Asos İndeks Atıf Dizini,üniversitemizin kullanımına açılmıştır. Kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaçduymadan VETİS üzerinden Asos İndeks’e sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.Kurumsal e-posta adresiniz ile sisteme kayıt olabilirsiniz.

Asos İndeks; Türkiye’de varolan dizinleme kültürünün üzerine kurulmuş, yayınlanan tam metin ve bumetinlerdeki atıf yapan ile atıf yapılan metin arasındaki ilişkiyi biliminhizmetine sunan bir veritabanıdır. Asos İndeks kapsamı; Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanında yayın yapan dergileri indekslemek ve dergilerde yayınlanan makalelereyapılmış atıfları araştırmacılara sunmak şeklindedir.

Asos İndeks’te, ulusal veuluslararası yayın yapan 1400’den fazla dergiye erişebilir, bu dergilerdeyayınlanan 160.000’den fazla makaleye ait tam metinleri araştırmalarınızdakullanabilirsiniz. Ayrıca Asos İndeks tarafından taranan dergilerdençalışmalarınıza yapılan atıfları görüntüleyebilirsiniz. Asos İndeks’ebilgisayarlarınızdan veya mobil cihazlarınızdan erişebilirsiniz. 27 Ocak 2022