Günümüz dünyasında en büyük güç, eğitimli insan gücüdür. Toplumsal sermayesine önem veren ülkelerdeki gelişim diğer ülkelerin çok daha ötesinde olmaktadır. Ülkemizin refah seviyesini yükseltmek için ilk olarak eğitime ihtiyacımız vardır. Kişilerin bireysel refahlarını sağlamanın yolu da eğitimden geçmektedir. Gelişen birey hem kendisine, hem çevresine, hem de ülkesine daha fazla yarar sağlayacak bir kapasiteye ulaşacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki üniversitelere önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Elbette bu sorumluluk ve görevlerin de belirli gereklilikleri vardır. Bu gerekliliklerden biri de üniversitelerin imkânlarıdır.

Üniversitemiz, modern ve yeni binaları, şehir merkezine yakınlığı, şehrin tümüne ulaşan toplu ulaşım ağının ortasında yer alması gibi birçok olumlu özelliği bünyesinde barındıran, ülkemizdeki en seçkin vakıf üniversitelerinden biridir.

Eğitim kadromuz, tecrübeli ve alanında uzman isimlerden oluşmaktadır. Akademisyenlerimizin öğrencilerimizle sürekli temas hâlinde ve ulaşılabilir konumda olmaları üniversitemizi daha da güçlü kılmaktadır. Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz, "Ar-Ge, Proje, İnovasyon ve Girişimciliğe" dayalı bir sistemle sürekli kendisini yenilemekte, öğrencilerini de giderek artan oranda bu sisteme dâhil etmektedir. Projeler için performans ve ödül sistematiğinin kurgulanması da üniversitemizin bu alandaki gücünü artırmakta, bölgedeki farklı sektörlere katkısını belirginleştirmektedir.

Akademisyenlerimizin bir diğer önemli yanı ise bölgedeki sektörel ve toplumsal konularda birikimlerini hizmete dönüştürme hedefleridir. Üniversitemiz bölgede, başarılarıyla her geçen gün toplumda daha fazla varlığını hissettirmekte, toplumsal gelişime ve değişime öncülük etmektedir. Böylelikle üniversitemiz, akademisyenlerimizin tüm dünyada üniversal bir misyon olan "Eğitim, Ar-Ge, Proje ve İnovasyon" ile toplumsal fayda sağlama hususlarına odaklanmalarına yönelik olarak projeksiyonlar ortaya koymakta ve uygulamaktadır.

6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda 40 programla lisans ve ön lisans öğrenimi sunan KTO Karatay Üniversitesi, ayrıca 32 lisansüstü programla birlikte Konya’nın ve ülkemizin beşerî yapısına katkı sağlamaktadır.

Konya Ticaret Odası’nın üniversitesi olarak öğrencilerimizi sanayi ve ticaretle buluşturmaya da devam ediyoruz. Kariyer Gelişim Ofisimiz tüm öğrencilerimize, 20.000’den fazla üyesi olan Konya Ticaret Odası üyesi iş yerlerinde iş ve staj imkânı sağlamaktadır. Her öğrencimize akademik danışman atadığımız gibi sanayi ve ticari işletmelerden de sektörel danışmanlar atıyoruz. Bu şekilde teoride öğrendikleri bilgileri iş hayatı ile birleştiren ve uygulamaları yaşayarak öğrenen öğrenciler yetiştiriyoruz. Tüm sektörlerde mezuniyet sonrası çalışmanın önünü açıyor ve âdeta her öğrencinin hayata ve işe hazırlandığı benzersiz bir sistemi uyguluyoruz.

Geçmişten geleceğe taşınan “1251 Karatay Medresesi Ruhu” ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, diğer üniversiteler ile iş birliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Bayram Sade
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü