KTO Karatay Üniversitesinin özel kalemleri, bağlı bulundukları birimlerin yazışmalarını, planlamalarını yapmaktadır. Yönetici asistanı mahiyetindeki özel kalemler, Mütevelli Heyetinin, Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin faaliyet ve görüşmelerinin planlama ve programlanmasında yardımcı olmaktadır.