KTO Karatay Genç Yeryüzü Doktorları (Genç YYD), sağlık ihtisas alanları başta olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan Yeryüzü Doktorları gönüllülerinden oluşan bir üniversite topluluğudur.

Topluluk gönüllüleri yeryüzüne umut olmak için, "İyilik İçin Gençlik" ve "İyilik. Sağlık." sloganıyla yola çıkarak "Söz konusu 1 hayatsa o bir tüm rakamlardan büyüktür" düşüncesini kendine gaye edinir.

 

Topluluğumuz insani yardım ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılması amacıyla eğitim ,seminer ve konferanslar organize ederek gönüllülük odaklı projeler gerçekleştirmeyi amaç edinirler.

 

Topluluk Başkanı: Zeynep Nur Kesimler

Mail:[email protected]

Topluluk Danışmanı: İsak Akıllıoğlu