2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

(MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE)


BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Dönemi: 2019-2020 Akademik Yılı- Güz Yarıyılı

Başvuru Tarihleri: 01 Ağustos 2019- 15 Ağustos 2019

 KTO Karatay Üniversitesi’ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası KrediTransferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

 KOŞULLAR

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Kararları da göz önüne alınarak;

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır),

NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC’de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır.

2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,

3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerde ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler, ancak sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacaktır,

4. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (ön

lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

5. ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,

6. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir. Son üç akademik yıl içinde başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar da başarılı sayılmaktadır. 

7. Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; genel not ortalamasının 60 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.

Online Başvuru İçin tıklayınız.

 Adaylar, online başvuruyu tamamlandıktan sonra istenilen belgelerle KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim etmelidir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.

- Hiç bir durumda  başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

  GEREKLİ BELGELER

  1. Online Başvuru Formu Çıktısı

  2. Öğrenci belgesi ( Islak imzalı / e- imzalı )

  3. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.

  4. Not dökümü ( transkript ) ( K.K.T.C. hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur.) (Islak imzalı /e- imzalı)

  5. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması.

  6. Hazırlık okuduğuna dair belge ( Islak imzalı / e- imzalı )

  7. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not dönüşüm tablosu ( Bu belge ibraz edilmediği takdirde KTO Karatay Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılacaktır ).

  8. Ders içeriği veya ilgili web linki ( Islak imzalı ) 

  9. ÖSYS Kazandı ve LYS / YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.

10.Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).

11.Varsa Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.

12. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin,yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.

13. Başvuru Ücreti: 100 TL.

 İlgili Dosyalar

Yatay Geçiş Değerlendirme Takvimi
Fakülte - Bölüm Ücretleri


02 Temmuz 2019