ Peace
Dünya Savaşı, 2, 1939-1945 _ Barış
World War, 1939-1945 _ Influence
Dünya Savaşı, 2, 1939-1945 _ Etkileri
Soğuk savaş : pazarlıklar, casuslar, yalanlar, gerçek Gaddis, John Lewis 2018 Soğuk savaş
Cold War.
Dünya politikası_1945-1989.
World politics_1945-1989.
Toplu şiirler Berk, İlhan 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
Binbir gece masalları I. cilt   2018 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Binbir gece masalları II. cilt   2018 Binbir gece masalları_Türkçeye çeviriler.
Halk edebiyatı, Arap.
Arabian nights_Translations into Turkish.
Folk literature, Arabic.
Rembrandt : 500 görsel eşliğinde yaşamı ve eserleri : en önemli 300 çalışmasından oluşan galeri ile sanatçının yaşamı ve sanatının resimli açıklaması Ormiston, Rosalind 2013 Rembrandt, Harmensz van Rijn, 1606-1669 _ Eleştiri ve yorum
Rembrandt, Harmensz van Rijn, 1606-1669 _ Criticism and interpretation
Afrikalı Leo : Hasan El-Vezzan nam-ı diğer Afrikalı Leo : iki kültür arasında bir oyunbaz Davis, Natalie Zemon 2013 Léon l’Africain,_1496?-1548.
Africans_Europe_Biography.
Liderlik ve iletişim Murray, Kevin 2017 Liderlik
Şef yöneticiler
İletişim, Yönetimde
Leadership
Chief executive officers
Communication in management
Dijital pazarlama : dijital kuşağa seslenmek için pazarlama stratejileri Ryan, Damian 2017 Pazarlama_Yönetim
Sosyal medya
Stratejik planlama
İnternet pazarlama
Padişahım çok yaşa! : Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında merasimler Karateke, Hakan T. 2017 Turkey_Centennial celebrations, etc.
Turkey_Anniversaries, etc.
Türkiye_Sosyal yaşam ve adetler
Turkey_Social life and customs
Türkiye_Tarih, 19. yy._Törenler ve seremoniler
Turkey_History, 19th century_Rites and ceremonies
Jack London : kurt Haley, James L 2012 London, Jack 1876-1916.
Amerikalı yazarlar _19. yüzyıl _Biyografi.
Amerikalı yazarlar _20. yüzyıl _Biyografi
Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz : Karamanlılar ve Karamanlıca edebiyat üzerine araştırmalar Balta, Evangelia 2018 Turkish literature _ History and criticism
Türk edebiyatı _ Tarih ve eleştiri
Turkish language _ History
Türk dili _ Tarih
Greek language _ History
Yunan dili _ Tarih
Turkey _ History _ Ottoman Empire, 1299-1918
Türkiye _ Tarih _ Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1918
Turkish literature _ 19th century _ History and criticism
Türk edebiyatı _ 19. yy. _ Tarih ve eleştiri
Turkish literature _ 20th century _ History and criticism
Türk edebiyatı _ 20. yy. Tarih ve eleştiri
Language and culture _ Greece _ History
Dil ve kültür _ Yunanistan _ Tarih
Language and culture _ Turkey _ History
Dil ve kültür _ Türkiye _ Tarih
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye : gündelik yaşamda devlet ve toplum Metinsoy, Murat 2017 Türkiye_Tarih_1918-1960.
Turkey_History_1918-1960.
Dünya Savaşı, 1939-1945_Türkiye_Etki.
World War, 1939-1945_Turkey_Influence.
Çanakkale : Yeni Zelandalıların öyküsü Pugsley, Christopher 2015 World War, 1914-1918 _ Campaigns _ Turkey _ Gallipoli Peninsula
Dünya savaşı, 1914-1918 _ Cepheler _ Türkiye _ Gelibolu yarımadası
Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
Arkadaşım Orhan Kemal ve mektupları Otyam, Fikret 2015 Orhan Kemal, 1914-1970
Authors, Turkish _ 20th century _ Correspondence
Yazarlar, Türk _ 20. yy. _ Mektuplar
Hangi sağ İlhan, Attilâ 2018 Türkiye politika ve hükümet 1960-1980.
Büyük ekonomistler : düşünceleriyle yaşam tarzımızı değiştiren on ekonomist Thornton, Phil 2018 Ekonomistler _ Biyografi
Economists _ Biography
Ekonomi _ Tarih
Economics _ History
Erken modern Avrupa’da kültürel çeviri   2012 Çeviri ve yorumlama_Avrupa_Tarih_16. yy.
Translating and interpreting_Europe_History_16th century.
Dil ve kültür_Avrupa.
Language and culture_Europe.
Kültürlerarası iletişim_Avrupa.
Intercultural communication_Europe.
Bilim_Çeviri_Tarih.
Science_Translating_History.
İletişim, Bilimde_Tarih.
Communication in science_History.
Osmanlı İmparatorluğu’nda paranın tarihi Pamuk, Şevket 2018 Monetary policy _ Turkey _ History.
Para politikası _ Türkiye _ Tarih.
Money _ Turkey _ History.
Para _ Türkiye _ Tarih.
Finance _ Turkey _ History.
Finans _ Türkiye _ Tarih.
Coinage _ Turkey _ History.
Para basma _ Türkiye _ Tarih.
Turkey _ History _ Ottoman Empire, 1288-1918.
Türkiye _ Tarih _ Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
Liderlik dili : başarılı CEO’ların iletişim sırları Murray, Kevin 2017 Leadership
Liderlik
Chief executive officers
Şef yöneticiler
Communication in management
İletişim, Yönetimde
XVI. yüzyıl Osmanlı astronomu Takiyüddin’in gözlem araçları : alâtı rasadiyye li zîc-i şehinşâhiyye = "saltanat yıldız çizelgelerinin hazırlanmasında kullanılan gözlem araçları"   2011 Taqī al-Dīn Muḥammad ibn Maʻrūf, 1525 or 6-1585
Astronomik aletleri _ Türkiye _ Tarih _ 16 yüzyıl
Astronomical instruments _ Turkey _ History _ 16th centruy
Astronomik gözlemevleri _ Türkiye _ Tarih _ 16 yüzyıl
Astronomical observatories _ Turkey _ History _ 16th centruy
Astronomi _ Türkiye _ 1800’den çalışır
Astronomy _ Turkey _ Early works to 1800
Gökbilimciler _ Türkiye _ 16 yüzyıl _ Biyografi
Astronomers _ Turkey _ 16th centruy _ Biography
II. Dünya Savaşı’ndaki askeri hatalar Macksey, Kenneth John 2017 Dünya Savaşı, 1939-1945.
World War, 1939-1945.
Askerlik sanatı ve bilimi.
Military art and science.
Hatalar.
Errors.
Son sözü genom söyler : modern yaşam ile genlerimiz arasındaki çatışma bizi nasıl hasta eder? Gibson, Greg 2016 Medical Genetics
Human Evolution
Genomes
Tıbbi Genetik
İnsan Evrimi
Genom
Osmanlı İmparatorluğu’nda kadılık müessesesi Gür, A. Refik 2017 Kadılar_Türkiye_Tarih.
