EBSCO E-kitap Koleksiyonu (500bin E-kitap)

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 500.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO E-kitap Koleksiyonu hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir.
Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk
Nasıl e-kitap indirebilirim? E-Kitap İndirme/Ödünç Alma Kullanıcı Kılavuzu: https://www.youtube.com/watch?v=-cZFrLAO1tY

HeinOnline

Hein’in birincil araştırma kaynağı olan HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur. HeinOnline, büyük bir hukuk dergisi koleksiyonuna ek olarak, Congressional Record Bound ciltlerinin tamamını, U.S. Reports’un 1754’e kadar uzanan içeriğinin tamamını, 1700’lerin başlarına kadar uzanan ünlü davaları, 16. Yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki hukuk klasiklerini, the United Nations and League of Nations Treaty Series’i, kapsamı 1936’ya kadar uzanacak şekilde the Federal Register’ı, 1938’den itibaren CFR’yi ve çok daha fazlasını erişilebilir hale getirir.
  
Erişim Adresi: HeinOnline

Kazancı Hukuk Otomasyon


İçtihat Bilgi Bankası
T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.leri, T.C. Tüzükleri, B.K.K. Yönetmelikleri, 5.000.000 (beş milyon) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, İstinaf Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Günlük mevzuat/içtihat metin eklemeleri.
Mevzuat Bilgi Bankası
Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.leri, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.
Hukuk Eserleri Bilgi Bankası
Çeşitli Konularda, Türkiye’nin önde gelen hukukçuları tarafından yazılmış Kitaplar, Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Makaleler, Tercüme Eserler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri. Herhangi bir eseri incelerken, içinde geçen Kanun maddelerine ve içeriğimizde bulunan Yüksek Yargı Kararlarına linklerle bağlantılar sağlanmıştır.

Erişim Adresi: https://www.kazanci.com.tr


Jurix Hukuk

Jurix Türkiye’de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veritabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmekte ve sizlerin kullanımına sunulmaktadır.
Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyumlar ve konferanslar gibi ülkemizin gizli kalmış hukuk kaynakları da veritabanımıza eklenmektedir.

Erişim Adresi: https://jurix.com.tr


Art & Architecture Source

Art &Architecture Source veri tabanı; mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı,kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için özelolarak hazırlanmış hem içerik hem de kapsam bakımından kendi alanında dünyadaki en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Uluslararası bir içeriğe erişim sağlayan bu otorite veri tabanı,Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve Felemenkçe yayımlanan en saygın süreliyayınları da içermektedir.

Bu veri tabanında;

·        780’den fazla tam metin dergi

·        220’ye yakın tam metin kitap

·        Picture Desk ve diğerkaynaklardan sağlanan ve 63.000’den fazla görsel içeren koleksiyon

·        Kapsamı 1914’e kadar uzanan, arşiv niteliğinde içerik 

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu


Turcademy

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.
Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait 2.000’i aşkın e-kitap Turcademy koleksiyonunda yer almaktadır.

Erişim Adresi: http://www.turcademy.com


Lexpera Hukuk

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve mobil cihazlardan erişim imkânı ile LEXPERA uygulamacılara, öğrenci ve akademisyenlere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Erişim Adresi: www.lexpera.com.tr 

Lexpera Kılavuz:  http://lxp.io/i

Video Tur: http://lxp.io/2

Kapsam:

  • Güncel Mevzuat
  • İçtihat
  • Tam metin hukuk kitapları, makaleler, tezler, kanun yorumları ve bibliyografik bilgiler
  • Sözleşme Örnekleri

Emerald

İşletme, yönetim, ekonomi, sağlık yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, strateji, eğitim, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik,  mühendislik konularında 294 dergiye tam metin erisim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir.