2017yılının Kasım ayında sosyoloji alanında farkındalık oluşturmak ve sosyolojikavramının genel mahiyetini açıklamak için KTO Karatay Üniversitesi SosyolojiTopluluğu kurulmuştur.Yaptıgımız ve yapacağımızkonferanslar,seminerler,etkinlikler,sosyolojik açıdan okumalar alan dışındakikişilerdede merak uyandıracak ve farklı bir bakış açısı kazandırıp bu alandagelişime yardımcı olacaktır.

     KTOKaratay Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu yaptığı ilk konferans olan İstanbulÜniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ileFarklılaşan Değerler ve Kuşak Çatışması konulu programda Topluluğumuzun günümüzsorunlarını da ele aldığını ve alan fark etmeksizin genele hitap ettiğinivurgulamıştır.Ayrıca KOP Bölgesi başta olmak üzere diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde düzenlenecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliğiyapacaktır.Üniversitemizin diğer bölüm Toplulukları ile de ortak çalışmalaradahil olmuş ve olacaktır.

     KTO Karatay ÜniversitesiSosyoloji Topluluğu başta sosyoloji alanında ve sosyal bilimlerin tümalanlarında araştırmak ve geliştirmek için gayret edecek topluma faydalı işlerikendisine amaç edinecektir.

Topluluk Başkanı: Kibar ÖZCAN

Mail: kibar2253@gmail.com

Danışman: Arş. Gör. İlknur EKİZ ATAŞER

Mail: ilknur.ekiz@karatay.edu.tr