Judges (Islamic law)_Turkey_History.
Kadılar_Türkiye_Tarih_Belgeler.
Judges (Islamic law)_Turkey_History_Sources.
Ezberbozanlar : iş dünyasının büyük yetenekleri inanılmayacak kadar başarılı şirketleri nasıl yaratıyor Thompson, Gerry 2018 Stratejik planlama.
Rekabet
İş Yönetimi.
Strategic planning.
Competition.
Milli Mücadele tarihi III : Üçüncü Meşrutiyet, 1920 Goloğlu, Mahmut 2014 Turkey _ History _ Revolution, 1918-1923.
Türkiye _ Tarih _ Devrim, 1918-1923.
Kurtuluş Savaşı, 1918-1923
The War of Independence, 1918-1923
Cumhuriyet ve hümanizma algısı Hacıibrahimoğlu, Işıl Çakan 2012 Medeniyet _ Türkiye
Civilization _ Turkey
Türkiye sözlü basın tarihi cilt III Gezgin, Suat 2016 Press _ Turkey _ History.
Journalists _ Turkey _ History _ 1910-1926.
Journalism _ Turkey _ History _ 1910-1926.
Basın _ Türkiye _ Tarih.
Gazeteciler _ Türkiye _ Tarih _ 1910-1926.
Gazetecilik _ Türkiye _ Tarih _ 1910-1926.
Büyük mühendisler : Riquet’den Shannon’a James, I. M 2017 Mühendisler_Biyografi
Mühendisler_Tarih
Mühendislik_Tarih
Tolstoy mu Dostoyevski mi? : eski tarz eleştiri denemesi Steiner, George 2015 Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910
Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye’nin kurtuluş yılları Duru, Orhan 2017 Turkey _ History _ 1918-1960
Türkiye _ Tarih _ 1918 - 1960
Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919 - 1923
Turkey _ Foreign relations _ United States
Türkiye _ Dış ilişkiler _ Amerika Birleşik Devletleri
United States _ Foreign relations _ Turkey
Amerika Birleşik Devletleri _ Dış ilişkiler _ Türkiye
Yasak kent Buhara : 1830-1888 : bir efsanenin peşinde Zarcone, Thierry 2014 Bukhoro (Uzbekistan) _ History _ 19th century
Buhara (Özbekistan) _ Tarih _ 19. yy.
Bukhoro (Uzbekistan) _ Civilization _ 19th century
Buhara (Özbekistan) _ Uygarlık _ 19.yy.
Asia, Central _ History _ 19th century
Asya, Orta _ Tarih _ 19. yy.
Asia, Central _ Civilization _ 19th century
Asya, Orta _ Uygarlık _ 19. yy.
Namık Kemal’den mektup var Akyıldız, Ali 2013 Namık Kemal, 1840-1888 -- Correspondence
Namık Kemal, 1840-1888 -- Yazışmalar
Namık Kemal, 1840-1888 -- Criticism and interpretation
Namık Kemal, 1840-1888 -- Eleştiri ve yorum
Authors, Turkish -- Correspondence -- History and criticism
Yazarlar, Türk -- Yazışma -- Tarih ve eleştiri
Authors, Turkish -- 19th century -- Correspondences
Yazarlar, Türk -- 19. yy. -- Yazışmalar
Political activists -- Turkey -- 19th century -- Correspondence
Siyasal eylemciler -- Türkiye -- 19. yy. -- Yazışmalar
O karanlıkta biz İlhan, Attila 2015 Türk romanı
Turkish fiction
Türkiye -- Entelektüel yaşam
Turkey -- Intellectual life
Sırtlan payı İlhan, Attila 2016 Türk romanı.
Turkish fiction.
Balkan savaşları Troçki, Lev 2017 Balkan Peninsula -- History -- War of 1912-1913 -- Personal narratives, Russian
Balkan Savaşı, 1912-1913 -- Kişisel anlatımlar, Rus
Balkan Peninsula -- History -- War of 1912-1913
Balkan Savaşı, 1912-1913
Eastern Question (Balkan)
Doğu Sorunu (Balkan)
Birinci Dünya savaşı’nda Osmanlı seferberliği Beşikçi, Mehmet 2015 World War, 1914-1918
Dünya Savaşı, I, 1914-1918
Turkey -- History -- Ottoman Empire, 1299-1918
Türkiye -- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1918
Yüzyılların gerçeği ve mirasi : IV. cilt : 18. yüzyıl aydınlanma ve devrim Tanilli, Server 2017 Medeniyet--Tarihçilik
Medeniyet--Tarih
Kültür--Tarihçilik
Civilization--Historiography
Civilization--History
Culture--Historiography
Dol karabakır dol : bütün şiirleri Eyüboğlu, Bedri Rahmi 2018 Turkish Poetry
Türk Şiiri
Osmanlı düşünce dünyası ve tarihyazımı Ortaylı, İlber 2017 Turkey -- History -- Ottoman Empire, 1288-1918
Türkiye -- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918
Atatürk : modern Türkiyenin kurucusu Mango, Andrew 2018 Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938.
Nazlı kar Tanizaki, Jun’ichiro 2015 Japon romanı_20. yüzyıl_Türkçeye çeviri
Japon romanı_Türkçeye çeviri
Kızkardeşler_Roman
Şeker portakalı Vasconcelos, Jose Mauro de 2018 Brazilian fiction
Brezilya romanı
Genç kızlar Yeğinobalı, Nihal 2014 Turkish fiction
Türk romanı
Roman
Geri gelmemek üzere Anıl, Mehmet 2014 Türk _ edebiyatı.
Türk _ romanı.
Konuşanlar, bir hüzünle sesinde : yazılar, söyleşiler, mektuplar Saba, Ziya Osman 2015 Turkish essays
Turkish literature
Türk edebiyatı
Ölmeyi bilen adam : Muhsin Ertuğrul Çelik, Ayşegül 2013 Ertuğrul, Muhsin, 1892-1979_Biography.
Ertuğrul, Muhsin, 1892-1979_Biyografi.
Art_Biography.
Sanat_Biyografi.
Theater_Actors.
Tiyatro_Aktörler.
Aklı bir karış havada Tamaro, Susanna 2014 Italian Fiction
İtalyan Romanı
Sonsuzluk için yedi gün Levy, Marc 2015 French Fiction
Fransız Romanı
Keşke gerçek olsa Levy, Marc 2017 French Fiction
Fransız Romanı
Özgürlük için Levy, Marc 2013 Fransız romanı_Türkçeye çeviri.
French literature_Translations into Turkish.
Gölge hırsızı Levy, Marc 2016 Fransız Romanı.
French Fiction.
Tüfek, mikrop ve çelik : insan topluluklarının yazgıları Diamond, Jared 2018 Social evolution.
Civilization_History.
Ethnology.
Etnoloji, Toplum, Tarih.
17. Yüzyıl İstanbul’unda lonca dinamikleri Yi, Eunjeong 2018 Guilds_Turkey_Istanbul_History_17th century.
Merchants_Turkey_Istanbul_Societies, etc._History_17th century.
