Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ın yapılan değişiklik kapsamında aşağıda detayları verilen dersler dışındaki tüm derslerin sınavları (vize, final ve bütünleme) YÜZ YÜZE yapılacaktır. 

 

Ders Kodu

Ders Adı

ATA101

99900001

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

TUR101

99900004

 

Türk Dili I

ISG 101

99900010

 

İş Sağlığı ve Güvenliği I

4610005

99500010

99400003

İş Sağlığı ve Güvenliği 

TBT101

99900007

 

Temel Bilgi Teknolojileri I

4010007

 

 

Temel Bilgi Teknolojileri 

 

MED101

 

 

Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi

99900015

 

 

Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 

 

 

Not : Fakülte / YO ve /veya MYO müfredatlarında yer alan derslerin vize, final ve bütünleme sınavlarının hangi ölçme - değerlendirme yöntemiyle (yazılı (klasik) ,sözlü, test, proje, ödev, rapor vb.) yapılacağı ilgili dersin akademisyeni tarafından belirlenecektir.

 19 Ekim 2022