KTO Karatay Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Nedir?

 • Erasmus+
 •  
 • Erasmus+, 2014-2020 döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini almıştır. 2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsamaktadır. Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması Erasmus+ Programlarının amaçları arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirlikleri desteklenmektedir. Erasmus+ ile Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programları dönemindeki mevcut programların etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikleri içermektedir.
 •  
 •  
   
 •  
 • Erasmus+ ile;
 • Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) dahil edilerek Erasmus+ başlığı altında toplanmaktadır.Böylece, önceki programların isimleri yerine, yalnızca Erasmus+ ismi kullanılmaya başlanmış ve programlar bütünleşik bir yapıya kavuşmuştur.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 • Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler 3 ana başlık altında toplanmaktadır:
 •  
 • A-) Bireyler için Öğrenme Fırsatları
 • Yükseköğretim alanında, program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma veya ders verme fırsatına sahip olur. Bu sayede Erasmus+ ile Avrupa’da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde de yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.
 •  
 • B-) Kurumsal İşbirlikleri
 • Eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasını hedefleyen faaliyetlerdir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
 •  
 • C-) Politika Reformunun ve İşbirliğinin Desteklenmesi
 • Bilimsel temellere dayalı politikalar üretilmesinin teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması, Erasmus+ Programının temel faaliyetlerinden biridir. Politika Reformunun Desteklenmesi başlığı altında AB üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, İşbirliğinin Desteklenmesi başlığı altında ise AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olmaktadır.
 •  
 •  
 • Erasmus+ Programının Hedef Kitlesi
 • Her yaş ve her eğitim seviyesinden kişinin ihtiyaçlarına odaklanılmkatadır.Çocuk, öğrenci, stajyer, gönüllü fark etmeksizin genç insanlar ile çarpan (multiplier) etkisi oluşturmalarından dolayı öğretmenler, eğiticiler, gençlik çalışanları desteklenmektedir.
 •  
 • Program Ülkeleri
 • Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler aşağıda listelenmiştir:
 • a-) AB üyesi ülkeler
 • b-) AB üyesi olmayan program ülkeleri: Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye
 • c-) Üçüncü ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus

 

 • Erasmus+ hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 •  
 • Erasmus+ Program Rehberi

Erasmus Kimdir?

 

 

 • Desiderius Erasmus, 1436-1566 yılları arasında yaşamış olan Kuzey Avrupa rönesansının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçısıdır. Erasmus hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+ Uygulama El Kitabı

 • Güncel Erasmus+ Uygulama El Kitabı, yükseköğretim kurumlarının hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerine (uluslararası ilişkiler ofisleri / dış ilişkiler ofisleri / Erasmus ofisleri / AB ofisleri ve proje ofisleri vb) hareketlilik faaliyetlerinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri göstermek ve kendi uygulama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yükseköğretim Kurumlarıyla imzalanan hibe sözleşmesi ve ECHE taahhütlerinin yanı sıra bu rehberde belirtilen ilke ve kurallara uyulması zorunludur. Güncel el kitabı aşağıda bulunmaktadır.

2016-ka1-yuksekogretim-kurumlari-icin-el-kitabi-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

 • ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
 •  
 • Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.
 •  
 • Ek Hibe
 • Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurulabilir.
 •  
 • Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
 • Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.
 •  
 • Nasıl Başvurulur?
 • Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne Ofisine veya Bölüm Erasmus Koordinatörü’ne talepler iletilmelidir. Başvurular Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajans’a iletilecektir.
 •  
 • Detaylı bilgi ve formlar için tıklayınız.

 

Erasmus+ Projeler

KA Projeleri

 • Erasmus+ KA projeleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki belgeyi tıklayınız.

ka-projeleri-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

İkili Anlaşma Formatı

 • Erasmus+ Personel ve Öğrenci Hareketlilikleri için üniversiteler arası Erasmus+ İkili Anlaşma Formatı aşağıda bulunmaktadır.

bilateral_agreement_2016-docx.docx dosyasını indirmek için tıklayınız.

Üniversitelerin ID Kodları

 • ECHE sahibi üniversitelerin güncel listesi ve ID kodları için linkte bulunan erasmus charter holders list paneline tıklayınız.

İkili Anlaşmalar Nasıl Hazırlanır?