Artisans_Turkey_Istanbul_History_17th century.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918.
Esnaflar_Türkiye_İstanbul_Tarih_17. yüzyıl
Loncalar_Türkiye_İstanbul_Tarih 17. yüzyıl
Tüccarlar_Türkiye_İstanbul_Toplumlar, Tarih 17. yüzyıl
Türkiye_Tarih, Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918
Don Rigoberto’nun not defterleri Vargas Llosa, Mario 1999 Peru romanı_Türkçeye çeviri.
Peruvian fiction_Translations into Turkish.
Elebaşılar, hergeleler Vargas Llosa, Mario 2010 Peru romanı_Türkçeye çeviri.
Peruvian fiction_Translations into Turkish.
Üvey anneye övgü Vargas Llosa, Mario 2010 Latin Amerika Edebiyatı Roman
Peruvian fiction
Peru romanı
Yazamadığım romanın öyküsü Okur, Yiğit 2011 Türk romanı.
Turkish fiction.
Tutuklanacaklar listesi Okur, Yiğit 2007 Öyküler, Türk.
Short stories Turkish.
Bu kitabı çalın Gülsoy, Murat 2017 Türk edebiyatı _ Roman.
Turkısh literature _ Fiction.
602. gece : kendini fark eden hikaye Gülsoy, Murat 2018 Turkish Literature
Türk Edebiyatı
Tır kamyonları Okur, Yiğit 2011 Short stories, Turkish.
Kısa hikayeler, Türk.
Serbest düşüş Kuyaş, Nilüfer 2013 Türk romanı.
Turkish fiction.
Ölüm oyunları Şahin, Osman 2014 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Göze göz : suç ve cezanın küresel tarihi Roth, Mitchel P 2017 Ceza_Tarih
Punishment_History
Suç_Tarih
Crime_History
Ceza adaleti, idaresi_Tarihçe
Criminal justice, Administration of_History
Sosyal problemler_Tarihçe
Social problems_History
Bir deli ağaç Kür, Pınar 2017 Turkish Literature - Novel
Türk Edebiyatı _ Roman
Yaman adam Unamuno, Miguel de 2016 İspanyol edebiyatı _ Roman.
Spanish literature _ Fiction.
Erguvan kapısı Baydar, Oya 2018 Türk edebiyatı_Roman
Clea : İskenderiye dörtlüsü 4 Durrell, Lawrence 2016 İngiliz romanı.
British fiction.
Constance ya da yalnızlıklar : Avignon beşlisi 3 Durrell, Lawrence 2017 Romanlar, İngiliz_Türkçe’ye çeviriler.
Fictions, English_Translations into Turkish.
Şen saat Yalçın, Murat 2007 Türk edebiyatı _ Roman
Yeniden çarmıha gerilen İsa Kazancakis, Nikos 2016 Yunan romanı_Türkçeye çeviri.
Greek fiction_Translations into Turkish.
Ada’daki ev Kuyaş, Nilüfer 2016 Turkish fiction
Türk romanı
Gelişin bilmecesi Naipaul, V. S 2013 Trinidadlılar_İngiltere_Roman.
Trinidadians_England_Fiction.
Kent ve kasaba yaşamı_Roman.
City and town life_Fiction.
Göçmenler_Roman.
Immigrants_Fiction.
İngiltere_Roman.
England_Fiction.
Trinidad ve Tobago edebiyatı (İngiliz)_Türkçeye çeviri.
Trinidad and Tobago literature (English)_Translations into Turkish.
Che intihar etti Markaris, Petros 2017 Yunan edebiyatı
Greek literature
Ketum kahraman Vargas Llosa, Mario 2014 Peru edebiyatı _Roman.
Yeşil Ev Vargas, Mario Llosa 2012 Peru Literature _ Novel. Peru Edebiyatı _ Roman
Deri değiştirmek Fuentes, Carlos 2013 Meksika edebiyatı _ Roman
Mexican literature _ Fiction
Aşık kadınlar Lawrence, D. H 2018 İngiliz Edebiyatı_Romanlar
İngiliz Romanları
Romanlar_İngiliz Edebiyatı
Gülün adı Eco, Umberto 2018 Italian fiction.
İtalyan romanı.
Terra nostra Fuentes, Carlos 2014 Meksika edebiyatı
Meksika romanı
Romanlar, çeviriler -- Türkçe
Mecnun kelebekler Türker, Sibel K 2015 Türk edebiyatı _ Roman
Turkish literature _ Fiction
Diriliş Tolstoy, Lev 2018 Rus romanı_Türkçeye çeviri.
Russian fiction_Translations into Turkish.
Akıl çağı : Özgürlük yolları 1 Sartre, Jean-Paul 2018 Dünya Savaşı, 1939-1945_Fransa_Roman.
World War, 1939-1945_France_Fiction.
Fransız romanı_Türkçeye çeviri.
French fiction_Translations into Turkish.
Usta ile Margarita Bulgakov, Mikhail Afanasevich 2018 Russia -- Fiction.
Rus Romanı.
Kuş çayırı Timm, Uwe 2016 Alman edebiyatı _ Roman
Alman Romanı
Alman Edebiyatı
German literature _ Alman edebiyatı
Yaşam başka yerde Kundera, Milan 2015 French fiction _ 21st century
Fransız romanı _ 21. yüzyıl
Perde : Yedi Bölümlük Bir Deneme Kundera, Milan 2015 Czech Literature_Essays
Çek Edebiyatı_Denemeler
Roman sanatı Kundera, Milan 2017 Fiction_Technique / Roman_Teknik.
Fiction_Authorship / Roman_Yazarlık.
Yavaşlık Kundera, Milan 2018 Czech literature _ Fiction
Çek edebiyatı _ Roman
Bir buluşma Kundera, Milan 2017 Fransız Edebiyatı _ Deneme
Maymun evine hoşgeldiniz Vonnegut, Kurt 2016 Öyküler, Amerikan_Türkçeye çeviri
Görünüyorum o halde varım : "Meşhuriyet Çağı’nda kültür ve insan Atay, Tayfun 2018 Kitle iletişim araçları_Sosyal yönleri.
Mass media_Social aspects.
Kitle iletişim araçları_Ahlaki yönleri.
Mass media_Moral and ethical aspects.
Popular culture_Turkey.
Popüler kültür_Türkiye.
Consumption (Economics)_Social aspects.
Tüketim (Ekonomi)_Toplumsal yönleri.
Consumption (Economics)_Surveys.
Tüketim (Ekonomi)_İncelemeler.
Consumption (Economics)_Turkey.
Tüketim (Ekonomi)_Türkiye.
Körün taşı Üster, Celâl 2018 Turkish literature_21st century.
Turkish literature_Essays.
