ÇAP Başvuru İşlemleriÇift Anadal Programı
Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır. Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.


ÇAP Ne Kazandırır?
Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.

ÇAP Başvuru Sonuçları

Çift anadal başvuru sonuçları 23 Ekim Cuma günü ilan edilecektir.

 

Hangi Dönemlerde Başvuru Yapabilirsin?
Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında başvuru yapabilir.
Ön lisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.
 Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.
Ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.


Kabul İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,
Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00üzerinden 2,75 olması,
Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.
Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, ilgili bölümün yönetim kurulu kararı ile yapılır.


Kayıt Kuralları Nelerdir?
Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.
Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancaköğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.


Bursum ÇAP ’ta Geçerli mi? Ek Ücret Öder miyim
Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için 1 yıl ek süre verilir.


Kayıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?
Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’si dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.
ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan
* ÇiftAnadal /Yandal Ders Kayıt,
* ÇiftAnadalProgramı Transfer Dersler,
* ÇiftAnadal /Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.
Çift Anadal /Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler ÇAP Koordinatörü ile birlikte öğrenci tarafından sisteme eklenir.
Böylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.
Tam burslu isen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.
Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.

 

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Çap Kontenjanları Listesini görmek için tıklayınız.13 Ekim 2020