Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce Çift Anadal Programı Başvuruları

Başvuru tarihleri: 20.10.2021-21.10.2021

Değerlendirmetarihi:22.10.2021

İlan Tarihi: 25.10.2021

Kayıt Tarihi: 25-26.10.21

ÇAP Başvuru İşlemleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce ÇAP Programına başvurular 21.10.2021 saat 17.30’a kadar Öğrenci İşleri Direktörlüğün’ de yüz yüze yapılacaktır.


Çift Anadal Programı
Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır. Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.
ÇAP Ne Kazandırır?
Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.

Hangi Dönemlerde Başvuru Yapabilirsin?
Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarı yılbaşında başvuru yapabilir. Önlisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir. Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir. Önlisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.


Kabul İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarı yıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması, Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00üzerinden 2,75 olması, Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması gerekmektedir.

Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, öğrencinin başvurduğu programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Bursum ÇAP ’ta Geçerli mi? Ek Ücret Öder miyim?

Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin, bursluluk süresi anadal da ki bursluluk süresi kadardır. Anadal da ki bursluluk süresinin sona ermesi ile öğrenci ücretli statüye geçer.

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.
Kayıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?

Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’ si dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.
ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan
* ÇiftAnadal/Yandal Ders Kayıt,
* ÇiftAnadal Programı Transfer Dersler,
* ÇiftAnadal/ Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.
Çift Anadal /Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler ÇAP Koordinatörü ile birlikte öğrenci tarafından sisteme eklenir. Böylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.
Tam burslu isen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur. Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.

2021-2022 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK İNGİLİZCE BÖLÜMÜ ÇAP KONTENJANLARI

Çift Anadal Başvurusu Alacak Bölüm

Başvuru Yapabilecek Bölümler

Kontenjan

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)

Pilotaj (3)

5

İşletme (3)

Enerji Yönetimi (3)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (3)

İslam İktisadı ve Finans (3)

Sosyal Hizmet (3)

Tarih (3)

Psikoloji (3)

Sosyoloji (3)

İletişim ve Tasarımı (3)

Endüstri Mühendisliği (3)

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (3)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

(3) Eğitim dili%100 İngilizcedir.  İngilizce Hazırlık Programı zorunludur.                                    

    a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,                                   

    b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen veson iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,                              

    c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,                                  

    d) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.                       

    e) KTO-Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfının yapmış olduğu KEPT sınavlarından başarılı olmak.   

 20 Ekim 2021