Avrupa ne istiyor? : Avrupa Birliği ve onun hoşnutsuzlukları Horvat, Srecko 2015 European Union
Avrupa Birliği
European federation
Avrupa Birliği
Civil rights _ European Union countries
Medeni haklar _ Avrupa Birliği ülkeleri
Equality before the law _ European Union countries
Kanun önünde eşitlik _ Avrupa Birliği ülkeleri
Representative government and representation _ European Union countries
Temsili hükümet ve temsil _ Avrupa Birliği ülkeleri
Europe _ Economic integration
Avrupa _ Ekonomik bütünleşme
Europe _ Politics and government
Avrupa _ Siyaset ve yönetim
European Union countries _ Politics and government
Avrupa Birliği ülkeleri _ Siyaset ve yönetim
Iskarta hayatlar : modernite ve safraları Bauman, Zygmunt 2018 Population policy_Moral and ethical aspects.
Globalization_Moral and ethical aspects.
Nüfus politikası Ahlaki ve etik yönleri.
Küreselleşme Ahlaki ve etik yönler.
Medeniyet, Modern 21. yüzyıl Ahlaki ve etik yönleri.
Politik yönleri dışladı
Mülteciler Siyasi hedefler.
Ve yeniden başlar hayat Şalev, Zeruya 2013 İsrail romanı.
Israeli novel.
Zor saat : toplu öyküler I Dickens, Charles 2015 Fransız ihtilali, 1789-1799_Roman.
France_History_Revolution, 1789-1799_Fiction.
Londra (İngiltere)_Tarih_18. yy._Roman.
London (England)_History_18th century_Fiction.
İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
Kırmızı papağan Vasconcelos, Jose Mauro de 2017 Brazilian fiction
Brezilya romanı
Fiyasko Kertesz, Imre 2017 Macar romanı_Türkçeye çeviri.
Hungarian fiction_Translations into Turkish.
Dört duvar beş pencere Kavukçu, Cemil 2011 Türk edebiyatı _ Roman.
Turkısh literature _ Fiction.
Tasmalı güvercin Kavukçu, Cemil 2017 Türkçe Edebiyat_Öykü
O Vakit Son Mimoza Kavukçu, Cemil 2017 Turkish Literature _ Story
Türk Edebiyatı _ Öykü
Angelacoma’nın duvarları : otobiyografik bir anlatı Kavukçu, Cemil 2017 Kavukçu, Cemil.
Short stories, Turkish.
Turkish literature.
Authors, Turkish.
Üstü kalsın Kavukçu, Cemil 2014 Kısa öyküler_Türkçe.
Türk Edebiyatı.
Short stories_Turkish.
Turkish literature.
Bilinen bir sokakta kaybolmak Kavukçu, Cemil 2016 Türk edebiyatı_Öykü.
Harita ve topraklar Houellebecq, Michel 2012 Fotoğrafçılar _ Roman.
Photographers _ Fiction.
Fransız romanı _ Türkçeye çeviri.
French fiction _ Translations into Turkish.
Yıkılış : Özgürlük yolları 3 Sartre, Jean-Paul 2018 Fransız Romanı
French fiction
Kumru ile kumru Yücel, Tahsin 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Karanlık labirent Durrell, Lawrence 2014 İngiliz Romanı
Sebastian ya da güçlü tutkular : Avignon beşlisi 4 Durrell, Lawrence 2013 İngiliz Edebiyatı_Roman
Livia ya da diri diri gömülmek : Avignon beşlisi : 2 Durrell, Lawrence 2000 Fiction in English.
İngiliz edebiyatı.
Roman.
Kazanan yalnızdır Coelho, Paulo 2009 Brazilian fiction.
Brezilya romanı.
Mutluluğun sakıncaları Farrelly, Elizabeth 2018 Happiness
Mutluluk
Consumption (Economics)
Tüketim (Ekonomi)
Popular culture
Popüler kültür
Anarşi, coğrafya, modernite : Elisee Reclus’ün seçilmiş yazıları   2016 Reclus, Elisée, 1830-1905
Anarşizm
Anarşizm_Fransa
Sosyal değişim
İnsan coğrafyası
Kişisel bir sorun Ōe, Kenzaburō 2018 Japon romanı_Türkçeye çeviri.
Japanese fiction_Translations into Turkish.
Güneşi uyandıralım Vasconcelos, Jose de Mauro 2018 Brezilya Edebiyatı - Roman
Vicdan zorbalığa karşı ya da Castellio Calvin’e Zweig, Stefan 2017 Calvin, Jean, 1509-1564
Castellion, Sebastien, 1515-1563
İlahiyatçılar_Fransa_Biyografi
Taklitçiler Naipaul, V. S 2014 Trinidad ve Tobago edebiyatı (İngiliz)_Türkçeye çeviri.
Trinidad ve Tobago literature (English)_Translations into Turkish.
İçimde Oğuz Atay ile Orhan Gencebay ikizi yaşıyor : editöre-postalar Yalçın, Murat 2013 Turkish literarure
Türk edebiyatı
Palomino Molero’yu kim öldürdü Vargas, Mario Llosa 1991 İspanyol romanı
Şimdi ve burada : mektuplar, 2008-2011 Auster, Paul 2013 Auster, Paul, 1947_-Correspondence
Authors, American_20th Century_Correspondence
Coetzee, J. M., 1940_-Correspondence
Authors, South African_20th Century_Correspondence
Auster, Paul, 1947_-Yazışmalar
Yazarlar, Amerikalı_20. Yüzyıl_Yazışmalar
Coetzee, J. M., 1940_-Yazışmalar
Yazarlar, Güney Afrikalı_20. Yüzyıl_Yazışmalar
Son şeyler ülkesinde Auster, Paul 2018 Amerikan edebiyatı _ Roman
American literature _ Fiction
Alfred ile Emily Lessing, Doris May 2009 Dünya Savasi, 1914-1918 -- Kayiplar -- Biyografi.
World War, 1914-1918 -- Casualties -- Biography.
Amputees -- Great Britain -- Biography.
Ingiliz -- Zimbabwe -- Biyografi.
British -- Zimbabwe -- Biography.
Dünya Savasi, 1914-1918 -- Sosyal açidan.
World War, 1914-1918 -- Social aspects.
Dünya Savasi, 1914-1918 -- Psikolojik açidan.
World War, 1914-1918 -- Psychological aspects.Dünya Savasi, 1914-1918 - Kayiplar - biyografi. Dünya Savaşı, 1914-1918 - Casualties - Biyografi. Amputees - İngiltere - Biyografi. Ingiliz - Zimbabwe - biyografi. İngiliz - Zimbabwe - Biyografi . Dünya Savasi, 1914-1918 - Sosyal açidan. Dünya Savaşı, 1914-1918 - Sosyal yönü. Dünya Savasi, 1914-1918 - Psikolojik açidan. Dünya Savaşı, 1914-1918 - Psikolojik açıdan.
Pera mera Yalçın, Murat 2017 Türk edebiyatı _ Öyküler
Turkish literature _ Stories
Leviathan Auster, Paul 2018 Polisiye Roman
Roman - Amerikan edebiyatı
Justine : İskenderiye dörtlüsü 1 Durrell, Lawrence 2017 English Fiction
İngiliz Romanı
Dorian Gray’ in portresi Wilde, Oscar 2018 İngliz edebiyatı
English literature
Kesik hava Yalçın, Murat 2013 Türk edebiyatı_Öykü
Turkish literature_Story
Galapagos Vonnegut, Kurt 2016 American Literature _ Fiction.
