Enerji Yönetimi; ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

Günümüzde enerji sektöründeki gelişmeler ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayı ve büyüklükleri dikkate alındığında, enerji yönetiminin gelişen bir alan olduğu görülmektedir. Özellikle enerji üretim ve dağıtım şirketlerinde ve endüstride enerji politikaları ve uygulamaları üzerinde çalışabilecek yetkinliğe sahip uzmanlara ihtiyaç artmaktadır.

Enerji yönetimi bölümünün temel hedefi; enerji konusunun özellikle alan yönetimi, sektörel ilişkiler, rekabet boyutu ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kapsamlı bir yönetsel açığın kapatılmasına katkı sağlayacak nitelikli insani kaynağın yetiştirilmesidir. Enerji yönetimi bölümü ile ülkemizin çok önemli kaynaklarının aktarıldığı enerji alanında bütüncül bir bakış açısına sahip ve yönetsel performansı yüksek olabilecek enerji yöneticisi ve enerji uzmanları yetiştirmektir.

Topluluk İçinde Yapılacak Etkinlikler

*Mezunlar ile zoom toplantıları,

*Alanın önde gelen isimleri ile hem zoom hem yüz yüze söyleşiler,

*Santral ve çalışma alanlarımıza dair geziler,

*Yazılım dili ile ilgili kurs almak, program oluşturmak.

Daha Önce Yapılmış Proje veya Etkinlik Örnekleri

*Energe Söyleşi Günleri kapsamında Mepaş Hukuk Müdürü Av. Muhlis Demir ile “MEPAŞ‘ta ki Hukuksal Süreçler” konulu söyleşi yaptık.

*Energe Söyleşi Günleri kapsamında Bahar Yıldırım ile “Yönetimde Başarı ve İnovasyon” konulu söyleşi yaptık.

*Energe Söyleşi Günleri kapsamında KACO New Energy Türkiye Genel Müdürü ve Mühendisleri ile “Güneş Enerjisi” konulu söyleşi yaptık.

*Birbirinden kıymetli ve sektörün önemli isimleri ile ENERJİ ZİRVESİ’20’yi gerçekleştirdik.

*Film ve dizi günleri yaptık.

*Enerjik Sohbetler kapsamında Sayın Dr. Okan Yardımcı ve hocamız Şerife Özkan Nesimioğlu ile “Enerji Sektöründe Güncel Eğilimler” konulu söyleşi yaptık.

Topluluk Başkanı: Mehmet Zahid Çiçek

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı: Dr. Fatma Didem TUNÇEZ

Mail: [email protected]