Yazı İşleri Koordinatörlüğü, 21 Mart 2016 tarih ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Yönetmeliğimizin 35. maddesi gereğince kurulmuştur. Üniversitemize diğer kamu kurumları, tüzel kişiler ve özel kişiler tarafından gönderilen resmî yazıların, dilekçelerin ve diğer taleplerin EBYS üzerinden evrak kayıtlarının yapılarak ilgili kişi ve birimlere sevk edilmesi, üniversitemizden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kurumlara ve kişilere yazıların hazırlanarak gönderilmesi, KEP adresi bulunan kurumlara yazıların KEP yolu ile gönderilmesi, EBYS kullanıcı yetki tanımlarının oluşturulması, üniversitemiz posta-kargo işlemlerinin yürütülmesi ve takibinin yapılmasından sorumludur.