Amerikan Edebiyatı _ Roman.
Uy Karadeniz uy... : (lanetliler) Atasü, Erendiz 2017 Short stories, Turkish.
Turkish fiction.
Doğmamış çocuğa mektup Fallaci, Oriana 2018 Italian Fiction
İtalyan Romanı
Kırmızı defter Auster, Paul 2018 Auster, Paul, 1947-_Türkçeye çeviri.
Auster, Paul, 1947-_Translations into Turkish.
Öyküler, Amerikan_Türkçeye çeviri.
Short stories, American_Translations into Turkish.
Yetersiz bakiye : öykü Karakaşlı, Karin 2016 Turkish literature.
Short stories,Turkish.
Türk edebiyatı öykü
Kurbanı beslemek Oe, Kenzaburo 2015 Japon Romanı_Türkçe’ye Çeviri
Fictions, Japanese._Translations into Turkish.
Kayığım Rosinha Vasconcelos, Jose Mauro de 2016 Brezilya romanı_Türkçeye çeviri
Hassas ten : aşk üzerine kısa anlatılar Hatero, Josan 2013 İspanyol edebiyatı _ Roman
Spanish literature _ Fiction
Monsieur ya da karanlıklar prensi Durrell, Lawrence 2014 İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
Duvar yazısı : seçme şiirler Auster, Paul 2012 American poetry _ 20th century
Amerikan şiiri _ 20. yy.
Niteliksiz adam I Musil, Robert 2017 Viyana (Avusturya)_Roman.
Vienna (Austria)_Fiction.
Avusturya_Tarih_1867-1918_Roman.
Austria_History_1867-1918_Fiction.
Yüzüncü ad : "Baldassare’nin yolculuğu" Maalouf, Amin 2018 Lebanese fiction
Lübnan romanı
Kırk Yedi’liler Füruzan 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Thibault’lar II : babanın ölümü 1914 yazı (1-60. bölümler) Martin Du Gard, Roger 2017 French fiction.
Fransız romanı.
Kitapla direniş : yazılar, söyleşiler, soruşturmalar Uyar, Tomris 2016 Türk edebiyatı_Tarih ve eleştiri.
Turkish literature_History and criticism.
Kırılmadık bir şey kalmadı : yuvarlağın köşeleri - ‘ça - Dün yağmur yağacak Özdemir Asaf 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Türk denemeleri.
Turkish essays.
Kaçak atlar : Bereket denizi 2 Mişima, Yukio 2017 Japon Romanı.
Japon Romanı_20. Yüzyıl.
Japonya_Sosyal Yaşam ve Gelenekler_Roman.
Dîvan yolu’ndan Pera’ya selâmetle : modern Türk şiirine doğru Özgül, M. Kayahan 2018 Türk şiiri_20. yüzyıl_ Tarih ve eleştiri
Turkish poetry_20th century_History and criticism
Türk şiiri_20.Yüzyıl__Temalar, motifler
Turkish poetry_20th century_Themes, motives
Şairler, Türkçe_20. yüzyıl
Poets, Turkish_20th century
Thibault’lar : 1914 yazı (61-85. bölümler) : epilog Martin Du Gard, Roger 2017 French Literature_Fiction
Fransız Edebiyatı_Roman
Konçinalar : seçme öyküler Taner, Haldun 2017 Turkish Literature_Short Stories
Türk Edebiyatı_Kısa Öyküler
The path between the seas : the creation of the Panama Canal 1870-1914 McCullough, David G. 1977 Panama Kanalı _Tarih
Panama Canal_History
Measure what matters : OKRs : the simple idea that drives 10x growth Doerr, John 2018 Business planning.
Management by objectives.
Performance.
Goal (Psychology).
Organizational effectiveness.
Success in business_Anecdotes.
Liberating learning : technology, politics, and the future of American education Moe, Terry M. 2009 Education_Effect of technological innovations on_United States.
Educational technology_Government policy_United States.
Public schools_United States.
Education and state_United States.
Technology and state_United States.
Post-digital printmaking : CNC, Traditional and hybrid techniques Catanese, Paul 2012 Özgün baskı _ Teknik
Prints _ Technique
Order in space Vegt, A.K. van der 2006 Geometrik çizim.
Geometrical drawing.
Tasarım.
Design.
No more rules : graphic design and postmodernism Poynor, Rick 2003 Graphic arts--History--20th century.
Postmodernism.
Animal architecture Arndt, Ingo 2013 Animals--Habitations--Pictorial works.
Animal behavior--Pictorial works.
Nest building--Pictorial works.
Nature (Aesthetics)
Photography of animals.
Architecture and biology.
Animal behavior.
Animals--Habitations.
Architecture and biology.
Nature (Aesthetics)
Nest building.
Photography of animals.
Illustration now! : Volume 2   2007 Graphic arts_21st century_Directories.
Illustrators_Directories.
Type design : radical innovations and experimentation Triggs, Teal 2003 Harf ve dizi kalıpları_Tarih_20. yüzyıl.
Harf tasarımcıları_Biyografi.
Grafik tasarım (Tipografi).
Type and type-founding_History_20th century.
Type designers_Biography.
Graphic design (Typography).
Tap dancing to work : Warren Buffett on practically everything, 1966-2012 : a Fortune magazine book   2013 Buffett, Warren.
Capitalists and financiers--United States.
Investments.
Hit refresh : the quest to rediscover Microsoft’s soul and imagine a better future for everyone Nadella, Satya 2017 Microsoft Corporation--History.
Microsoft Corporation--Employees--Biography.
Chief executive officers--United States--Biography.
Businessmen--United States--Biography.
Computer software industry--United States.
Organizational change.
Information society.
Technology--Social aspects.
Empathy.
Type on screen : a guide for designers, developers, writers, and students   2014 Graphic design (Typography)
Digital media
Grafik tasarım (Tipografi)
Dijital medya
A world-class education : learning from international models of excellence and innovation Stewart, Vivien 2012 School improvement programs.
Education, Higher_Economic aspects.
Labor productivity_Effect of education on.
Education and globalization.
Electronic books.
Where good ideas come from : the seven patterns of innovation Johnson, Steven 2010 Creative thinking
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion Haidt, Jonathan 2013 Religion and politics.
Judgment (Ethics)
Ethics.
Social psychology.
Political psychology.
Psychology, Religious.
Work hard. Be nice. : how two inspired teachers created the most promising schools in America Mathews, Jay 2009 Feinberg, Michael.
Levin, Dave.
Children with social disabilities_Education_United States.
Poor children_Education_United States.
Educational innovations_United States.
For the love of physics : from the end of the rainbow to the edge of time, a journey through the wonders of physics Lewin, Walter H. G. 2012 Physicists_Massachusetts_Biography.
College teachers_Massachusetts_Biography.
Physics_Study and teaching_Netherlands.
