KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrencilerimizin doğal üyesi olduğu şeffaf, hızlı ve etkin işleyişiyle, öğrencilerimizin sorunlarının çözümüne, öneriler üreterek üniversitemizin gelişimine ve yönetimine katkıda bulunabilecekleri bir yapılanmadır. 

KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin; akademik, bilimsel ve sosyal anlamda en üst düzeye ulaştırmak, üniversitemizin mevcut imkânlarından faydalanmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan imkânların öğrencilere sunulmasını sağlamak ve tüm öğrenciler ile irtibat halinde olmak, KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci Konseyinin öncelikli amacıdır


Sosyal Medyada Biz