ÇAP Başvuru İşlemleri
Çift Anadal Program
ı
Anadal lisans-ön lisans programlar
ını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır. Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.
ÇAP Ne Kazand
ırır?
Disiplinler aras
ı çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.
Ba
şvuruyu Nereden Yapabilirsin?

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Başvuru İşlemleri-ÇAP Başvuru İşlemleri sekmesinden yapabilirsiniz.

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Güz Dönemi

 

29 Eylül 2021-03 Ekim 2021

Çift Anadal Programları için Başvuruların Alınması

05-07 Ekim 2021

Çift Anadal Programı Başvurularının Değerlendirilmesi

08 Ekim 2021

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı

11-13 Ekim 2021

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri


Hangi Dönemlerde Ba
şvuru Yapabilirsin?
Lisans ö
ğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarı yılbaşında başvuru yapabilir.
Önlisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.
 Lisans program
ına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.
Önlisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.
Kabul
İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
Ö
ğrencinin ÇiftAnadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,
Ba
şvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00üzerinden2,75 olması,
Anadal s
ınıfında başarı sıralamasında yüzde 20lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,
Yetenek s
ınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.

Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, öğrencinin başvurduğu programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.


Kay
ıt Kuralları Nelerdir?
Çift anadal program
ına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.
Ayn
ı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişsesadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.


 Bursum ÇAP ’ta Geçerli mi? Ek Ücret Ödermiyim?


Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin, bursluluk süresi anadal daki bursluluk süresi kadardır. Anadal da ki bursluluk süresinin sona ermesi ile öğrenci ücretli statüye geçer.

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.Kay
ıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?
Çift anadal ö
ğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTSsi dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.
ÇAP a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan
* Çift Anadal/Yandal Ders Kayıt,
* Çift Anadal Programı Transfer Dersler,
* Çift Anadal/ Yandal Protokol formalarını doldurarak Ö
ğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.
Çift Anadal /Yandal Ders Kay
ıt formunda yer alan dersler ÇAP Koordinatörü ile birlikte öğrenci tarafından sisteme eklenir.
B
öylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.
Tam burslu isen herhangi bir
ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.
Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.

 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI ÇAP KONTENJANLARI

Çift Anadal Başvurusu Alacak Bölüm

Başvuru Yapabilecek Bölümler

Kontenjan

Endüstri Mühendisliği (1)

İşletme

5

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Pilotaj

Bilgisayar Mühendisliği (1,2)

Makine Mühendisliği

5

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Pilotaj

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (1,2)

Makine Mühendisliği

5

Bilgisayar Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Pilotaj

Mekatronik Mühendisliği (1,2)

Makine Mühendisliği

5

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Pilotaj

İnşaat Mühendisliği (1,2)

Makine Mühendisliği

5

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mimarlık

İç Mimarlık

Makine Mühendisliği (1,2)

Bilgisayar Mühendisliği

5

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Pilotaj

Mimarlık (1)

İnşaat Mühendisliği

3

İç Mimarlık

9

İç Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

3

Mimarlık

9

Grafik Tasarımı (6)

İletişim ve Tasarımı

4

Geleneksel Türk Sanatları

4

Geleneksel Türk Sanatları (5)

Grafik Tasarımı

4

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Pilotaj

10

İşletme

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Endüstri Mühendisliği

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İşletme

Pilotaj

8

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Endüstri Mühendisliği

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Çocuk Gelişimi

İslam İktisadı ve Finans

İşletme

8

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İşletme

12

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Enerji Yönetimi

İşletme

8

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Sosyoloji

İşletme

Kontenjan sınırlandırılması getirilmemiştir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

İletişim ve Tasarımı

İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Çocuk Gelişimi

Psikoloji

İşletme

12

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Beslenme ve Diyetetik

Çocuk Gelişimi

Sosyal Hizmet

İşletme

12

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi

İletişim ve Tasarımı

İşletme

8

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Sosyoloji

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Grafik Tasarım

Tarih

İşletme

10

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Enerji Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

