Türk Kızılayının kızılaycılık ve yardımlaşma kültürünün genç nesillerdeyaygınlaştırılması misyonundan hareketle; sosyal sorumluluk, sosyal yardım,afet yönetimi, kan bağışı alanlarında çeşitli etkinlikler ve projelergerçekleştirir. Kızılayın yedi temel ilkesini (insanlık, tarafsızlık,bağımsızlık, birlik, evrensellik, ayrım gözetmemek, gönüllü hizmet) benimsemişüyeleriyle birlikte Türk Kızılayının tüm faaliyetlerine destek verir.

Topluluk Başkanı: Elmas Aybike MEYDAN

Mail: elmas.aybike.97@gmail.com

Danışman: Arş. Gör. Elmas AKIN

Mail: elmas.akin@karatay.edu.tr