KTO Karatay Üniversitesinde yaz okulu uygulaması var mı?

Yaz okulu uygulaması üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerine yapılmaktadır. Fakültelerde öğrenciler tarafından talep olması halinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu açılıp açılmaması ve yaz okuluyla ilgili diğer hususlar ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir. 

Diğer üniversitelerden yaz okulunda ders alabilir miyim?

a. Öğrencilerimiz Üniversitemizde devam koşulunu yerine getirdikleri ve başarısız oldukları derslerle sınırlı olmak üzere başka bir üniversitenin yaz döneminde ya da yaz okulunda ders alabilirler. Bunun için alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, AKTS ve saat açısın dan ilgili Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir. Ancak KTO Karatay Üniversitesi’nde İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz. Diğer üniversiteden alınan dersin AKTS değerinin Üniversitemizdeki yerine alınan derse eşit ya da yüksek olması gerekir. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri öğrenim süreleri boyunca toplam 15 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. 

b. Ders alınacak olan diğer üniversitelerin programınıÖSYM yerleştirme taban puanının, öğrencinin KTO Karatay Üniversitesi’nde yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin transkriptte işlenmesi KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

c. Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için, o dersin notunun alındığı yüksek öğretim kurumunun not sistemi uyarınca geçer(başarılı) not olması gereklidir. Koşullu ya da şartlı geçer notlar dikkate alınmaz.