TÜBESS(Türkiye Belge Sağlama Sistemi) Tez Hizmeti; 
KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS), aralılığıyla, YÖK Tez Merkezi’’nden tam metni indirilemeyen tezlerin bu sistem aracılığı ile YÖK’’ TEZ Merkezinden tedarik edilme  hizmetidir. 
 

Kimler Yararlanabilir:

-KTO Karatay Üniversitesi, TÜBESS hizmetinden üniversite akademik/idari personeli 
yararlanır.

-Aylık sadece 5 tez isteği karşılanır. 

KİTS (Kütüphanelerarası Ödünç Sistemi)

 Kütüphanelerarası Ödünç sistemi ile, Kütüphanemizde bulunmayan fakat başka bir kütüphanede yer alan materyali ödünç olarak alabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir:

-KTO Karatay Üniversitesi, KİTS hizmetinden üniversite akademik/idari personeli 
yararlanır.

-Aylık sadece 5 kitap isteği karşılanır. 

Öncelikli Yapmanız Gerekenler:

- 1.Aşama:
İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilmediğini kontrol ediniz; yalnızca İNDİRİLEMEYEN ve ilgili tez numarasının hemen yanında "Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma iznibulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz." ibaresi olan tezleri istekte bulunabilirsiniz.

İNDİRİLEMEYEN tez örneği:


Tarih kısıtlı tez örneği:

YÖK Tez Veri Tabanında yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kısıtlanmış olan tezleri lütfen istekte bulunmayınız.

-2. Aşama: Aşağıda belirtilen kullanım kılavuzunu inceleyerek Yordam Otomasyon sistemi üzerinden kitap, tez ve makale isteklerinde bulunabilirsiniz.

Ödünç Kitap, Tez, Makale İstek Kılavuzu