Çift Anadal Programı

Anadallisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikincibir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerinisağlayan programdır.

Çiftdiplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.

ÇAP Ne Kazandırır?

Disiplinlerarası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajısağlamaktadır.

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ÇAP Başvuruları Ne Zaman?

11-13 Şubat2019 tarihleri arasında başvurular, sistem üzerinden alınacaktır.

Başvuruyapacağınız link duyurulacaktır.

ÇAP BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

11.02-13.02 2019

Çift Anadal Programları için Başvuruların Alınması

14.02-21.02 2019

Çift Anadal Programı Başvurularının Değerlendirilmesi

22.02.2019

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı

25.02-01.03 2019

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

 

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ÇAP Kontenjanları

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi ÇAP Kontenjanları

Fakülte/Bölüm

Kontenjan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

6

Uluslararası Ticaret

11

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

11

İslam Ekonomisi ve Finans

8

Lojistik Yönetimi

10

Enerji Yönetimi

6

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

8

Sosyoloji

Kontenjan sınırı yok

Tarih

10

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

7

Mühendislik Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3

Mekatronik Mühendisliği

3

Makine Mühendisliği

5

İnşaat Mühendisliği

5

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

5

Endüstri Mühendisliği

3

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık

10

Grafik Tasarım

9

Geleneksel Türk Sanatları

6

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

4

Hemşirelik

4

Odyoloji

4

Ebelik

5

Beslenme ve Diyetetik

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

8

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

3

Diyaliz

4

Çocuk Gelişimi

4

İlk ve Acil Yardım

4

Anestezi

3

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

5

Toplam

177

Not: Mimarlık, Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeboş kontenjan kalmamıştır.

Hangi Dönemlerde Başvuru Yapabilirsin?

Lisansöğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyılbaşında başvuru yapabilir.

Ön lisansöğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyılbaşında başvuru yapabilir.

 Lisansprogramına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çiftanadal başvurusunda bulunabilir.

Ön lisansprogramlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çiftanadal başvurusunda bulunabilir.

Kabul İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

ÖğrencininÇift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadaldiploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,

Başvuru anındaanadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,75olması,

Anadalsınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veyaüniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediğiprogramın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,

Yetenek sınavıile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yeteneksınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.

Öğrencilerinçift anadal diploma programına kabulü, ilgili bölümün yönetim kurulu kararı ileyapılır.

Kayıt Kuralları Nelerdir?

Çift anadalprogramına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabuledildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarınıyaptırmalıdır.

Aynı anda birdenfazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birdenfazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.

 BursumÇAP ’ta Geçerli mi? Ek Ücret Öder miyim?

Çap ücretleri,çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacakdersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışmaveya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenimsüresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devametmesi için 1 yıl ek süre verilir.

Anadalprogramında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, YurtdışıYaz ve Kış Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.

Okulum Çok Uzar mı?

Çift anadalprogramına kaydolan öğrenciler, en az 60 AKTS ders almak zorundadır. Kaydolmakistediğiniz Çift anadal programı ile kayıt olduğunuz anadal programının girişpuan türleri aynı değilse ikinci bölümünüzden 150 AKTS almanız gerekebilir. ÇAPyaparken anadal programınızla eş zamanlı öğrenim göreceğiniz için derssaatlerinizin çakışması, yoğunluktan dolayı bazı derslerden başarılı olamamagibi nedenlerle öğreniminiz 1 yıl uzayabilir. Ancak, sonunda iş hayatında sizitüm mezunlardan ileri geçirecek iki diplomanız birden olur.

Başladıktan Sonra Zorlanırsam Bırakabilir miyim?

ÇAP yaparkennot ortalamanız iki kez 2.50’nin altına düşmesi sebebiyle ya da farklınedenlerle programdan ilişkiniz kesilirse, ÇAP’ ta aldığınız ve başarılıolduğunuz derslerle bir yandal programının gereklerini yerine getirmişsenizilişkinizi kestiğiniz programa ait yandal sertifikası alırsınız.

Nasıl Başvuru Yapabilirsin?

ÇAPbaşvurularınızı cap@karatay.edu.tradresine aşağıdaki tabloyu ekleyerek gönderiniz.

T.C. No

Öğrenci No

Ad-Soyadı

Fakülte

Bölüm

Başvuru Yapılacak Bölüm

 

 

 

 

 

1-

2-

Kayıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?

Çift anadalöğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’sidikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.

ÇAP’ a kabuledildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan

* ÇiftAnadal / Yandal Ders Kayıt,

* ÇiftAnadal Programı Transfer Dersler,

* ÇiftAnadal / Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslimetmen gerekmektedir.

Çift Anadal /Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler Öğrenci işleri Koordinatörlüğütarafından sisteme eklenir.

Böylece ÇapProgramında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.

Tam bursluisen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.

Ücretli ya dakısmi burslu isen belirlenen ders ücretini Mali İşler Koordinatörlüğüneödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.

 21 Ocak 2019