KTO Karatay Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü

Öğrenim

Öğrenci Öğrenim Yönergesi

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yönergesi için tıklayınız.

Erasmus+ Genel Kurallar

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Genel Kurallar aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

ogrenci_ogrenim_genel_kurallar-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Akademik Tanınma

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği yapan öğrencilerin tanınma işlemlerinin yapıldığı not çevrim tabloları için tıklayınız.

Seçim Kriterleri

 • 1- Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır. Daha önce öğrenim, staj veya konsorsiyum hareketliliği yapan öğrencinin Erasmus+ notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan düşürülür. 
 •  
 • 2- Öğrenciler fakülte/yüksekokul/enstitü bazında sıralanır. Öğrenci seçiminde bölümler arası eşit dağılım olacak şekilde yerleştirme yapılır.  
 •  
 • 3- Yerleştirme sonuçları koordinatörlüğümüz internet sayfasında ilan edilir. 
 •  
 • 4- Hareketlilik yapacak öğrencinin, koordinatörlüğümüzce düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılması zorunlu olup aksi durumda eksik bilgiden kaynaklı yaşanacak sorunlardan öğrenci kendisi sorumlu olacaktır.

İkili Anlaşmalar-Kontenjanlar

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim hareketliliği kapsamında ikili anlaşma yapılan üniversiteler ve kontenjanları aşağıda bulunmaktadır.

Öğrenci Topluluğu

 • Erasmus+ Öğrenci Topluluğu oluşum çalışmaları koordinatörlüğümüzce yürütülmekte olup detaylı bilgi bu sayfada duyurulacaktır.

Öğrenci Deneyimleri

 • Erasmus+ Öğrenci Deneyimleri bu sayfada duyurulacaktır.

Staj

Öğrenci Staj Yönergesi

 • Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Yönergesi için tıklayınız.

Erasmus+ Genel Kurallar

 • Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Genel Kurallar aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

ogrenci_staj_genel_kurallar-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Akademik Tanınma

 • Öğrencinin staj anlaşmasında yer alan stajın başarılı olması durumunda, staj faaliyeti orjinal ismi, kredisi ve notu ile birlikte diploma ekinde yer alır veya açık bir şekilde Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığı belirtilir.

Seçim Kriterleri

 • 1- Erasmus stajyer öğrenci adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır. Daha önce öğrenim, staj veya konsorsiyum hareketliliği yapan öğrencinin Erasmus+ notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan düşürülür. 
 •  
 • 2- Öğrenciler fakülte/yüksekokul/enstitü bazında sıralanır. Öğrenci seçiminde bölümler arası eşit dağılım olacak şekilde yerleştirme yapılır.  
 •  
 • 3- Yerleştirme sonuçları koordinatörlüğümüz internet sayfasında ilan edilir.
 •  
 • 4- Hareketlilik yapacak öğrencinin, koordinatörlüğümüzce düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılması zorunlu olup aksi durumda eksik bilgiden kaynaklı yaşanacak sorunlardan öğrenci kendisi sorumlu olacaktır.

Staj Yeri Önerileri

 

 

Staj Sigorta

 • Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Sigorta işlemleri koordinatörlüğümüzce kontrol edilir. Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir.

Öğrenci Deneyimleri

 • Erasmus+ Öğrenci Deneyimleri bu sayfada duyurulacaktır.

Başvuru Formu

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Başvuru Formu için tıklayınız.
 •  
 • Erasmus+ Öğrenci Staj Başvuru Formu için tıklayınız.
 •  
 • Erasmus+ UNIKOP Konsorsiyum Öğrenim Başvuru Formu için tıklayınız.
 •  
 • Erasmus+ UNIKOP Konsorsiyum Staj Başvuru Formu için tıklayınız.

Kabul Yazısı Örneği

 • 1. Öğrencilerin staj kurumuna başvuru sırasında gönderecekleri talep mektubu örneği aşağıdaki belgede bulunmaktadır (tavsiye niteliğindedir).
 • 2. Koordinatörlüğümüzce kabul edilen ve üniversitemiz Erasmus+ başvurusu sırasında bulunması gereken staj ve öğrenim hareketlilikleri için kabul mektubu örnekleri aşağıda bulunmaktadır.

template_motivation-letter_erasmus_intership-docx.docx dosyasını indirmek için tıklayınız.

training_mobility_acceptance_letter-doc.doc dosyasını indirmek için tıklayınız.

learning_mobility_acceptance_letter-doc.doc dosyasını indirmek için tıklayınız.

