KTO Karatay Genç Yeryüzü Doktorları (Genç YYD), sağlık ihtisasalanları başta olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenimgörmekte olan Yeryüzü Doktorları gönüllülerinden oluşan bir üniversitetopluluğudur.

Topluluk gönüllüleri yeryüzüne umut olmak için, "İyilik İçinGençlik" ve "İyilik. Sağlık." sloganıyla yola çıkarak "Sözkonusu 1 hayatsa o bir tüm rakamlardan büyüktür" düşüncesini kendine gayeedinir.

 

Topluluğumuz insani yardım ve sosyal sorumluluk bilincininyayılması amacıyla eğitim, seminer ve konferanslar organize ederek gönüllülükodaklı projeler gerçekleştirmeyi amaç edinirler.

 

Topluluk Başkanı: Zeynep Nur Kesimler

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı:İsak Akıllıoğlu