KTO Karatay Üniversitesi Elimizdeki Hayatlar Topluluğu 2018/2019 Akademik yılında üniversitemizde açılmış olup Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6bölümünü temsil etmektedir. Bu bölümleri İlk ve acil yardım, diyaliz, çocukgelişimi, fizyoterapi, anestezi ve tıbbi görüntüleme teknikleri olaraksıralayabiliriz.  Üniversitelere ğitim-öğretim görevleri yanında araştırma bilgi üretme, bilgiyi teknolojiye dönüştürme, toplumu yenileme, toplumsal değişimi takip ve analiz etme vedanışmanlık yapma gibi görevleri üstlenen kurumlardır. Bu doğrultudan hareketle Elimizdeki Hayatlar Topluluğu olarak amacımız sağlık alanında hizmet vererek sizleri öğrenci iken ve mezun olduktansonra da  sağlık konularında yeterliliğ iolan, ilk yardım bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarabilen,   insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren ,din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken, bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen, sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilme özelliklerini geliştiren ve üstüne  katan üyeler sağlamaktır.

    Üniversitemizin misyon, vizyon ve değerleri ile toplum sağlığına ve sağlık konularındaki eğitim kalitesini yükseltmek adına mücadele eden ve en üst seviyeye çıkarmak için çevrede bilinç uyandıran bir topluluğuz. Her bölümden katılımcı üye kaydı yapılmaktadır. Ellerimize sığdırdığımız bu hayatların en iyisi olması için hizmet vermekteyiz.

 

Topluluk Başkanı: Halil TÜFEK

Mail: elimizdekihayatlar@karatay.edu.tr

Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Saniye Göknil ÇALIK

Mail: saniye.goknil.calik@karatay.edu.tr