2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÇAP BAŞVURULARINAİLİŞKİN DUYURU

Çift Anadal Programı

Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır.

Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.

ÇAP Ne Kazandırır?

Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ÇAP Başvuruları Ne Zaman?

10.03-12.03 2021 tarihleri arasında başvurular, OBS sistemi üzerinden alınacaktır.


ÇAP BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

10.03-12.03 2021

Çift Anadal Programları için Başvuruların Alınması

15-17.03.2021

Çift Anadal Programı Başvurularının Değerlendirilmesi

18.03.2021

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı

19-23.03.2021

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

24-26.03.2021

Yedek Öğrencilerin Kayıt Tarihleri


Hangi Dönemlerde Başvuru Yapabilirsin?

Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında başvuru yapabilir.

Ön lisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.

Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.

Ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.

Kabul İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,75 olması,

Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.

Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, ilgili bölümün yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt Kuralları Nelerdir?

Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.

Bursum ÇAP ’ta Geçerli mi? Ek Ücret Öder miyim?

Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için 1 yıl ek süre verilir.

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.

Okulum Çok Uzar mı?

Çift anadal programına kaydolan öğrenciler, en az 60 AKTS ders almak zorundadır. Kaydolmak istediğiniz Çift anadal programı ile kayıt olduğunuz anadal programının giriş puan türleri aynı değilse ikinci bölümünüzden 150 AKTS almanız gerekebilir. ÇAP yaparken anadal programınızla eş zamanlı öğrenim göreceğiniz için ders saatlerinizin çakışması, yoğunluktan dolayı bazı derslerden başarılı olamama gibi nedenlerle öğreniminiz 1 yıl uzayabilir. Ancak, sonunda iş hayatında sizi tüm mezunlardan ileri geçirecek iki diplomanız birden olur.

Başladıktan Sonra Zorlanırsam Bırakabilir miyim?

ÇAP yaparken not ortalamanız iki kez 2.50’nin altına düşmesi sebebiyle yada farklı nedenlerle programdan ilişkiniz kesilirse, ÇAP’ ta aldığınız ve başarılı olduğunuz derslerle bir yandal programının gereklerini yerine getirmişseniz ilişkinizi kestiğiniz programa ait yandal sertifikası alırsınız.

Nasıl Başvuru Yapabilirsin? 

ÇAP başvurularınızı OBS sistemi üzerinden;

Başvuru İşlemleri – Çap Başvuru Menüsü altından gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?

Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’ si dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.

ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan

* Çift Anadal / Yandal Ders Kayıt,

* Çift Anadal Programı Transfer Dersler,

* Çift Anadal / Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.

Çift Anadal /Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından sisteme eklenir.

Böylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.

Tam burslu isen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.

Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.

Not: Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarında kontenjan bulunmamaktadır.

1) Mühendislik Fakültesi bölümleri ile Mimarlık bölümünde ilgili YKS Kılavuzunda belirtilen başarı sıralaması şartı aranır.           

2) Eğitim dili %30’dir.  İngilizce Hazırlık Programı zorunludur. 

 a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,

b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84,Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,

c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,   

d) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır. 

3) Eğitim dili %100 İngilizcedir. İngilizce Hazırlık Programı zorunludur.

a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,          

b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84,Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,        

c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,       

d) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.

e) KTO-Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfının yapmış olduğu KEPT sınavlarından başarılı olmak.

4) Eğitim dili Türkçedir. Arapça Hazırlık Sınıfı zorunludur.

a) ÖSYM’nin düzenlediği YDS’den 70veya YÖKDİL sınavından 75 puan alan öğrenciler,                   

b) Son üç akademik yıl içerisinde KTO Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün muafiyet sınavından başarılı olarak Arapça hazırlık sınıfından muaf tutulanlar,                

c) Son üç yılda resmi dili Arapça olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.             

5) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün yapacağı özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı aranır.

6) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünün yapacağı görsel algı sınavından başarılı olmak şartı aranır.

Kontenjanlar için ilgili dosyaya tıklayınız.

            

İlgili Dosya

04 Mart 2021