 • Erasmus+ anlaşmaları yapabilmek için önemli noktalar ve teklif yazısı (tavsiye niteliğindedir)​ aşağıda bulunmaktadır.
 • Erasmus alan kodları için tıklayınız.
 • Güncel ECHE Belgesi sahibi üniversiteler listesi için tıklayınız.

ikili_anlasma_kilavuzu-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Çağrılar

 • HORIZON 2020 çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.
 •  
 • Birlik Programları altında bulunan açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız.
 •  
 • Avrupa Bilirği Komisyonu tarafından Erasmus+ kapsamında yayınlanan proje çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.
 •  
 • Ulusal Ajans tarafından yayınlanan çağrılara ulaşmak için tıklayınız. İyi proje örnekleri için tıklayınız

 

Üniversitemiz Projeleri

 • Üniversitemizin Eramus+ kapsamında yürütmekte olduğu iki adet proje bulunmaktadır. Bu projeler aşağıda listelenmiştir; 
 •  
 • Mavi Özel Eğitim Platformu: KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü, Odyoloji Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Erasmus+ KA2 Programı kapsamındaki projeye KTO Karatay Üniversitesi adına partner olarak katılımda bulunmuştur. Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği’ne ait projenin amacı, özel eğitime gereksinim duyan çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin; ücretsiz bir şekilde kullanabileceği, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş “Özel Eğitim Programlarının Amaç ve Kazanımlarının” tamamını içeren, film-animasyon ve simülasyonlar ile desteklenmiş öğrenme imkanları sunan bir web eğitim portalı hazırlanmasıdır. Projenin diğer partnerleri; Türkiye’den Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt dışı partnerler İngiltere Manchester University, Belçika ve Romanya’dır. Proje başvurusu, proje sahibi Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği tarafından 30.03.2016 tarihi itibariyle yapılmıştır.
 •  
 • Engelli Öğrencilerin Aileleri için Aile Eğitim Programı: Projenin amacı dezavantajlı gruplardan engelli çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu olan aileleri, engelli grupları ile çalışan öğretmen ve idarecileri kapsayan, psiko-sosyal içerikli bir aile eğitim programı geliştirmektir. Bu genel amaca hizmet etmek için her ülke bazında 100’er engelli çocuk ailesine anket uygulanması ve ihtiyaç analizi yapılması, anket sonuçlarını dikkate alınarak 8 modülden oluşan aile eğitim programı geliştirilmesi, Modüller için gerekli eğitsel materyallerin geliştirilmesi, çalıştaylar yapılması, Modüllerin pilot uygulamasının 60 aileye yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi planlanmıştır.

KA Proje Örnekleri

Program Ülkeleri

Erasmus+ Program Ülkeleri

PIC CODE

 • KTO Karatay Üniversitesi’nden Avrupa Birliği Program ve Projelerine yönelik yapılacak başvurularda kullanılacak “onaylanmış (validated)” Personel Identification Code (PIC) bilgisi: 946179032

 

