Konya, Anadolu Türk tarihi içerisinde büyük önem ve değere sahip müstesna bir şehirdir. İslam âlimleri ve bilim adamları, 13. yüzyılda Konya’da teşkilatlanan ve dönemin güçlü devletleri arasına giren Anadolu Selçuklu’da toplanarak Konya’yı ilim başkenti haline getirmişlerdir. Konya’da atılan bu temel yüzyıllarca ayakta kalarak Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Konya’nın önemini hep korumuştur.
KTO Karatay Üniversitesi, ismini, 1251-1914 yılları arasında 663 yıl kesintisiz eğitim veren Selçukluların resmî yükseköğretim kurumu olan Karatay Medresesinden almaktadır. Bu seçkin eserin adını yeniden diriltmek ve ölümsüz hizmetlerini sürdürmek, adını Karatay Medresesi ve Konya Ticaret Odasından alan ve bir vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesinin görevi olacaktır.
Üniversitemiz, Konya’yı yeniden üniversiteler şehri hâline getirme hedefiyle kurulmuştur. Böylesine önemli bir tarihî misyona sahip üniversitemizin bir diğer misyonu da Ahilik kültürünü yeniden filizlendirmektir. Anadolu’nun Türk yurdu olmasında, millî ve manevi değerlerimizin dünyaya yayılmasında, Konya’nın dünya ticaretinin merkezi olmasında Ahilik felsefesinin büyük katkısı olmuştur. Bugün de bu felsefenin yeniden hayat bulması için geçmişini sahiplenen, geleceğine inanç ve azimle yürüyen, değerlerini koruyan bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz.
2017–2018 akademik yılında tüm personelimizle ve ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi gören tüm öğrencilerimizle büyük bir aile olarak eğitime devam ediyoruz. KTO Karatay Üniversitesi olarak, liderlik vasfına sahip, yenilikçi, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştiren ve küresel yaklaşımı hedef almış, bilimsel alanda öncülük eden bir üniversite olmaya çalışıyoruz. Evrensel düzeyde kaliteli eğitim öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir kurum olarak, ülkemizin kalkınmasında rol oynamak ve geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Üniversitemizin fiziki ve akademik yapılandırmasını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yeni fakülte ve bölümlerimiz ile üniversitemizin hızlı büyümesine 2017-2018 akademik yılında da devam edecektir.
Bütün hizmetlerimiz ile Konya’nın beşerî ve ekonomik sermayesini daha da güçlü hâle getirmek istiyoruz.
Saygılarımla

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Selçuk Öztürk