KTO Karatay Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü

Ulusal Ajans

Ulusal Ajans

AB BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

 • Türkiye Ulusal Ajansı; yani Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı  Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi misyonunu üslenmiş Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı bir devlet kurumudur. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans ünvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
 •  

Ulusal Ajans

 • 1. Uluslararası boyutta daha etkin olmak,
 • 2. Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmek ve incelemek,
 • 3. Karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunmak,
 • 4. Söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım
 • fonksiyonlarını yürütür.
 •  

Ulusal Ajans ve Yükseköğretim Kurumları

 • Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim birimi Avrupa Komisyonu ile Türkiye’deki üniversiteler arasında köprü rolünü üstlenmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan duyuruları, hibe ve program başvuru tarihlerini, kullanılması gereken belgeleri yayımlar. Erasmus+ Uygulama El Kitabını hazırlayarak yükseköğretim kurumlarının programları uygulamasında rehberlik eder. Ara dönem ve dönem sonu raporlarıyla hareketlilik faaliyetlerini kontrol eder. Ayrıca bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenleyerek kurum koordinatörlüklerinin bilinçli ve kurallara uygun şekilde çalışabilmesi için destek sağlar. Öğrenci ve personel hareketliliği seçimlerinde seçimlerin, şeffaf ve adil bir biçimde yapılıp yapılmadığı, kişilerin hibelerden doğru şekilde fayda sağlayıp sağlayamadığı gibi konularda kurumların faaliyetlerini denetler.

Türkiye Ulusal Ajans resmi internet sayfası için tıklayınız.

Duyurular

Duyurular

Duyurular

Erasmus+ Koordinatörlüğü

Erasmus Koordinatörlüğü

 • KTO Karatay Üniversitesi uluslararası değişimin giderek artan süreci ile Erasmus+ Programını Yüksek Öğretim’de Bologna Sürecini uygulamak için bir araç olarak tanıyarak uluslararasılaşmayı taahhüt eder. Erasmus+ programı Üniversitenin uluslararası faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır.
 •  
 • Üniversitemiz, Avrupa Birliği (AB) eğitim faaliyetlerine öğrencilerimizin katılımını geliştirmek için AKTS kredi sisteminin kullanımını benimsemiştir. Öğrencilerimiz Erasmus+ programına katılmaları ve çalışmalarının bir dönemini başka bir ülkede yürütmeleri için cesaretlendirilmektedir. Bu amaçla, Erasmus Koordinatörlüğü düzenli olarak öğrencilerle toplantı yapmaktadır.
 •  
 • Personel ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri de akademik değişimi, araştırmayı, müfredat geçerliliğini ve gelişimi sürdürmek için desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Erasmus+ değişimini öğrenciler ve personel arasında teşvik etmek içinde Erasmus Koordinatörlüğü posterler, broşürler, toplantılar ve sunumlar ile iletişim kurmaktadır.
 •  
 • Üniversitemiz öğrenci motivasyon oranını yükseltmek ve program katılımını arttırmak için her çabayı gösterecektir ve bütün iletişim araçları ile Erasmus+ programı hakkında sürekli geri bildirimde bulunacaktır. Erasmus+ değişim sürecinde seçimin objektif, şeffaf ve verimli olması için bütün önlemler alınmıştır. Üniversitemiz gelen öğrenci ve personeli de arttırmayı hedeflemektedir.
 •  
 • Müfredatta yürütülen bütün programların ve derslerin bilgi paketlerine üniversite internet sayfasından ulaşılmaktadır. Üniversitemiz eğitimin ve araştırmanın kalitesini arttırmak için Avrupa entegrasyonuna büyük önem vermektedir. Eğitim, araştırma, öğrenci ve personel hareketliliği, müfredatın uluslararası akreditasyonu ve gelişimi gibi öncelikli alanlar, Avrupa eğitimi ile ilgili olarak her akademik birimin kısa ve uzun dönemli stratejik planına odaklanmıştır.
 • KTO Karatay Üniversitesi, çalışma alanlarını genişleterek ve geliştirerek AB fonlarıyla desteklenen projelere katılımı teşvik etmektedir. Bu amaçla, Erasmus Koordinatörlüğü, AB fonlarıyla ilgili sunumlar ve bilgilendirme toplantıları düzenlemekte, proje teklifleri yazma süreci için teknik ve idari destek sağlamaktadır.
 •  
 • Bu faaliyetler, hem yoğun ilgi ve isteği arttırmak için en geniş bilgiyi vermeyi hem de üniversitemiz öğrenci ve personeline Avrupa bakış açısı ile bir bilgi toplumu geliştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz cinsiyet, din, ırk, yaş ve fiziksel engellilik gözetmeksizin bütün bireylerin eşit olduğunu göz önüne almaktadır.