Physics_Study and teaching_Massachusetts.
Factfulness : ten reasons we’re wrong about the world - and why things are better than you think Rosling, Hans 2018 Critical thinking.
Prejudices.
Information literacy.
Critical thinking.
Mindset : the new psychology of success Dweck, Carol S 2016 Belief and doubt.
Success_Psychological aspects.
Never use Futura Thomas, Douglas 2017
Futura type--History.
Type and type-founding--History--20th century.
Graphic design (Typography)--Social aspects.
Graphic design (Typography)--United States--History--20th century.
Advertising layout and typography--United States--History--20th century.
Now you see it and other essays on design Bierut, Michael 2018 Commercial art _ United States.
Ticari sanat _ Amerika Birleşik Devletleri.
Graphic arts _ United States.
Grafik sanatlar _ Amerika Birleşik Devletleri.
Design elements : understanding the rules and knowing when to break them Samara, Timothy 2014 Graphic design (Typography)
Layout (Printing)
CRAFTS & HOBBIES / Book Printing & Binding
DESIGN / Book
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Technical & Manufacturing Industries & Trades
Graphic design (Typography)
Layout (Printing)
House form and culture Rapoport, Amos 2002 Dwellings_Architecture, Domestic.
Animation now! Mundi, Anima 2007 Animation (Cinematography)
Animated films.
Animators.
The senses : design beyond vision   2018 Design--Human factors--Exhibitions.
Senses and sensation--Exhibitions.
Other Subjects
DESIGN / Graphic Arts / General.
ART / Collections, Catalogs, Exhibitions / General.
DESIGN / Essays.
Change by design : how design thinking transforms organizations and inspires innovation Brown, Tim 2009 Organizational change.
Reengineering (Management)
Corporate reorganizations.
Industrial design.
Hacking the art of exploitation Erickson, Jon 2008 Computer security.
Computer hackers.
Computer networks_Security measures.
Electronic books.
God : a human history Aslan, Reza 2017 God.
The hacker playbook : practical guide to penetration testing Kim, Peter 2014 Penetration testing (Computer security)_Handbooks, manuals, etc.
Computer networks_Security measures.
Computer software_Testing.
Computer crimes_Prevention.
Hackers.
Computer programming.
Digital design theory : readings from the field   2016 Graphic arts _ Data processing.
Grafik sanatlar _ Bilgi işlem.
Commercial art _ Data processing.
Ticari sanat _ Bilgi işlem.
Class warfare : inside the fight to fix America’s schools Brill, Steven, 1950- 2012 Public schools_United States
School improvement programs_United States
Education and state_United States
Shoe dog : a memoir by the creator of Nike Knight, Philip 2016 Knight, Philip H., 1938-
Nike (Firm).
Businesspeople_United States_Biography.
Sporting goods industry_United States_History.
Showing up for life : thoughts on the gifts of a lifetime Gates, Bill 2010 Voluntarism.
Problem solving.
Generosity.
Life is what you make it Buffett, Peter 2010 Conduct of life
Values
Children of he rich
United States
Biography
The true believer : thoughts on the nature of mass movements Hoffer, Eric 2002 Social groups.
Social psychology.
Fanaticism.
Social participation.
David and Goliath : underdogs, misfits, and the art of battling giants Gladwell, Malcolm 2013 Motivation (Psychology)
Struggle_Psychological aspects.
Opportunity.
Success.
Destiny disrupted : a history of the world through Islamic eyes Ansary, Tamim 2009 Islam_History.
Civilization, Islamic._History.
Islamic countries_History.
Islamic Empire_History.
East and West.
World history.
Change.edu : rebooting for the new talent economy Rosen, Andrew S. 2011 For-profit universities and colleges_United States
Public universities and colleges_United States_Finance
Education, Higher_Aims and objectives_United States
Yaşanmayan zaman : özgürlük yolları 2 Sartre, Jean-Paul 2017 World War, 1939-1945 _ France _ Fiction.
Dünya Savaşı, 1939-1945 _ Fransa _ Roman.
French fiction _ Translations into Turkish.
Fransız romanı _ Türkçe’ye çeviriler.
French literature.
Fransız edebiyatı.
Stefan Zweig’in son günleri Seksik, Laurent 2012 Zweig, Stefan, 1881-1942_Roman.
Zweig, Stefan, 1881-1942_Fiction.
Eduard Einstein vakası Seksik, Laurent 2016 Einstein, Eduard, 1910-1965 _ Roman
Einstein, Eduard, 1910-1965 _ Fiction
Yazı odasında yolculuklar Auster, Paul 2007 Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
Yükseklerde Bowles, Paul 2018 American novel and story
Ameriacn fiction
Amerikan romanı
Kilitli oda Auster, Paul 2018 Amerikan romanı _ 20. yüzyıl.
American fiction _ 20th century.
Amerikan edebiyatı _ Roman.
American literature _ Fiction.
Lümpen Roman Bolaño, Roberto 2016 Spanish literature outside of Spain_Chile.
İspanya edebiyatı, İspanya dışında_Şili.
Gerçek hesap bu İşler, Nejat 2016 İşler, Nejat, 1972-
Aktörler_Türkiye_Biyografi
Sinema aktörleri ve aktrisleri_Türkiye_Biyografi
Televizyon aktörleri ve aktrisleri_Türkiye_Biyografi
Çıkış yolları Göle, Münir 2016 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Yalan yıllar Kozanoğlu, Can 2015 Türk edebiyatı _ Roman
Turkish literature _ Fiction
Türk romanı
Turkish fiction
Ölümden acı Maupassant, Guy de 2012 Maupassant, Guy de, 1850-1893_Türkçeye çeviri.
Maupassant, Guy de, 1850-1893_Translations into Turkish.
Öyküler, Fransız_Türkçeye çeviri.
Short stories, French_Translations into Turkish.
Bilirbilmezler Flaubert, Gustave 2017 Fransız romanı.
French novel.
Fransız edebiyatı.
French literature.
Yüzünüz kuşlar yüzünüz Kavukçu, Cemil 2017 Türk edebiyatı _ Hikaye
Turkish literature _ Story
Uzun öykü
Ayfer Tunç’la karanlıkta kelimeler Tunç, Ayfer 2014 Tunç, Ayfer, 1964-_Görüşmeler.
Yazarlar, Türk_Görüşmeler.
Authors, Turkish_Interviews.
Tunç, Ayfer, 1964-_Interviews.
Authors, Turkish_Interviews.
