2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİYatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

16.07.2021-15.08.2021

Not Ortalaması ile Başvuru Kabulü

01-15.08.2021

Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Başvuru Kabulü

16-20.08.2021

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

23.08.2021

Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı

24-25.08.2021

Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

26-27.08.2021

Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

 

Adayların online başvuru yaptıktan sonra belge asıllarını üniversitemize getirmelerine gerek duyulmamaktadır. Adayların yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi halinde istenilen belgelerin asıllarını kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur.
Online başvurunun dikkate alınabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz ve görüntülenebilir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Eksik/hatalı başvurular işleme alınmayacaktır.
* Hiçbir durumda yatay geçiş başvuru ücreti iade edilmez.

 

Online başvuru linki: https://obs.karatay.edu.tr/oibs/hoa_app/

 

Başvuru için Gerekli Evraklar:

1. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
2
. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
3
. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
4
. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge -varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
5
. Ders içeriği (Islak imzalı/e imzalı veya ilgili web linki)
6
. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
7
. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
8
. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).

9. Sağlık raporu (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur) Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınmasıg erekmektedir. Sağlık kuruluşlarının listesine linkten ulaşabilirsiniz. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf

10. Adli sicil kaydı belgesi (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur)

11. Başvuru Ücreti: 100TL. (Alıcı İsmi: KTO Karatay Üniversitesi, IBAN: TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13)

 

KOŞULLAR

1
. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2
. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.

3. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)

4. Öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da ilgili başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir.

5. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’iniaşamaz.

6. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar.

a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,

b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B),PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,

c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar.

KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. https://www.karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/255.html

Yatay Geçiş Burs/İndirim Olanakları

Burs Başvuru Linki:https://bursbasvuru.karatay.edu.tr/

Yatay Geçiş Bursu:

Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise%75 indirim verilir.

Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100; genel not ortalamasının 2.50 yada üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.

Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu)

Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS,DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde
%15 oranında destek bursu sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.

Kardeş Bursu: Üniversitemizde öğrenim gören (önlisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere%5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10burs sağlanır.

Şehit ve Gazi Bursu: Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde tam burs sağlanır. Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.

 

 

Öğrenim ücretlerine KDV Dahil değildir.

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk

48.000 ₺

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

39.000 ₺

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Enerji Yönetimi

İslam İktisadı ve Finans

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet

39.000 ₺

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

İletişim ve Tasarımı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

40.000 ₺

Bilgisayar Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İç Mimarlık

43.000 ₺

Mimarlık

Grafik Tasarımı

Geleneksel Türk Sanatları

TIP FAKÜLTESİ

Tıp

76.000 ₺

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Odyoloji

37.500 ₺

Hemşirelik

Çocuk Gelişimi

Beslenme ve Diyetetik

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Hazırlık Sınıfı İngilizce

39.000 ₺

Hazırlık Sınıfı Arapça

Arapça Mütercim ve  Tercümanlık

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

26.000 ₺

Fizyoterapi

Diyaliz

İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Anestezi

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Pilotaj

58.000 ₺

* Uçuş Eğitimi

55.000 €

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet

26.000 ₺

TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret

23.000 ₺

Mekatronik

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bilgisayar Programcılığı

 

* 2021-2022 girişli öğrencilerde 55.000 EURO; 1.yıl 4.000 EURO, 2.yıl 16.000 EURO, 3.yıl 17.000 EURO, 4.yıl 18.000 EURO olarak tahsil edilecektir.

 

** 2021-2022 ücretleri KDV hariçtir.

 

 

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

YURT İÇİ-YURT DIŞI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

 

2. sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5.sınıf

 

Kontenjan

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

 

Yurt Dışı

 

Yurt Dışı

Hukuk Fakültesi

190

32

16

32

16

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

60

24

12

24

12

24

12

24

12

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme

30

16

8

16

8

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

40

16

8

16

8

 

 

 

 

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

30

16

8

16

8

 

 

 

 

Enerji Yönetimi

40

16

8

16

8

 

 

 

 

İslam İktisadı ve Finans

30

16

8

16

8

 

 

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

Sosyal Hizmet

50

16

8

16

8

 

 

 

 

Psikoloji

70

24

12

24

12

 

 

 

 

Sosyoloji

45

16

8

16

8

 

 

 

 

Tarih

45

16

8

16

8

 

 

 

 

İletişim ve Tasarımı

50

16

8

16

8

 

 

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

25

16

8

16

8

 

 

 

 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

60

24

12

24

12

 

 

 

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Bilgisayar Mühendisliği

50

16

8

16

8

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

50

16

8

16

8

 

 

 

 

Mekatronik Mühendisliği

40

16

8

16

8

 

 

 

 

Makine Mühendisliği

40

16

8

16

8

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği

35

16

8

16

8

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

40

16

8

16

8

 

 

 

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

İç Mimarlık

60

24

12

24

12

 

 

 

 

Mimarlık

40

16

8

16

8

 

 

 

 

Grafik Tasarımı

40

16

8

16

8

 

 

 

 

Geleneksel Türk Sanatları

20

16

8

16

8

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 

Hemşirelik

70

24

12

24

12

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi

54

24

12

24

12

 

 

 

 

Odyoloji

40

16

8

16

8

 

 

 

 

Ebelik

50

16

8

16

8

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

60

24

12

24

12

 

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

50

16

8

16

8

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Fizyoterapi

70

24

12

 

 

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi

70

24

12

 

 

 

 

 

 

Anestezi

70

24

12

 

 

 

 

 

 

Diyaliz

50

16

8

 

 

 

 

 

 

İlk ve Acil Yardım

60

24

12

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

60

24

12

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Pilotaj

33

16

8

16

8

 

 

 

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

70

24

12

 

 

 

 

 

 

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış Ticaret

50

16

8

 

 

 

 

 

 

Mekatronik

50

16

8

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı

50

16

8

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

50

16

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları

 

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

Hukuk Fakültesi

57

57

57

57

Tıp Fakültesi

18

18

18

18

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

İşletme

9

9

9

9

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

12

12

12

12

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

9

9

9

9

Enerji Yönetimi

12

12

12

12

İslam İktisadı ve Finans

9

9

9

9

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

Sosyal Hizmet

15

15

15

15

Psikoloji

21

21

21

21

Sosyoloji

14

14

14

14

Tarih

14

14

14

14

İletişim ve Tasarımı

15

15

15

15

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 

 

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

8

8

8

8

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

18

18

18

18

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

15

15

15

15

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

15

15

15

15

Mekatronik Mühendisliği

12

12

12

12

Makine Mühendisliği

12

12

12

12

İnşaat Mühendisliği

11

11

11

11

Endüstri Mühendisliği

12

12

12

12

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

 

 

 

İç Mimarlık

18

18

18

18

Mimarlık

12

12

15

15

Grafik Tasarımı

12

12

12

12

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 

 

 

 

Hemşirelik

21

21

21

21

Çocuk Gelişimi

16

16

16

16

Odyoloji

12

12

12

12

Ebelik

15

15

15

15

Beslenme ve Diyetetik

18

18

18

18

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

15

15

15

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Fizyoterapi

21

21

 

 

Çocuk Gelişimi

21

21

 

 

Anestezi

21

21

 

 

Diyaliz

15

15

 

 

İlk ve Acil Yardım

18

18

 

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

18

18

 

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

 

 

 

Pilotaj

10

10

 

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

21

21

 

 

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Dış Ticaret

15

15

 

 

Mekatronik

15

15

 

 

Bilgisayar Programcılığı

15

15

 

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

15

15

 

 

 16 Temmuz 2021