KTO Karatay Üniversitesi Erasmus ID

KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ ID Code

TR KONYA02

Politika Beyannamesi

 • Konya Ticaret Odası vakfı tarafından kurulan KTO Karatay Üniversitesi modern mimarisi, üst düzey teknik imkânları, dinamik yapısı ve nitelikli personeli ile yalnızca ulusal düzeyde değil dünya çapında bir marka olmayı hedeflemektedir. KTO Karatay Üniversitesi, eğitim, ticaret ve sanayi çevrelerinin tamamı için kaliteli eğitim ve yoğun araştırma yapan mükemmel bir yüksek öğretim merkezi olarak hizmet etmektedir. KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerin eğitimine ek olarak, toplumun ihtiyaç duyduğu konularda yetişkin eğitimleri vermek üzere KARSEM’i kurmuştur. Yerel belediye, hükümet birimleri, ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği içindedir. Bologna Süreci gelişmelerine paralel olarak üniversitenin temel amacı Avrupa Yükseköğretim sahasına güçlü bir şekilde entegre olmaktır. Böylelikle bölgesel ve ülke kalkınmasına destek olmayı amaçlamaktadır.
 •  
 • Bu bağlamda Erasmus programı kritik bir unsurdur. Avrupa ve diğer ülkelerdeki uygulamalarının görülmesi, ortak projelerin geliştirilmesi, kendi değerlerimizin Avrupa ülkelerinde katma değer yaratmak üzere tanıtılması için Erasmus programları çok önemlidir. Partner seçiminde önceliğimiz, teori ve uygulamanın bir arada yapıldığı üniversitelerdir. Öğrenci ve personelimizin mümkün olduğunca farklı uygulamaları görmesi ve dünyadaki gelişmeleri takip etmesi amacıyla, farklı ülkelerden farklı üniversitelerle anlaşmalar yapmaktayız. Öğrencileri hareketliliklerinde eğitim kalitesinin yüksek olduğu, teknolojik gelişmelerin önde olduğu ülkeler tercih edilmektedir.
 •  
 • Ayrıca üniversitemizde staj hareketlilikleri çok önemsenmektedir. İş hayatını, mezun olmadan tanımaları ve mezuniyetten evvel gereken nitelikleri kazanması açısından staj hareketlilikleri desteklenmektedir. Üniversitemizde staj faaliyetleri mühendislik ve iktisadi idari bilimler fakültesi için zorunludur. Stajın mezuniyet için bir zorunluluk olarak gösterildiği bu fakültelerin dışında diğer fakülteler de yurtdışındaki eğitimleri boyunca elde ettikleri teorik altyapılarını pekiştirmek ve uygulama merkezli bilgi sağlamak amacıyla staj faaliyetlerinde yer alır. Üniversitemiz, Konya Ticaret Odası tarafından kurulduğu için hem gelen hem de giden öğrenciler açısından büyük bir staj hareketliliği kapasitesine sahiptir.
 •  
 • Konya Ticaret Odası hali hazırda 13800 üyeye ve 75 farklı meslek komitesine sahiptir. Bu portföy muhakkak ki üniversitenin staj faaliyetlerinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda Amerika’daki bir üniversite ile ortak bir staj programı yürütülmektedir.
 •  
 • Üniversitemizde çalışan öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu yurtdışı master ve doktora derecelerine sahiptir. Avrupa ve Amerika’daki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bu amaçla bir Uluslararası İlişkiler Ofisi kurulmuştur. Ofis çalışanları sürekli olarak yeni anlaşma ve ortaklık projeleri geliştirmekte, çeşitli uluslararası toplantılara katılmakta, büyükelçiliklerle iletişim kurmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki “national agency” ile periyodik görüşmeler yapılarak, gelişmeler konusunda bilgi alınmaktadır. Ayrıca yurtdışından gelen öğrenci ve personele Türkçe öğretilmesi amacıyla Türkçe Dil Öğretim Merkezi kurulmuştur. Merkezde Türk kültürü, Avrupa- Türkiye ilişkileri ve şehir hakkında seminerlere ek olarak antik şehir turları düzenlenmektedir. Üniversite, akademik ve idari personeli cinsiyet, ırk, renk, din, dil, etnik köken gözetmeksizin istihdam eder ve öğrencileri cinsiyet, ırk, renk, din, dil, etnik kökenine bakmaksızın kabul eder. Engelli öğrencilerin Erasmus faaliyetlerine entegrasyonu KTO Karatay Üniversitesi tarafından teşvik edilmektedir.

Şeffaflık İlkesi

 • Hareketlilik faaliyetleri için başvuran bütün öğrenci, öğretim elemanı ve kurum personelinin listesini hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştiren Erasmus ofisinde tutulur.
 •  
 • Başvuruda bulunan bütün yararlanıcıların (seçilen ve seçilmeyenler) listesi, değerlendirmeye ilişkin aldıkları puanları da belirtilerek, web sayfasında ve ilan panolarında yayımlanır. Tüm belgeler, internette ilan edilen listeler ve duyurular dahil, ilgili sözleşmeye ait işlemlerin kapanmasından itibaren asgari 5 yıl saklanır.
 •  
 • Hibe kararı işlemleri şeffaf, adil, tarafsız, tutarlı ve yazılı belgelere dayanır. Komisyonun görevlendirmesi Rektör veya Kurum yasal temsilcisi tarafından resmi olarak yapılır.
 •  
 • Bireysel yararlanıcıları belirleyen komisyonun ya da sürecin çıkar çatışmasına yol açmasını engelleyecek gerekli önlemleri alınır. Çıkar çatışmasına sebep olabilecek her olay tutanak ile kayıt altına alınır.
 •  
 • Öğrenci veya personelin seçimine ilişkin bütün gereklilikler tamamen şeffaftır, yazılı belgelere dayanır ve seçim sürecinde yer alan tüm taraflarca bilinir. Hibelendirme süreci, başvurunun uygunluğu, reddedilmesi, seçim ve hibe verme ölçütlerinin detaylı açıklamalarını da içerecek şekilde ilan edilir.
 •  
 • Tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda, hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranı ve fakülte ve/veya bölümlerin performansı dikkate alınarak dağıtılır.
 •  
 • Dağıtım usulü ve dağıtımda üstte belirtilen ilkelere göre esas alınacak kriterler, rektörlük kararı ile belirlenir ve ilan edilir.
 •  
 • Her bölüm için ayırdıkları öğrenci ve personel hareketliliği kontenjanları başvuru aşamasında ilan edilir. Fakülte/bölümlerden belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılır. Bu durumda da söz konusu dağıtım kararı ve usulü kayıt altına alınır.

Erasmus+ Charter

 • Erasmus+ Charter belgesi aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

eche_charter_karatay-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.