Yağsın yağmur Bowles, Paul 2018 Bowles, Paul, 1910-1999 _ Homes and haunts _ Morocco _ Tangier
Bowles, Paul, 1910-1999 _ Evler ve uğrak yerleri _ Fas _ Tangier
Americans _ Morocco _ Fiction
Amerikan _ Fas _ Roman
Moroccan literature
Fas Edebiyatı
Morocco _ Social life and customs _ Fiction
Fas _ Sosyal yaşam ve adetler _ Roman
Cam kent : New York üçlemesi 1 Auster, Paul 2018 American fiction -- 20th century
American literature
Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı -- 20.yüzyıl
Lulu köprüde Auster, Paul 2009 Amerikan edebiyatı _ Senaryo
Sinema Senaryoları
Amerikan Öyküsü
Baskerville’lerin köpeği = The hound of the Baskervilles Doyle, Sir Arthur Conan 2017 Holmes, Sherlock _ Fiction
Detective and mystery stories, English _ Translations into Turkish
Holmes, Sherlock _ roman
Polisiye öyküler, İngiliz _ Türkçe çeviriler
Organik bozukluk : 21. yüzyılda tembellik hakkı Aydemir, Şenay 2016 Laziness_Popular works
Tembellik
Bir ağaç bir kadın Farımaz, Şükran 2002 Turkish literature _Story.
Türk edebiyatı _Hikaye.
Malte Laurids Brigge’nin notları Rilke, Rainer Maria 2018 German fiction
Alman romanı
Azgın mevsimler Carver, Raymond 2016 Amerikan edebiyatı_Öykü
American litarature_Story
Katedral Carver, Raymond 2014 Amerikan romanı
American literature _ Story
Brunelleschi, Filippo, 1377-1446
Domes _ Italy _ Florence _ History
Amerikan edebiyatı _ Hikaye
Santa Maria del Fiore (Cathedral : Florence, Italy)
Fil Carver, Raymond 2017 Amerikan edebiyatı
American literature
Bulantı Sartre, Jean-Paul 2018 Fransız romanı_Türkçeye çeviri.
French fiction_Translations into Turkish.
Dalda duran kuşlar Rhys, Jean 1991 English fiction.
İngiliz romanı.
Woolf’un izinde Uçar, Ertuğ 2017 Deneme
Türk denemesi
Edebiyat
Bir başka dünyadan Schoulgin, Eugene A. 2017 Norveç edebiyatı _ Roman
Norwegian literature _ Fiction
Dört ev hep hasret Nevo, Eşkol 2013 İsrail romanı.
Israeli fiction.
Gece yolculuğu Uçar, Ertuğ 2017 Türk edebiyatı _ Öykü.
Turkish literature _ Story.
Kötü bir yılın güncesi Coetzee, J. M. 2014 İngiliz romanı
English fiction
Ölümsüzlük Kundera, Milan 2018 Czech fiction
Çek romanı
Çanta Kaufmann, Jean-Claude 2012 Çantalar_Sosyal açıdan.
Handbags_Social aspects.
Kadınlar_Tutum.
Women_Attitudes.
Kimlik (Psikoloji)
Identity (Psychology)
Yazınsal yaşamlar : ünlü yazarların gizli yaşamları Marias, Javier 2011 Yazarlar_Biyografi.
Authors_Biography.
Zühre ninem Bilbaşar, Kemal 2015 Türk romanı
Ay tutulduğu gece Bilbaşar, Kemal 2015 Türk edebiyatı_Roman.
Turkish lierature_Fiction.
Dağın öteki yüzü Atasü, Erendiz 2016 Turkish fiction.
Türk romanı.
Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Tom amca’nın kulübesi Stowe, Harriet Beecher 2018 Amerikan romanı.
American fiction.
Gösteriş : kadınlar, tarih, feminizm Dyhouse, Carol 2015 Women’s clothing _ Social aspects _ 20th century
Kadın kıyafetleri _ Sosyal yönleri _ 20. yüzyıl
Women _ Social conditions _ 20th century
Kadın _ Sosyal durum _ 20. yüzyıl
Beauty, Personal _ Social aspects _ 20th century
Güzellik, Kişisel _ Sosyal durum _ 20. yüzyıl
Aesthetics, Modern
Estetik, Modern
Feminine beauty (Aesthetics) _ 20th century
Kadın güzelliği (Estetik) _ 20. yy.
Fashion _ Social aspects _ 20th century
Moda _ Sosyal durum _ 20. yüzyıl
Glamour _ History _ 20th century
Gösteriş _ Tarih _ 20. yüzyıl
Suikast bürosu London, Jack 2018 Amerikan edebiyatı
American literature
Suikast_Roman
Assassination_Fiction
Bir çift ayak Uçar, Ertuğ 2016 Turkish fiction.
Türk romanı.
Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Benim yazarlarım Atasü, Erendiz 2015 Turkish literature _ History and criticism
Türk edebiyatı _ Tarih ve eleştiri
Mavi sakal Vonnegut, Kurt 2018 Amerikan Edebiyatı _ Romanlar
American literature _ Fictions
Amerikan Romanları
American fiction
Karanlıkta yolculuk Rhys, Jean 1989 İngiliz Romanı
English fiction
Sözcükler Sartre, Jean Paul 2017 Sartre, Jean Paul, 1905-1980.
Yazarlar, Fransız_20. yy._Biyografi.
Authors, French_20th century_Biography.
Cemo Bilbaşar, Kemal 2018 Türk romanı
Turkish fiction
Memo Bilbaşar, Kemal 2018 Türk romanı
Turkish fiction
Bedoş Bilbaşar, Kemal 2015 Türk edebiyatı _ Roman
Turkish literature _ Fiction
Baharat ülkesi’nin hazin tarihi Atasü, Erendiz 2016 Turkish fiction.
Türk romanı.
Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Yeşil gölge Bilbaşar, Kemal 2015 Turkish fiction.
Türk romanı.
Kadınlığım, yazarlığım, yurdum Atasü, Erendiz 2017 Türk edebiyatı_Kadın yazarlar_Tarih ve eleştiri.
Turkish literature_Women authors_History and criticism.
Kadınlar ve edebiyat_Türkiye.
Women and literature_Turkey.
Ramon Mercader’in ikinci ölümü Semprun, Jorge 2006 İspanyol romanı_Türkçeye çeviri.
Spanish fiction_Translations into Turkish.
Meksikalı London, Jack 2016 Amerikan edebiyat _ Roman
Saldırganı hoş tutmak Atasü, Erendiz 2015 Türk edebiyat _ Deneme.
Siyaset ve sanat _ Deneme.
Onunla güzeldim : Uçu Atasü, Erendiz 2015 Kısa öyküler, Türkçe
Öyküler, Türk
Kadınlar da vardır Atasü, Erendiz 2016 Short stories, Turkish.
Öyküler, Türk.
Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Dün ve Ferda Atasü, Erendiz 2014 Türk edebiyatı _ Roman
Turkısh literature _ Fiction
Gençliğin o yakıcı mevsimi Atasü, Erendiz 2014 Türk Edebiyatı _ Roman.
Turkish Literature _ Novel.
Cüceler Cehiz, Neşe 2015 Türk hikayeleri
Turkish stories
Türk edebiyatı _ Hikayeler
Turkish literature _ Stories
Okyanus kokusu ve Angoli Mala Clezio, Le 2008 Fransız romanı_Türkçeye çeviri.
French fiction_Translations into Turkish.
Göçmen yıldız = etoile errante Le Clezio 2008 Fransız edebiyatı_Roman
Tarihi roman
Kötü niyet öyküleri : kabullendiklerim ve kabullenebileceklerim Marias, Javier 2018 Short stories, Spanish.
