Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

10.01.2022-04.02.2022

Online Başvuru Kabulü

08-10.02.2022

Başvuruların Değerlendirilmesi

11.02.2022

Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı

14-15.02.2022

Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

16.02.2022

Yedek Listeden Kazananların Kayıt Tarihi

 

Online Başvuru Linki: https://obs.karatay.edu.tr/oibs/hoa_app/

Adayların online başvuru yaptıktan sonra belge asıllarını üniversitemize getirmelerine gerek duyulmamaktadır. Adayların yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi halinde istenilen belgelerin asıllarını kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur.
Online başvurunun dikkate alınabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz ve görüntülenebilir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Eksik/hatalı başvurular işleme alınmayacaktır.
* Hiçbir durumda yatay geçiş başvuru ücreti iade edilmez.
Belirtilen başvuru tarihleri arasında ön lisans programlarında not ortalaması ile; tüm ön lisans-lisans programlarında (Hukuk Fakültesi ile Tıp Fakültesi hariç) ise merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) ile online yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz.
Bahar döneminde hangi durumlarda yatay geçiş yapılamaz?
Yurt içi-yurtdışından lisans programlarına not ortalaması ile,
Yurtdışından merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılamaz.

Başvuru için Gerekli Evraklar:
1. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
2. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
3. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
4. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge-varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
5. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
6. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
7. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
8. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).

9. Sağlık raporu (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur) Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının listesine linkten ulaşabilirsiniz. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf

10. Adli sicil kaydı belgesi (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur)

11. Başvuru Ücreti: 250 TL.

(Alıcı İsmi: KTO Karatay Üniversitesi, IBAN: TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13)

KOŞULLAR

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
3. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden 60ya da 4 üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)
4. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
5. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar.
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,

b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84,Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,

c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,

6. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. https://karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/255.html

Yatay Geçiş Burs/İndirim Olanakları

Burs BaşvuruLinki: https://bursbasvuru.karatay.edu.tr/


Yatay Geçiş Bursu: Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim verilir.

Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.

Hazırlık programı zorunlu olan bölümlerde hazırlık programından başarı şartı aranır, isteğe bağlı hazırlık programı olan bölümlerde ise başarı şartı aranmaz. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.

Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu)
 Konya Ticaret Odası, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15oranında destek bursu sağlanır.
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS,DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Kardeş Bursu: Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Şehit ve Gazi Bursu: Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır. Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır. Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.

Engelli Bursu: Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak; 


                        1) Engel oranı 40-50 arası %25,

                        2) Engel oranı 51-60 arası %40

                        3) Engel oranı 61 ve üzeri ise %50 burs verilir.

                           Başvuru kayıt esnasında yapılır.

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları

 

1. sınıf Yurt İçi

1. Sınıf Yurt Dışı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Çocuk Gelişimi

24

12

Fizyoterapi

24

12

Diyaliz

16

8

İlk ve Acil Yardım

24

12

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

24

12

Anestezi

24

12

Optisyenlik

16

8

Adalet Meslek Yüksekokulu

24

12

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

 

Dış Ticaret

16

8

Mekatronik

16

8

Bilgisayar Programcılığı

16

8

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

16

8

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş her bir sınıf için o yılın ÖSYM kontenjanının yüzde 20’si kadardır. 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları

Fakülte/Bölüm

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

İnşaat Mühendisliği

7

7

7

7

Bilgisayar Mühendisliği

10

10

10

10

Elektrik Elektronik Mühendisliği

10

10

10

10

Mekatronik Mühendisliği

8

8

8

8

Makine Mühendisliği

8

8

8

8

Endüstri Mühendisliği

8

8

8

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme

6

6

6

6

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

8

8

8

8

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

6

6

6

6

İslam İktisadı ve Finans

6

6

6

6

Enerji Yönetimi

8

8

8

8

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)

4

 

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

Sosyal Hizmet

10

10

10

10

Psikoloji

14

14

14

14

Sosyoloji

9

9

9

9

Tarih

9

9

9

9

İletişim ve Tasarımı

10

10

10

10

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

Mimarlık

8

8

8

8

İç Mimarlık

12

12

12

12

Grafik Tasarımı

8

8

8

8

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 

Odyoloji

8

8

8

8

Hemşirelik

14

14

14

14

Çocuk Gelişimi

11

11

11

11

Beslenme ve Diyetetik

12

12

12

12

Ebelik

10

10

10

10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

10

10

10

10

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Pilotaj

7

7

7

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

8

8

8

8

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

12

12

12

12

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Çocuk Gelişimi

14

14

Fizyoterapi

14

14

Diyaliz

10

10

İlk ve Acil Yardım

12

12

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

12

12

Anestezi

14

14

Optisyenlik

8

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

Adalet

14

14

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

 

Dış Ticaret

10

10

Mekatronik

10

10

Bilgisayar Programcılığı

10

10

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

10

10

 10 Ocak 2022