KTO Karatay Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğunun amacı:

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümünü, finansın özellikli bir alanı olan sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenliğin tek bir çatı altına alınarak bütün ülkeye sigortacılığın ve sosyal

güvenliğin geleceğin mesleklerinden birisi olduğunu göstermek ve öğrencinin eğitim-öğretim dışında

kalan zamanlarını değerlendirmek amacıyla sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak

amacıyla kurulmuştur.

 

Topluluk Başkanı: Muhammed Ali CAN

Mail: kasis1251@gmail.com

Danışmanı: Arş.Gör. Selcan ÜNAL

Mail: Selcan.unal@karatay.edu.tr