İslam İktisadı ve Finans

Sosyal Hizmet

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim ve Tasarımı

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Çocuk Gelişimi

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sosyoloji

Psikoloji

Sosyal Hizmet

Ebelik

Ebelik

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Çocuk Gelişimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Ebelik

Çocuk Gelişimi

Odyoloji

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Çocuk Gelişimi

Beslenme ve Diyetetik

Hemşirelik

10

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Çocuk Gelişimi

Psikoloji

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

10

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Çocuk Gelişimi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık  (3)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2

Sosyoloji

2

İletişim ve Tasarımı

2

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

2

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4)

Tarih

3

Diyaliz (Ön Lisans)

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Çocuk Gelişimi

Fizyoterapi (Ön Lisans)

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

Anestezi (Ön Lisans)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

Optisyenlik (Ön Lisans)

 

Hemşirelik

5

 

Beslenme ve Diyetetik

 

Odyoloji

 

Ebelik

Fizyoterapi (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi

 

Diyaliz (Ön Lisans)

 

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

 

Anestezi (Ön Lisans)

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

 

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

 

Optisyenlik (Ön Lisans)

 

Hemşirelik

5

 

Beslenme ve Diyetetik

 

Odyoloji

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Ebelik

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi

 

Diyaliz (Ön Lisans)

 

Fizyoterapi (Ön Lisans)

 

Anestezi (Ön Lisans)

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

 

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

 

Optisyenlik (Ön Lisans)

 

Hemşirelik

5

 

Beslenme ve Diyetetik

 

Odyoloji

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Ebelik

Anestezi (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi

 

Diyaliz (Ön Lisans)

 

Fizyoterapi (Ön Lisans)

 

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

 

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

 

Optisyenlik (Ön Lisans)

 

Hemşirelik

5

 

Beslenme ve Diyetetik

 

Odyoloji

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Ebelik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi

 

Diyaliz (Ön Lisans)

 

Fizyoterapi (Ön Lisans)

 

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

 

Anestezi (Ön Lisans)

 

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

 

Optisyenlik (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Diyaliz (Ön Lisans)

Fizyoterapi (Ön Lisans)

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

Anestezi (Ön Lisans)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

Optisyenlik (Ön Lisans)

Optisyenlik (Ön Lisans)

Hemşirelik

5

Beslenme ve Diyetetik

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Çocuk Gelişimi

Diyaliz (Ön Lisans)

Fizyoterapi (Ön Lisans)

İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans)

Anestezi (Ön Lisans)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ön Lisans)

Çocuk Gelişimi (Ön Lisans)

Mekatronik ( Ön Lisans)

Bilgisayar Programcılığı

10

Bilgisayar Programcılığı (Ön Lisans)

Mekatronik

10

Dış Ticaret (Ön Lisans)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

15

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ön Lisans)

Dış Ticaret

15

 

 

 

(1) Mühendislik Fakültesi bölümleri ile Mimarlık bölümünde ilgili YKS Kılavuzunda belirtilen başarı sıralaması şartı aranır.                                  

(2) Eğitim dili %30dir.  İngilizce Hazırlık Programı zorunludur.                          

    a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,                                   

    b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,                              

    c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,                                  

    d) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.                       

(3) Eğitim dili %100 İngilizcedir.  İngilizce Hazırlık Programı zorunludur.                                    

    a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,                                   

    b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,                              

    c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,                                  

    d) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.                       

    e) KTO-Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfının yapmış olduğu KEPT sınavlarından başarılı olmak.                        

4) Eğitim dili Türkçedir. Arapça Hazırlık Sınıfı sınıfı zorunludur.                        

   a) ÖSYM’nin düzenlediği YDSden 70 veya YÖKDİL sınavından 75 puan alan öğrenciler,                                  

  b) Son üç akademik yıl içerisinde KTO Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün muafiyet sınavından başarılı olarak Arapça hazırlık sınıfından muaf tutulanlar,                          

  c) Son üç yılda resmi dili Arapça olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.                             

"5) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün yapacağı özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı aranır.

 6) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünün yapacağı görsel algı sınavından başarılı olmak şartı aranır.

 

 

 

 

 

 

 30 Eylül 2021