Yatay Geçiş Başvuruları 02.07.2018 - 15.08.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

1-Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

2-Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100’ lük sistem üzerinden 60 (4 üzerinden 1,5 ) olması şartı aranır.

3-Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.

4-Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

5-Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

6-Öğrencilerin yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırdığı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda yatay geçiş ile geçmek istediği bölümün taban puanından eşit ya da yüksek puan alan öğrencilerin başvuruları yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

7-Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.

8-Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yatay geçiş yapabilmeleri için yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırıldığı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda ;

 • Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir.
 • Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir.
 • Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir.
 • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.

 9- Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu yapması halinde aranacak kriterler:

a) Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.

 

Yatay Geçiş Online Başvuru sonrası lütfen aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne elden teslim ediniz.

Online Başvuru Linki: https://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir? 

 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • ÖSYS Yerleşme Belgesi
 • LYS Puan Kartı
 • Transkript (Kıbrıs hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur)
 • Ders içeriği (İlgili Web linki)
 • 2 adet fotoğraf
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümler için)
 • Disiplin Cezası Alıp Almadığını Gösterir Belge
 • Başvuru Ücreti Dekontu (50 TL.)               

Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti  ile yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir! 
Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır. 
Yatay geçiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

Yatay geçiş kontenjanları için ilgi dosyaya tıklayınız.


İlgili Dosya

30 Mayıs 2018