2017yılının Ekim ayında siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak ve bualanda çalışma yapan yetenekli bireyleri ülkemize kazandırma amacıile KTO Karatay Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma ve GeliştirmeTopluluğu kurulmuştur. Ulusal çapta yaptığımız ve yapmayı planladığımızkonferans, etkinlik ve çalışma atölyeleri ile bu alan da çalışma yapanbireylere kendilerini geliştirme imkanları sunmaktayız.

    KTO Karatay Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Topluluğuyaptığı ilk etkinlik olan 81 İlde 81 Siber Kahraman-Konya ile oluşum amacınıgöstererek 3 gün süren bir siber güvenlik kamp düzenlemiştir. Bu etkinlik ile60’a yakın lise seviyesinde öğrenim gören öğrenciye KTO Karatay Üniversitesidesteği ile siber güvenlik temel eğitimi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, ulusalçapta düzenlenen yarışmalara topluluk yönetimi tarafından belirlenen kişileraracılığı ile üniversitemizi ve topluluğumuzu temsil etmek amacı ilekatılım sağlanmıştır.

    KTO Karatay Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Topluluğu sibergüvenlik alanında topluma hizmet etmeyi ve toplumu bilinçlendirmeyi herzaman bir amaç olarak görüp bu alanda topluma katkı sağlamak için araştırma vegeliştirme çalışmalarına devam edecektir.

Topluluk Başkanı: Fatih ZOR

Mail: [email protected] - [email protected]

Danışman: Dr. Öğr. Gör. Ali ÖZTÜRK

Mail: [email protected]