Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel vekarma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitimve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrasıaraştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlarabilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılanbilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. AyrıcaAYEUM tarafından kurumsal araştırmalar ve danışmanlık hizmetleri deverilmektedir.

Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri vearaştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olaraköğretildiği Türkiye’deki ilk platformdur.27 Ocak 2022