İletişimin tüm boyutları üzerine faaliyetgöstermeyi amaçlamaktadır. Öncelikle İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan yada insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgialışverişidir.Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek içinçevresindekilere iletişime geçer. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermekiçin iletişim oldukça gereklidir.Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklıişletebilmek için iletişim şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanıyakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır. Küresel ölçekte toplumsal,ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün önemiartan ve hızlı değişen iletişim olgusu, yaratıcılık, strateji, fikir, yönetimve organizasyon gibi anahtar kavramları içinde barındırmaktadır. Halklailişkilerde ise, Halkla ilişkiler,yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayıcı, halkın yönetimi tanımasınıkolaylaştırıcı,kuruluşlarla halk arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalıolarak geliştirmeye yönelik, iletişim üzerine kurulu bir yönetim fonksiyonudur. Buna bağlı olarak topluluk, iletişim kapsamı içerisine girenmarka iletişimi, pazarlama iletişimi, tüketim davranışları, kurumsal iletişim,siyasal iletişim, kitle iletişimi, kişisel iletişim, görsel-işitsel iletişim,teknolojik iletişim, iletişim araştırmaları alanlarında strateji, fikir,yaratıcılık, sanat, yönetim ve organizasyon içeren faaliyetlerin yürütülmesinihedeflemektedir. Topluluk amacına bağlı olarak gerçekleştirilecek olanfaaliyetler topluluk katılımcılarını iletişim becerileri, iş zekası, stratejive fikir oluşturma, yaratıcılık, sanat yönetim ve organizasyon bağlamındageliştirmeyi hedeflemekte ve bu alanlara odaklanmaktadır. Topluluğun tümfaaliyetlerinin ve çıktılarının alana ilgi duyabilecek her alandan katılımcıyave topluluk üyelerine geleceğe dönük sürdürülebilir katkı sağlamasıamaçlanmaktadır.   

Topluluk Başkanı: Dr. Bülent BİNGÖL

Mail: bulent.bingol@karatay.edu.tr