Spanish literature.
Mansfield Park Austen, Jane 2017 İngiliz romanı.
English fiction.
Bir perişanlık hali Anıl, Mehmet 2013 Türk romanı.
Turkish fiction.
Bıçkın ve ağlak : yeni Türkiye’nin hikayesi Kozanoğlu, Can 2018 Kozanoğlu, Can, 1963_-Interwievs
Turkey_Politics and Government
Islam_Turkey
Gülen, Fethullah, 1941-
Islam and Politics_Turkey
Religion and Politics_Turkey
Turkey_Politics and Government_2000-
Islamic Sects_Turkey
Kozanoğlu, Can, 1963_-Ropörtajlar
Türkiye_Siyaset ve Yönetim
İslam_Türkiye
İslam ve Siyaset_Türkiye
Din ve Siyaset_Türkiye
Türkiye_Siyaset ve Yönetim-2000-
İslam Mezhepleri_Türkiye
Gümüş karası deniz Fletcher, Susan 2013 Kayıp kişiler_Roman.
Missing persons_Fiction.
Topluluklar_Roman.
Communities_Fiction.
İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
Eğlence başlasın Ammaniti, Niccolo 2013 İtalyan edebiyatı_Roman
Italian literature_Fiction
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens : insan türünün kısa bir tarihi Harari, Yuval Noah 2017 Uygarlık_Tarih.
Civilization_History.
İnsanoğlu_Tarih.
Human beings_History.
Dünya tarihi.
World history.
Kronoloji, Tarihi.
Chronology, Historical.
Barbarları beklerken Coetzee, J.M. 2018 English fiction
English literature_Fiction
Hayatta kalma_Roman
Survival_Fiction
İngiliz edebiyatı_Roman
İngiliz romanı
Güzelin ve çirkinin ötesinde : estetiğin halleri Su, Süreyya 2017 Estetik.
Aesthetics.
Sanat_Felsefe.
Arts_Philosophy.
Anna Ammaniti, Niccolo 2018 İtalyan romanı ve hikayesi
Italian literature_Fiction
Kırmızı Timm, Uwe 2018 German fiction
Alman romanı
Prens Machiavelli, Niccolo 2017 Political science _ Early works to 1800
Siyasal bilim _ 1800’den önceki çalışmalar
Political ethics
Siyasal ahlak
Michael K. : Yaşamı ve yaşadığı dönem Coetzee, John Maxwell 2018 Güney Afrika_Roman
South Africa_Fiction
Petersburg’lu usta Coetzee, J. M. 2018 South African fiction.
Güney Afrika romanı.
Gidiyor, gitti, gitmiş Erpenbeck, Jenny 2018 Refugees_Europe_Fiction.
German fiction.
German literature.
Alman romanı
Bullet Park Cheever, John 2016 American fiction.
Amerikan romanı.
Aydınlar üzerine Sartre, Jean-Paul 2018 Intellectuals.
Entellektüel
Beyaz dağ Semprun, Jorge 2013 İspanyol romanı_Türkçeye çeviri.
Spanish fiction_Translations into Turkish.
Kuş oltası Öztopçu, Kadri 2012 Turkish literature _Story.
Türk edebiyatı _Hikaye.
Yanlış hikayeler Öztopçu, Kadir 2012 Türk Edebiyatı_Hikaye
Türk öyküsü
Waliz Bir : şiir-metin-günlük Küçük İskender 2016 Edebiyat
Türk edebiyatı_çeşitli eserler_21. yüzyıl
Türkçe şiir
Türkçe günlük
Türkçe sözlü hafif mavi Küçük İskender 2017 Türk edebiyatı _ Deneme
Turkish literature _ Essay
Asiye Kabahat’ ten şarkılar dinlediniz Karakaşlı, Karin 2016 Türk edebiyatı
Turkish literature
Anlatı
Narration
Can kırıkları Karakaşlı, Karin 2017 Türk edebiyatı _ Deneme
Turkish literature _ Essay
Türk denemeleri
Turkish essays
Türk öyküsü
Gulliver’in seyahatleri Swift, Jonathan 2014 Gulliver, Lemuel (Roman karakteri)_Roman.
Gulliver, Lemuel (Fictitious character)_Fiction.
Yolculuklar, Hayali_1800’den önceki çalışmalar.
Voyages, Imaginary_Early works to 1800.
İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
Amida, eğer sana gelemezsem Karabulut, Özcan 2017 Türk edebiyatı
Roman
Zorba Kazancakis, Nikos 2018 Yunan Romanı
Greek fiction.
Unvansız maktul Camilleri, Andrea 2018 İtalyan Edebiyatı.
Roman.
Italian Literature.
Novel.
Peri bacaları : bu diyar baştanbaşa 3 Kemal, Yaşar 2018 Yaşar Kemal, 1922-
Ropörtaj literatürü, Türk.
Reportage literature, Turkish.
Tolstoy’un yaşamı Rolland, Romain 2018 Tolstoy, Lev Nikolayeviç, d 1828-1910
Russian literature _ 19th century _ Biography
Rus edebiyatı _ 19. yy _ Biyografi
Topaç Koçak, Gülayşe 2016 Türk Edebiyatı _ roman
Toplu öyküleri I : Bozbulanık, topal koşma, menekşeli bilinç Meriç, Nezihe 2017 Short stories, Turkish.
Kısa Öyküler, Türkçe.
Ödeşmeler ve şahmeran hikayesi Uyar, Tomris 2018 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
Paris’te münzevi : özyaşamöyküsel notlar Calvino, Italo 2017 Calvino, Italo
Calvino, Italo_Evler ve uğrak yerleri_Fransa_Paris
İtalyan yazarlar_20. yüzyıl_Biyografi
Paris (Fransa)_Kültürel yaşam_20. yüzyıl
İtalya_Kültürel yaşam_20. yüzyıl
Uzun bir ömür için uzun bir elbise Çetin, İnan 2013 Türk romanı.
Turkish fiction.
Poetika Berk, İlhan 2018 Turkish essays
Türk denemeleri
Peruk gibi hüzünlü Tosun, Yalçın 2018 Short stories, Turkish
Öyküler, Türk.
Ötekilere yazmak : Sevim Burak üzerine yazılar   2015 Burak, Sevim, 1931-1983
Burak, Sevim _ Biography
Burak, Sevim _ Biyografi
Burak, Sevim _ Criticism and interpretation
Burak, Sevim _ Eleştiri ve yorum
Authors, Turkish _ Criticism and interpretation
Yazarlar, Türk _ Eleştiri ve yorum
...Ve değirmen dönerdi - Lütfen dokunmayın Taner, Haldun 2016 Edebiyat
Türk edebiyatı_Tiyatro_Oyun_20. yüzyıl
Türkçe tiyatro
Portekiz Mektupları   2018 Edebiyat
Portekiz Edebiyatı
Portekizce Mektuplar
Kuşlar da gitti Yaşar Kemal 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
Niteliksiz adam II Musil, Robert 2018 German fiction
Alman romanı