Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan ve KTO Karatay Üniversitesi’nin vizyon ve misyonuna yönelik faaliyetler gerçekleştiren öğrenci topluluğudur.

 

Topluluk Başkanı: SUDENUR AŞIK

Mail: [email protected]

Danışman: Öğr. Gör. Gani ÇELİK

Mail: [email protected]