Eğer bir günyolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın…

-Paulo Coelho

    Çocuk gelmiş, geçmiş ve gelecek olan tüm insanlık için ortak bir dildirve birleştirici bir güçtür. Çünkü çocuk ve çocukluk aynı zamanda yapılan hereylemin kendisi ve dilidir. Her ruha uzanan bir yol ve o yolda kaybolan ruhunsessizliğinin dışa vurumudur çocuk. Ruha uzanan bu yolun üniversitemizdekitemsilcisi olması için 2015 yılında KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi veEğitimi Topluluğu kurulmuştur…

    Topluluğumuz KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenci, akademisyen, idarecigözetmeksizin çocukla ilgilenen, ilgilenmek isteyen, çocukluğunu hiç yitirmemişve yitirmeyecek insanları bir çatı altında toplamayı kendine misyon edinmiştir.Topluluk üyelerini ve üniversitemiz öğrencilerini gerek normal gelişim gösterençocuklarımızla gerekse özel gereksinimli çocuklarımızla buluşturup onlara butür konularda eğitimler vermeyi, bireylere kendi yeteneklerini vekapasitelerini ortaya çıkarma fırsatını tanımayı, toplumsal sorumlulukbilincini geliştirmeyi,  söyleşiler,sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk projeleriyle üniversite hayatını dahada şenlendirmeyi ve KTO Karatay Üniversitesi’ne yakışır etkinliklerdüzenleyerek üniversitemizi  “ÇocukGelişimi ve Eğitimi” alanında da öne çıkartmayı hedefliyoruz. Unutmayın ki;çölü güzelleştiren, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır.

Topluluk Başkanı: Rahime GİRMAN

Mail: ebrkbr720@gmail.com

Danışman: Öğr. Gör. Emine Aslan KILIÇOĞLU

Mail:emine.arslan@karatay.edu.tr