Akademik Kariyer

Fen Bilimleri Enstitüsü

Amacımız üniversite, kamu, sanayi işbirliklerinden yapılanacak köprüler ile topluma ulaşmak ve bu yolla, bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik etmektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde bilimsel araştırma, disiplinlerarası yaklaşım ve toplumsal fayda ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Programlar sonucunda sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, evrensel bilgi ve becerilerle donnmış nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.