2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları 02.07.2018 - 15.08.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

1-Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

2-Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranır. (4’lük sistemde en az 2,00 )
Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.

3-Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.

4-Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

5-Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

6- Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda belirtilmiştir:

 • Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir.
 • Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir.
 • Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir.
 • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.

7-Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
8- Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu yapması halinde aranacak kriterler:

a) Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.

 b)İngilizce hazırlık programının zorunlu olduğu bölümlerde, İngilizce Hazırlık Programından başarılı olma şartı aranır. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.

 c) Öğrenimine ara vermek ya da hiç öğrenim görmemiş olmak bu bursu almaya engeldir.

Yatay Geçiş Online Başvuru sonrası lütfen aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne elden teslim ediniz.

Online Başvuru Linki: http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx

Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir?

 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • ÖSYS Yerleşme Belgesi
 • LYS Puan Kartı
 • Transkript
 • Ders içeriği (İlgili Web linki)
 • 2 adet fotoğraf
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümler için)
 • Disiplin Cezası Alıp Almadığını Gösterir Belge
 • Başvuru Ücreti Dekontu (50 TL.)
 • Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
  Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir! 
  Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır. 
  Yatay geçiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

  Yatay geçiş kontenjanları için ilgi dosyaya tıklayınız.


  İlgili Dosya

  30 Mayıs 2018