Çift Anadal Programı


Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır. Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.


ÇAP Ne Kazandırır?

Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.

ÇAP ’ta Ücret Öder miyim?

Çift anadal programına kabul hakkı elde eden öğrencilerden anadal programının normal öğrenim süresi boyunca çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak anadal programından mezun olduktan veya anadal programındaki normal öğrenim süresinin aşılması halinde çift anadal yapılan program için ücret ödenmesi gerekir. Ücretin belirlenmesinde öğrencinin anadal programında hak sahibi olduğu bursluluk oranı esas alınarak o yıl için çiftanadal yapılan programının ücreti üzerinden alınacak dersin AKTS değerince hesap yapılır.

 

Başvuruyu Nereden Yapabilirsin?

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Başvuru İşlemleri-ÇAP Başvuru İşlemleri sekmesinden yapabilirsiniz.

 

13-16.09.2022

Çift Anadal Programları için Başvuruların Alınması

19-21.09.2022

Çift Anadal Programı Başvurularının Değerlendirilmesi

23.09.2022

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı

26-28.09.2022

Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri


Hangi Dönemlerde Başvuru Yapabilirsin?

Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarı yılbaşında başvuru yapabilir. Ön lisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir. Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir. Ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.

Kabul İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden2,75 olması,
Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.

Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, öğrencinin başvurduğu programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Kayıt Kuralları Nelerdir?

Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.

Kayıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?

Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’si dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.

ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan
*
 Çift Anadal/Yandal Ders Kayıt,

* Çift Anadal Programı Transfer Dersler,

* Çift Anadal/ Yandal Protokol formalarını 

doldurarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.
Çift Anadal /Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler ÇAP Koordinatörü ile birlikte öğrenci tarafından sisteme eklenir ve 
ÇAP kaydın tamamlanmış olur.14 Eylül 2022