Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN 1961 yılında Konya Meram’da dünyaya geldi. 1978 yılında Konya Gazi Lisesinden, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği) bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine 1987 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı.
1988 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı. Pazarlama alanında Doktora eğitimi yapmak üzere Yüksek Öğretim Kurumu tarafından İngiltere-Nottingham Üniversitesine gönderildi ve 1992 yılında Pazarlama Bilim Doktoru (Ph.D.) unvanını aldı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör oldu.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN’ın alanında yurt içinde saygınlığı olan Pazarlama Dünyası, Pİ Dergisi, İktisat, İşletme ve Finans dergisi, Para Dergisi ve yurt dışında ise Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Channels, Journal of Euromarketing gibi dergilerde makaleleri yayımlamıştır. Pazarlama alanında yayımlanmış 4 adet kitabı vardır ve İngiltere’de Routledge Yayınevi tarafından yayımlanan “Drivers of Global Business Success” adlı kitapta franchising konusunda bölüm yazarıdır.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN, ulusal ve uluslararası konferanslarda pazarlama bilimi alanında bildiriler sunmuştur. Bilimsel dergilerde yayın kurulu üyesidir.  Pazarlama Bilimi alanındaki uzmanlık alanları Stratejik Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Kanalları, Franchising, Üretici-Bayii İlişkileri, Satış Gücü Yönetimi, Turizm Pazarlaması’dır.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN, Türkiye Franchising Derneği Onur Üyesidir. Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Danışmanlıkları görevinde bulunmuştur. 2006 ve 2007 yıllarında yılında Belçika ve Hollanda’da düzenlenen European Marketing Confederation (EMC) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında Türkiye’yi temsil etmiştir. Konya Turizm Platformu Kurucusudur ve Konya Skal Kulübü Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN, idari görevler olarak, sırasıyla Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesinin (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu) kuruluş çalışmalarında görev almış, Selçuk Üniversitesi BAP Sosyal Bilimler Bilim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi AÖF Konya İl Sınav ve Akademik Danışmanlık Koordinatörlüğü,  KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenip ECORYS tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi’nde eğitimci ve projenin ekonomik etki analizinin hazırlanmasında ulusal danışman olarak çalışmıştır.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında bir yıl süreyle, Bahçeşehir Üniversitesi MBA programında 2012-2014 yılları arasında lisans ve lisansüstü düzeyde ve Erasmus programı çerçevesinde Avrupa Üniversitelerinde İngilizce pazarlama dersleri vermiştir. Avrupa Ülkeleri, Japonya, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Avustralya, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletlerinde incelemelerde bulunmuştur.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN, KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Stratejik Pazarlama Yönetimi, Pazarlama İlkeleri, Uluslararası Pazarlama, Satış Gücü Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları derslerini lisans ve lisansüstü düzeyde vermektedir.
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN,  KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini sürdürmektedir.