Senato Toplantı Numarası                        :  9

Senato Toplantı Tarihi                              :  06.09.2018

        Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla başarısız dersi olmaması, , ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

         Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde,danışmanının, bölüm başkanının ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda  birinci ve ikinci sınıfların her bir döneminde en fazla üçer dersten başarısız olması ve yıllık programlarda birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı dersten fazla olmaması;dönemlik programlarda ise üçüncü sınıfın güz ve bahar dönemlerinde en az ikişer dersten başarılı olması, yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az iki dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

Senato Toplantı Numarası                     :  11

Senato ToplantıTarihi                           :  28.09.2016


Lisans programlarında beşinci yılını dolduran, önlisansprogramlarında üçüncü yılını dolduran uzatmalı statüdeki öğrencilere ÜniversitemizKTO Karatay Üniversitesi Lisans - Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği11. maddesinin 9. ve 10. fıkrasında belirtilen şartları sağlamasalar dahi mezunolmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilmesine karar verildi.