ÇAP başvurusu yapan öğrencilerimize 02.11.2020 Pazartesi günü İngilizce Hazırlık Muafiyet

Sınavı uygulanacaktır. Sınavlarımızın Test ve Yazma Bölümleri UZEM üzerinden, Speaking (Konuşma) bölümleri ise Zoom veya Microsoft Teams üzerinden ONLINE olarak yapılacaktır. Konuşma sınavı linkleri öğrencilerin e-posta adreslerine gönderileceğinden öğrencilerimizin OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinde mail adresleri ve telefon numaraları güncel olmalı sınav günü ise ulaşılabilir olmalıdırlar.

Mühendislik Fakültesi bölümlerine başvuran öğrenciler aşamalı olarak sınavlara gireceklerdir.

Birinci aşamaya sınava kayıt yaptıran bütün öğrencilerimiz girebilirken, ikinci ve üçüncü aşamalar şartlıdır. (İkinci aşamaya girebilmek için birinci aşamadan 30 puan üzerinden en az 15 puan almak şarttır. Üçüncü aşamaya girebilmek için ikinci aşamadan 40 puan üzerinden en az 20 puan almak şarttır.) Üç aşama sonunda 60 puana ulaşan öğrenci başarılı olacak ve İngilizce Hazırlık Eğitiminden muaf tutulacaktır.

Sınav saatleri;

10:00 Test (Kelime, Dil Bilgisi, Okuma)

12:00 Writing/Yazma

14:00 Speaking/Konuşma

İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümüne başvuran öğrenciler iki aşamada yapılacak olan, dinleme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerinin ölçüldüğü bir sınava katılacaklardır. Bu sınavda 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Eğitiminden muaf tutulacaktır.

Sınav Saatleri

10:00 Test (Kelime, Dil Bilgisi, Okuma)

12:00 Writing/Yazma

14:00 Speaking/Konuşma30 Ekim 2020