KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü, üniversitedeki öğrenci topluluklarının kurulmasını, topluluk faaliyetlerinin organizasyonlarını, spor müsabakalarını ve sağlık hizmetlerini sağlamaktadır. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de Sağlık Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü altında yürütülmektedir.

Öğrenci Sağlık Merkezi
Öğrenci Sağlık Merkezi, 2012 yılında öğrenci ve kurum çalışanlarına koruyucu sağlık hizmetleri, genel sağlık bilgileri danışmanlığı, yönlendirme ve acil ilk yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tam zamanlı bir hemşire çalışmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ofisi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ofisi 2015 Eylül ayından itibaren hizmete girmiştir. Yükseköğretim rehberliği bireyin kendini tanımasına, potansiyelini keşfetmesine ve kişisel gelişimini ilerletmesine yardımcı olur. Üniversiteden elde ettiği bilgileri hayata aktarabilen, sorumluluk duygusuna sahip, özgür düşünen, kendine güvenen bireylerin yetişmesini hedefler. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ofisi öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal ve psikolojik anlamda da onlara profesyonel yardım sağlamaktadır.