Anayasa

Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yükseköğretim Kuruluşları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı, Memurları disiplin Yönetmeliği

YN-001-KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği

YN-002-İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği

KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Konya Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Liderlik ve Girişimcilik Merkezi Yönetmeliği

Çift Anadal Programı Yönergesi ( ÇAP )

KTO Karatay Üniversitesi Diploma Yönergesi

KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Zorunlu Yaz Stajı Yönergesi

KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

AR-GE, Proje ve İnovasyon Faaliyetleri Teşvik Yönergesi

KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği İşyeri Eğitimi Yönergesi