Graduate Schools

Graduate Programs’ Fees and Quotas for International Students

Graduate Programs’ Fees and Quotas
Graduate Programs, Quotas and Fees for International Students / 2020/2021
Graduate School of Science / Fen Bilimleri Enstitüsü  Eğitim Dili / Medium of Instruction Kontenjan / Quotas Ücretler /
Fees
Architecture  (MSc / Non- Thesis)
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 18.000 TL
Architecture (MSc / Thesis)
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Architecture (PhD)
Mimarlık Doktora Programı
Turkish 15 24.000 TL
Civil Engineering (MSc / Non-Thesis)
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 18.000 TL
Civil Engineering (MSc / Thesis)
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Civil Engineering (PhD)
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Turkish 15 24.000 TL
Computer Forensics (MSc / Thesis)
Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 
Turkish 15 15.000 TL
Electrical and Computer  Engineering (MSc / Non-Thesis)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 18.000 TL
Electrical and Computer Engineering (MSc / Thesis)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Mechatronics Engineering (MSc / Thesis) (English)
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
English 15 15.000 TL
Mechatronics Engineering (MSc / Thesis)
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 
Turkish 15 15.000 TL
Occupational Health and Safety (MSc / Thesis)
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Graduate School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Enstitüsü      
Business Administration (MSc / Non-Thesis)
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 18.000 TL
Business Administration (MSc / Thesis)
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı 
Turkish 15 15.000 TL
Business Administration (PhD)
İşletme Doktora Programı
Turkish 15 24.000 TL
Energy Management (MSc / Non-Thesis)
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 18.000 TL
Energy Management (MSc / Thesis)
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Family Counselling (MSc / Thesis)
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 15.000 TL
Graphic Design (MSc / Thesis)
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
History (MSc / Thesis)
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Human Resources and Social Security (MSc / Non-Thesis)
İnsan Kaynaklari ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Turkish 30 18.000 TL
Human Resources and Social Security (MSc / Thesis)
İnsan Kaynaklari ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
International Trade (MSc / Thesis)
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı 
Turkish 15 15.000 TL
International Trade and Logistics (PhD)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programı
Turkish 15 24.000 TL
Private Law (LLM / Thesis)
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Public Law (LLM / Thesis)
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Sociology (MSc / Thesis)
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 15.000 TL
Graduate School of Health Sciences / Sağlık Bilimleri Enstitüsü      
Audiology (MSc / Thesis)
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Turkish 15 18.750 TL
Child Development  (MSc / Non-Thesis)
Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tezsiz
Turkish 15 18.000 TL
Child Development  (MSc / Thesis)
Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programı 
Turkish 15 15.000 TL
Mental Health and Psychiatric Nursing (MSc / Thesis)
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz
Turkish 15 15.000 TL
Türkçe Hazırlık
Turkish Preparatory 
    1.100 TL/level
• Lisansüstü programlarda öğrenim ücretleri, tezli yüksek lisans programlarında 4, tezsiz yüksek lisans programlarında 3, doktora programlarında ise 8 dönem halinde dönemlik tahsil edilmektedir. Dönemlik öğrenim ücreti tezsiz yüksek lisans programları için 6.000 TL, tezli yüksek lisans programları için 5.000 TL (Odyoloji tezli yüksek lisans programı için 6.250 TL) doktora programları için ise 3.000 TL olarak belirlenmiştir. /Tuition fees for graduate programs are paid in for 4 semesters in master's programs with a thesis; 3 semesters in master's programs without thesis, and 8 semesters in doctoral programs. The semester tuition fee is 6.000,00 TL for master's programs without thesis, 5.000 TL for master's programs with thesis (6.250 TL for master's program with audiology thesis), and 3.000 TL for doctoral programs.
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları / Admission Criteria
1.  Online başvuru formu, / Online application form
2.  Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diploması, (Lisansı ve/veya Yüksek Lisansı Türkiye’de ve KKTC‘deki bir üniversitede tamamlamış olan adaylardan denklik istenmez.) / Undergraduate or graduate diploma accepted as equivalent by the Higher Education Institution, Bachelor and / or Masters  Degree will not be asked of the candidates who have completed the equivalent of a university in Turkey and TRNC.
3.  Diploma veya mezuniyet belgesi (yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının aslının ve Türkçe çevirisinin resmi makamlar veya noter tarafından onaylanmış birer örneği) / 3. Diploma or graduation certificate (an official or notarized copy of the original and Turkish translation of graduate diplomas for postgraduate or integrated doctoral programs, the original and postgraduate diploma for doctoral programs)
4.  Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans, doktora programlarına başlayacak adaylar için yüksek lisans transkript belgesinin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, / The original copy of the graduate transcript document for candidates who will apply for master's degree or integrated doctorate programs, for the candidates who will start their doctorate programs and certified Turkish translation from a notary or Turkish Foreign Representatives,
5.  Kimlik belgesi (süresi geçerli pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi) / Identity document (Turkish translation of the valid passport-related parts of the passport approved by a notary or Turkish Foreign Representatives)
6.  Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk elçiliği tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti. / The page with the picture and identity information on the passport and the page with the student visa, certified in English or Turkish, certified by a notary or Turkish embassy abroad.
7.  Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir C1 düzeyinde Türkçe öğrenim uygulama ve araştırma merkezilerinden alınacak belge. / A document to be obtained from the C1-level Turkish Learning Application and Research Centers, indicating that Turkish knowledge is available for graduate programs.
8.   Türkçe veya İngilizce en az iki adet referans mektubu. / At least two reference letters in Turkish or English.
9.  Türkçe veya İngilizce ayrıntılı özgeçmiş. / Detailed CV in Turkish or English.
10.  Türkçe veya İngilizce yazılmış niyet mektubu. / Letter of intent written in Turkish or English.
11.   Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama yeme içme gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek mali imkanlara sahip olduğunu gösteren belgeler. / Documents showing that they have financial means to cover the tuition fee, accommodation and eating, and living expenses during their education at the university.
12.  ALES (min.55), GRE (min.149), GMAT (min.450) sınav sonuç belgesi.  / Exam result document of ALES (min.55), GRE (min.149), GMAT (min.450).
13.  Normal doktora programlarına öğrenci kabulünde başvuran adaylardan ana dilleri dışında Yükseköğretim kurulu tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması istenir. Puan karşılıkları için tıklayınız / In the admission of students to normal doctoral programs, applicants are asked to get at least 55 points from YDS from the central foreign language exam conducted by the Higher Education Council other than their mother tongue, or a score equivalent to this score from International foreign language exams whose equivalence is accepted by OSYM. Click for the point equivalents.
14.  Bütünleşik doktora programlarına başvuran adaylardan ana dilleri dışında Yükseköğretim kurulu tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 80 falan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir.  / Candidates who apply to integrated doctorate programs must obtain a score of at least 80 from the central foreign language exam held by the Higher Education Council other than their mother tongue, or from the international foreign exams accepted as equivalent by OSYM.
15.  Tezli Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. / Foreign language proficiency is not required for admission to master programs.