Çift Anadal Programı

Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır.

Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.

ÇAP ne kazandırır?

Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.

Ne zaman başvuru yapılabilir?

Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında başvuru yapabilir.

Ön lisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.

Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.

Ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çiftanadal başvurusunda bulunabilir.

Kabul için gerekli koşullar nelerdir?

Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,75 olması,

Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.

Öğrencilerin çiftanadal diploma programına kabulü, ilgili bölümün yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt şartları nelerdir?

Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.

Burs ÇAP’ta geçerli mi? Ek ücret ödenir mi?

Çap ücretleri, çiftanadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin, bursluluk süresi anadaldaki bursluluk süresi kadardır. Anadaldaki bursluluk süresinin sona ermesi ile öğrenci ücretli statüye geçer.

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Dil Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.

Okulum uzar mı?

Çift anadal programına kaydolan öğrenciler, en az 60 AKTS ders almak zorundadır. Kaydolmak istediğiniz çift anadal programı ile kaydolduğunuz anadal programının giriş puan türleri aynı değilse ikinci bölümünüzden 150 AKTS almanız gerekebilir. ÇAP yaparken anadal programınızla eş zamanlı öğrenim göreceğiniz için ders saatlerinizin çakışması, yoğunluktan dolayı bazı derslerden başarılı olamama gibi nedenlerle öğreniminiz 1 yıl uzayabilir. Ancak, sonunda iş hayatında sizi tüm mezunlardan ileri geçirecek iki diplomanız birden olur.

Çiftanadal programında başarısız olmam halinde sonuç ne olur?

Tüm çift anadal öğreniminiz süresince çift anadal programı genel not ortalamanız bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2.50‘ye kadar düşebilir. Genel not ortalamanız ikinci kez 4,00 üzerinden 2.72’nin altına düşerse ikinci anadal diploma programından kaydınız silinir.

Nasıl başvuru yapabilirsin?

Yukarıda belirtilen şartları sağlıyorsan akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Üzerinden başvuru gerekmektedir.

Başvuru sonuçlarını web sitesinden takip edebilirsin.

Kayıt olmak için ne yapman gerek?

Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’i dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.

ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan

* Çift Anadal / Yandal Ders Kayıt,

* Çift Anadal Programı Transfer Dersler,

* Çift Anadal / Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.

Çift Anadal / Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler Öğrenci işleri Koordinatörlüğü tarafından sisteme eklenir.

Böylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.

Tam burslu isen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.

Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.