2014 yılındaSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bölümünden biri olan Sosyal Hizmetöğrencileri tarafından kurulmuştur. Amacı üniversite içerisinde bölümü temsilederek alanla ilgili bilgi, haber ve gelişmeleri üniversitemizin ilgili bölümöğrencilere iletmektir. Sosyal Hizmetin disiplin ve meslek anlayışını temelalan çalışmalarında öğrenciyi bölüm ile ilgili geliştirmek ve alana hazırlamaküzerine uzmanlarla birlikte etkinlikler düzenlemektedir.

 Sosyal Hizmetin temel aldığı toplumsal refah,toplumsal dışlanmayı önleme ve sosyal dahil etmeyi gerçekleştirebilme adınaçalışır. Üniversitemiz çapında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan toplumsalfayda içerikli etkinlikler topluluğumuz tarafından yürütülmektedir. İlgilibölümleri ve Konya ilinde sosyal hizmet bölümü bulunan diğer üniversiteöğrencilerine de kapılarını açarak faaliyetlere birlikteliği de sağlamaktadır.Toplumsal fayda temelli çatısı ve gönüllüleri geniş bir topluluk olarakkurulmuş, öyle olmaya devam edecektir."

Topluluk Başkanı: Dilan TEKKURT- Evin KARATAŞ

Mail: dilan.tekkurt@karatay.edu.tr

Danışman: Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ

Mail: aysenur.boz@karatay.edu.tr