KTO Karatay Üniversitesinde İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu mu?

İngilizce Hazırlık Sınıfı, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Endüstri Mühendisliği hariç), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinde  zorunlu;  diğer bölümlerde isteğe bağlıdır. İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı olunduğu takdirde lisans programında eğitime devam edilir; başarısız olunduğunda ise  İngilizce Hazırlık Sınıfı tekrar edilir.

KEPT Nedir?

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (KTOKaratay University English Proficiency and Placement Test– KEPT 1) YabancıDiller Yüksekokulu tarafından yapılan üç aşamalı bir sınavdır. Bu sınavİngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olacak öğrencilerin tespiti ve muaf olamayanöğrencilerin seviyelerinin belirlenmesini sağlar. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlananİngilizce Yeterlik Sınavı (KEPT) her akademik yılbaşında, yıl ortasında, yılsonunda ve yaz okulunda olmak üzere yılda en az dört kez yapılır. Öğrencilerinyıl ortasında, yıl sonunda ve yaz okulu sonunda yapılacak olan İngilizceYeterlik Sınavına girebilmeleri için, bütün seviyeleri başarıyla tamamlamalarıveya en az orta seviye (Intermediate) kuru başarıyla geçmeleri gerekir.Uygulanan İngilizce yeterlik sınavında (KEPT) 60 ve üzeri puan alan öğrencilerbaşarılı sayılır.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı öncesinde bir kurs var mı? Bu sınavın içeriği hakkında bilgi alabilir miyiz?

Üniversitemizin İngilizce Seviye Tespit Sınavı için düzenlediği bir kurs programı yoktur. Ancak KEPT sınavı soru örneklerinin yer aldığı kılavuza web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca [email protected] adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.

KEPT sınavı örneği için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Programı’nda başarısız olmam halinde haklarım nelerdir?

İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler ÖSYM tarafından Türkçe olan eşdeğer bölümlere merkezi sınavda almış oldukları puanlar göz önüne alınarak yerleştirilebilirler. İngilizce hazırlık sınıfında iki yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler kurlara nasıl yerleştiriliyor?

Öğrenciler, akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan seviye tespit sınav sonuçlarına göre kurlara yerleştirilirler.

İngilizce Hazırlık Programı ne kadar sürer?

KEPT Sınavından başarısız olmuş öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programının süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl dört kurdan oluşmaktadır. Hazırlık muafiyeti bulunmayan öğrenciler “A1” kurundan eğitime başlarlar.

İngilizce Hazırlık Programında burs kesilir mi?

İngilizce Hazırlık Programında  bursluluk süresi bir yıldır. Birinci yılın sonunda başarısız olunması halinde bir sonraki yıl için burs kesilir. Hazırlık programından başarılı olarak lisans/ön lisans öğrenimine devam ettiği takdirde bursu yeniden aktif olur.

İngilizce Hazırlık Programı’nda devam zorunluluğu var mı?

Öğrencilerin İngilizce eğitimlerini etkin bir şekilde sürdürüp tamamlayabilmeleri için derslere düzenli olarak devam etmeleri gerekir. Bu nedenle öğrencilerin derslerin %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.