Koordinatörlük Çalışanları

Görevlerimiz - Hedeflerimiz

 • GÖREVLER
 • KTO Karatay Üniversitesi ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.
 •  
 • Birimlerin talebi doğrultusunda anlaşma prosedürlerini takip etmek, diğer uluslararası ofislerle yazışmalar yapmak, anlaşma formlarının doldurulmasında destek olmak, imza sürecini takip etmek, anlaşmaları arşivlemek ve posta ile karşı kuruma göndermek.
 •  
 • İkili anlaşmaların kontenjanlarını ve potansiyel yararlanıcı (öğrenci/personel) sayılarını değerlendirerek Ulusal Ajans teklif çağrılarına başvuru ve hibe talebinde bulunmak.
 •  
 • Erasmus Programının web sayfası, e-posta, toplantı, seminer ve broşür ile kurum genelinde ve birimler düzeyinde tanıtılmasını sağlamak.
 •  
 • Personel hareketliliğinde planlama, koordinasyon, seçim ve hareketlilik faaliyetlerini takip etmek.
 •  
 • Öğrenci Hareketliliğinde seçim takvimini belirlemek, ilanların birim koordinatörlerine iletmek ve birim panolarında asılmasını koordine etmek, ilanla ilgili web duyurusunu yapmak, başvuruları toplamak, seçimin organizasyonunu yapmak, öğrenci başvurularında destek olmak, hareketlilik faaliyetlerini takip etmek, Rektörlük tarafından imzalanacak evrakları hazırlamak ve takibini yapmak, öğrenim anlaşmalarının birim koordinatörleri tarafından hazırlanmasını sürecinin takibini yapmak.
 •  
 • Yıllık hareketlilik faaliyetlerine yönelik ara ve final raporlarının Ulusal Ajans’a sunmak.
 •  
 • Öğrenci ve personele Erasmus Programı ile ilgili danışmanlık yapmak ve problemlerin çözümlerinde destek sağlamak.
 •  
 •  
 • HEDEFLER
 • Üniversitemizin tüm birimleri ile koordineli olarak çalışan, Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personelini aktive eden, Erasmus+  hareketliliğini en iyi şekilde gerçekleştiren koordinasyon merkezi olmak.
 •  
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan en üst düzeyde faydalanmak.
 •  
 • Avrupadaki üniversiteler ve kuruluşlarla yapılan ortak etkinlik sayısını ve niteliğini artırmak.
 •  
 • Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak.

 

 

 

 

Koordinatörlüğümüzce Yapılan Sunumlar

 • KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan güncel sunumlar aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır.
 •  
 • 10 Mayıs 2016 tarihli Öğrenci Oryantasyon Semineri için tıklayınız.
 •  
 • 16 Haziran 2016 tarihli Bölüm Koordinatörleri Semineri için tıklayınız
 •  
 • 19 Ekim 2016 tarihli Personel Başvuru Süreci Semineri için tıklayınız.
 •  
 • ​26 Ekim 2016 tarihli Bölüm Koordinatörleri Bilgilendirme Semineri için tıklayınız.
 •  
 • 23 Kasım 2016 tarihli Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme Semineri için tıklayınız.
 •  
 • 16 Aralık 2016 tarihli Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Semineri için tıklayınız.
 •  
 • ​23 Mayıs 2017 tarihli Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yükseköğretim Yeni Başlayanlar Toplantısı Online Araçlar (TURNA, Moblitiy Tool ve OLS) Eğitim Sunumu için tıklayınız

 

Faaliyetlerimiz

 • KTO Karatay Üniversitesi ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.
 •  
 • Birimlerin talebi doğrultusunda anlaşma prosedürlerini takip etmek, diğer uluslararası ofislerle yazışmalar yapmak, anlaşma formlarının doldurulmasında destek olmak, imza sürecini takip etmek, anlaşmaları arşivlemek ve posta ile karşı kuruma göndermek.
 •  
 • İkili anlaşmaların kontenjanlarını ve potansiyel yararlanıcı (öğrenci/personel) sayılarını değerlendirerek Ulusal Ajans teklif çağrılarına başvuru ve hibe talebinde bulunmak.
 •  
 • Erasmus Programının web sayfası, e-posta, toplantı, seminer ve broşür ile kurum genelinde ve birimler düzeyinde tanıtılmasını sağlamak.
 •  
 • Personel hareketliliğinde planlama, koordinasyon, seçim ve hareketlilik faaliyetlerini takip etmek.
 •  
 • Öğrenci Hareketliliğinde seçim takvimini belirlemek, ilanların birim koordinatörlerine iletmek ve birim panolarında asılmasını koordine etmek, ilanla ilgili web duyurusunu yapmak, başvuruları toplamak, seçimin organizasyonunu yapmak, öğrenci başvurularında destek olmak, hareketlilik faaliyetlerini takip etmek, Rektörlük tarafından imzalanacak evrakları hazırlamak ve takibini yapmak, öğrenim anlaşmalarının birim koordinatörleri tarafından hazırlanmasını sürecinin takibini yapmak.
 •  
 • Yıllık hareketlilik faaliyetlerine yönelik ara ve final raporlarının Ulusal Ajans’a sunmak.
 •  
 • Öğrenci ve personele Erasmus Programı ile ilgili danışmanlık yapmak ve problemlerin çözümlerinde destek sağlamak.
 •  

İletişim

 

 • Telefon:  + 90 332 221 72 00 / 7444 - 7322 
 •  
 • Faks: +90 332 202 00 44
 •  
 • E-Posta: erasmus@karatay.edu.tr
 •  
 • Adres: KTO Karatay Üniversitesi, Akabe Mh. Aladdin Kap Cd. No:130 42020 Karatay Konya Türkiye
 •  
 • Harita: