Kazancı Hukuk Otomasyon

İçtihat Bilgi Bankası
T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.leri, T.C. Tüzükleri, B.K.K. Yönetmelikleri, 5.000.000 (beş milyon) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, İstinaf Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Günlük mevzuat/içtihat metin eklemeleri.
Mevzuat Bilgi Bankası
Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.leri, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.
Hukuk Eserleri Bilgi Bankası
Çeşitli Konularda, Türkiye’nin önde gelen hukukçuları tarafından yazılmış Kitaplar, Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Makaleler, Tercüme Eserler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri. Herhangi bir eseri incelerken, içinde geçen Kanun maddelerine ve içeriğimizde bulunan Yüksek Yargı Kararlarına linklerle bağlantılar sağlanmıştır..

Erişim Adresi: https://www.kazanci.com.trJurix Hukuk

Jurix Türkiye’de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veritabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmekte ve sizlerin kullanımına sunulmaktadır.
Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyumlar ve konferanslar gibi ülkemizin gizli kalmış hukuk kaynakları da veritabanımıza eklenmektedir.

Erişim Adresi: https://jurix.com.tr


Art & Architecture Source

Art &Architecture Source veri tabanı; mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı,kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için özelolarak hazırlanmış hem içerik hem de kapsam bakımından kendi alanında dünyadaki en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Uluslararası bir içeriğe erişim sağlayan bu otorite veri tabanı,Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve Felemenkçe yayımlanan en saygın süreliyayınları da içermektedir.

Bu veri tabanında;

·        780’den fazla tam metin dergi

·        220’ye yakın tam metin kitap

·        Picture Desk ve diğerkaynaklardan sağlanan ve 63.000’den fazla görsel içeren koleksiyon

·        Kapsamı 1914’e kadar uzanan, arşiv niteliğinde içerik 

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu

Turcademy

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.
Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait 2.000’i aşkın e-kitap Turcademy koleksiyonunda yer almaktadır.

Erişim Adresi: http://www.turcademy.com


LEXPERA HUKUK

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve mobil cihazlardan erişim imkânı ile LEXPERA uygulamacılara, öğrenci ve akademisyenlere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Erişim Adresi: www.lexpera.com.tr 

Lexpera Kılavuz:  http://lxp.io/i

Video Tur: http://lxp.io/2

Kapsam:

  • Güncel Mevzuat
  • İçtihat
  • Tam metin hukuk kitapları, makaleler, tezler, kanun yorumları ve bibliyografik bilgiler
  • Sözleşme Örnekleri

 

EMERALD
İşletme, yönetim, ekonomi, sağlık yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, strateji, eğitim, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik,  mühendislik konularında 294 dergiye tam metin erisim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir.


Engineering Village
Mühendislikle ilgili tüm konuları kapsayan veri tabanı üniversitemizin erişimine açılmıştır.  Engineering Village Veritabanı, mühendislik konusunda keşif/arama aracı olarak çok sayıdaki veritabanına tek platform üzerinden erişim sağlamaktadır. Engineering Village içeriğinde; Compendex, Inspec, Geobase ve Georef gibi bibliyografik veritabanları bulunmakta ve bu veritabanları için bütünleşik tarama olanağı sunulmaktadır.

Erişim Adresi: http://www.engineeringvillage.com