LEARNING AGREEMENT (Öğrenim)

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Formu aşağıdaki dosyada bulunmaktadır.

learning-agreement-for-studies-docx.docx dosyasını indirmek için tıklayınız.

LEARNING Agreement (Staj)

 • Erasmus+ Öğrenci Staj için Eğitim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) Formu aşağıdaki dosyada bulunmaktadır. 

learning-agreement-for-traineeships-docx.docx dosyasını indirmek için tıklayınız.

Hibe Sözleşmesi

 • Avrupa Birliğinin gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına yönelik yeni Tüzüğü 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Tüzüğe bağlı olarak Erasmus+ katılımcıları ile imzalanan hibe sözleşmeleri güncellenmiştir.
 •  
 • Erasmus+ yükseköğretimde Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Faaliyeti (KA107) kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek katılımcılarla (öğrenci ve personel) imzalanacak hibe sözleşmesi şablonlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır:
 •  
 • 2017 dönemi öğrenci hibe sözleşmesi için tıklayınız.
 • 2018 dönemi öğrenci hibe sözleşmesi için tıklayınız.
 •  
 •  
 • Katılımcı öğrenci ve personelle 25 Mayıs 2018 tarihinden sonra imzalanacak hibe sözleşmelerinde güncellenen yeni şablonların kullanılması gerekmektedir.

Erasmus Öğrenci Beyannamesi

 • Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi aşağıdaki dosyada bulunmaktadır.

ers-ogr-beyan-si-doc.doc dosyasını indirmek için tıklayınız.

Euro Hesap Bilgi Formu

 • Erasmus+ EURO Hesap Bildirim Formu aşağıdaki dosyada bulunmaktadır.

euro-hesap-bildirimi-docx-2-docx.docx dosyasını indirmek için tıklayınız.

Erasmus+ Genel Kurallar

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Genel Kurallar dökümanı için tıklayınız.
 • Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Genel Kurallar dökümanı için tıklayınız.

Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Kontrol Listesi

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kontrol listeleri aşağıda bulunmaktadır.

checklist_ogrenim_v2-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

checklist_staj_v2-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Hibe Tablosu

HİBE TABLOSU

Not Çevrim Tablosu

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği yapan öğrencilerin tanınma işlemlerinin yapıldığı not çevrim tabloları aşağıdaki dosyada bulunmaktadır.

intibak_tablosu_v2-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Bölüm Koordinatörleri

 • KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri isim ve iletişim bilgileri listesi ile koordinatörlerin görevleri için tıklayınız.
 •  

 

Subject Area

 • Erasmus+ Alan Kodu (Subject Area Code) bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Vize Talep Yazısı

 • Erasmus+ öğrenci staj ve öğrenim hareketlilikleri için vize yazısı örnekleri aşağıdaki dosyalarda bulunmaktadır.

vize_talep_yazisi_ogrenim-doc.doc dosyasını indirmek için tıklayınız.

vize_talep_yazisi_staj-doc.doc dosyasını indirmek için tıklayınız.

Katılım Sertifikası

 • Koordinatörlüğümüzce kabul edilen örnek Erasmus+ Öğrenim ve Staj Katılım Sertifikaları aşağıda bulunmaktadır.
 •  
 • pdf form üzerindeki alanlar düzenlenebilmektedir.

erasmus_work_placement_certificate_of_attendance_ktokaratay-pdf-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

erasmus_study_placement_certificate_of_attendance_ktokaratay-pdf.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Süre Uzatma Dilekçesi

 • Erasmus Öğrenim Hareketliliği Süre Uzatma Dilekçesi aşağıda bulunmaktadır.

uzatma_dilekcesi-doc.doc dosyasını indirmek için tıklayınız.

Staj Raporu

 • Koordinatörlüğümüzce kabul edilen örnek staj raporu aşağıda bulunmaktadır.

traineeship_report-docx.docx dosyasını indirmek için tıklayınız.