Prospective Students

Faculties
Academies
Vocational Schools
Grad Schools

IMPORTANT NOTE ON SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

When your GPA falls below 2.00 over 4.00 you will get an official notice and you will be on probation. In case you get a GPA below 2.00 in the following semester your scholarship will be cut until you get at least 2.00. If you are a student at the Faculty of Law or Medicine the time to be given to you will be an academic year to increase your GPA.

Quotas, Scholarship Rates and Tuition Fees
2020 - 2021 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOTA, BURS VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2020 - 2021 INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS, SCHOLARSHIPS and TUITION FEES
Ödeme Seçenekleri / Payment Options  
Seçenek 1 / Option 1 10 taksitle, indirimsiz ödeme  / Pay in 10 installments without a discount
Seçenek 2 / Option 2  Nakit ödemede %6 indirim / 6% Discount when paid in full as cash
Seçenek 3 / Option 3 Kredi kartıyla ödemede %5 indirim / 5% Discount when paid with credit card 
Fakülte ve Bölümler
Faculties and Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Hukuk Fakültesi (4 Yıl) 
Faculty of Law (4 Years)
100% Türkçe
100% Turkish 
90 1 5 84 $8.500
Tıp Fakültesi (6 Yıl)
Faculty of Medicine (6 Years)
100% Türkçe
100% Turkish 
30 3 7 20 $16.000
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (4 yıl) / Academy of Applied Sciences (4 Years)
Bölümler
Department
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Pilotaj
Pilot Training
100% Türkçe
100% Turkish 
8 1 0 7 $12.000* 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (4 yıl) / Faculty of Economics and Administrative Sciences (4 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
İşletme
Business Administration
100% Türkçe
100% Turkish 
20 2 5 13 $6.000 
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
International Trade and Logistic
100% Türkçe
100% Turkish 
25 2 5 18
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Insurance and Social Security
100% Türkçe
100% Turkish 
15 2 5 8
Enerji Yönetimi
Energy Management
100% Türkçe
100% Turkish 
20 2 5 13
İslam Ekonomisi ve Finans
Islamic Economics and Finance
100% Türkçe
100% Turkish 
20 2 5 13
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (4 yıl) / Faculty of Social and Human Sciences (4 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Sosyal Hizmet
Social Service
100% Türkçe
100% Turkish 
30 2 5 23 $6.000 
Psikoloji
Psychology
100% Türkçe
100% Turkish 
30 2 5 23
Sosyoloji
Sociology
100% Türkçe
100% Turkish 
25 2 5 18
Tarih
History
100% Türkçe
100% Turkish 
25 2 5 18
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Communication Design and Management
100% Türkçe
100% Turkish 
20 2 5 13
Mühendislik Fakültesi** (4 Yıl) / Faculty of Engineering (4 Years)**
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
%70 Türkçe, %30 İngilizce
70% Turkish, 30% English
20 3 5 12 $8.500
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
%70 Türkçe, %30 İngilizce
70% Turkish, 30% English
20 3 5 12
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
%70 Türkçe, %30 İngilizce
70% Turkish, 30% English
20 3 5 12
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
%70 Türkçe, %30 İngilizce
70% Turkish, 30% English
20 3 5 12
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
%70 Türkçe, %30 İngilizce
70% Turkish, 30% English
25 3 5 17
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
100% Türkçe
100% Turkish 
20 3 5 12
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (4 Yıl) / Faculty of Fine Arts and Design (4 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
İç Mimarlık
Interior Design
100% Türkçe
100% Turkish 
25 2 5 18 $8.500
Mimarlık
Architecture
100% Türkçe
100% Turkish 
25 2 5 18
Grafik Tasarım
Graphic Design
100% Türkçe
100% Turkish 
18 2 5 11
Geleneksel Türk Sanatları
Traditional Turkish Arts
100% Türkçe
100% Turkish 
10 2 5 3
Yabancı Diller Yüksekokulu (4 Yıl) / Academy of Foreign Languages (4 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Mütercim Tercümanlık (Arapça-Türkçe)
Translation and Interpreting (ARA-TUR)
Arapça-Türkçe
Arabic-Turkish 
20 2 5 13 $6.000 
Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Türkçe)
Translation and Interpreting (ENG-TUR)
İngilizce-Türkçe
English and Turkish 
30 2 5 23
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (4 yıl) / Academy of Health Sciences (4 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Çocuk Gelişimi
Child Development
100% Türkçe
100% Turkish 
35 3 7 25 $5.500
Hemşirelik 
Nursing
100% Türkçe
100% Turkish 
35 3 7 25
Odyoloji
Audiology
100% Türkçe
100% Turkish 
25 3 7 15
Beslenme ve Diyetetik
Nutrition and Dietetics
100% Türkçe
100% Turkish 
30 3 7 20
Ebelik
Midwifery
100% Türkçe
100% Turkish 
25 3 7 15
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Physical Therapy and Rehabilitation
100% Türkçe
100% Turkish 
25 3 7 15
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) / Vocational School of Trade and Industry (2 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Mekatronik
Mechatronics
100% Türkçe
100% Turkish 
25 3 5 17 $4.500
Dış Ticaret
Foreign Trade
100% Türkçe
100% Turkish 
20 2 5 13
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
100% Türkçe
100% Turkish 
25 3 5 17
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Civil Aviation Cabin Services
100% Türkçe
100% Turkish 
25 2 5 18
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) / Vocational School of Healthcare Services (2 Years)
Bölümler 
Departments
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Çocuk Gelişimi
Child Development
100% Türkçe
100% Turkish 
35 3 7 25 $4.500
Diyaliz
Dialysis
100% Türkçe
100% Turkish 
25 3 7 15
Fizik Tedavi
Physical Therapy
100% Türkçe
100% Turkish 
30 3 7 20
İlk ve Acil Yardım
First and Immediate Aid
100% Türkçe
100% Turkish 
30 3 7 20
Anestezi
Anaesthesia
100% Türkçe
100% Turkish 
35 3 7 25
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Medical Imaging Techniques
100% Türkçe
100% Turkish 
30 3 7 20
Adalet Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) / Vocational School of Justice (2 Years)
Bölümler 
Department
Öğrenim Dili
Medium of Instruction
Kontenjan
Quotas
%100 Burslu
100% Scholarship
%50 Burslu
50% Scholarship
Ücretli
Non-Scholarship
Yıllık Ücret
Annual Fee
Adalet
Justice
100% Türkçe
100% Turkish 
35 3 7 25 $4.500
Yabancı Dil Hazırlık Programları (1 Yıl) / Language Prep. Programs (1 Year)
İngilizce Hazırlık Yılı
English Preparatory Year
Kota bulunmamaktadır; elde edilen burs geçerlidir.
No quota/Gained scholarships apply. 
$6.000 
Arapça Hazırlık Yılı
Arabic Preparatory Year 
Kota bulunmamaktadır; elde edilen burs geçerlidir.
No quota/Gained scholarships apply. 
Türkçe Hazırlık Yılı
Turkish Preparatory Year 
Kota bulunmamaktadır; elde edilen burs geçerlidir.
No quota/6 Levels/Gained scholarships apply.
1.100 TL/level
AÇIKLAMALAR / NOTES:
 (*) Pilotaj Bölümü uçuş eğitimi ücreti 52.000 Avro’dur. Ödeme Şekli: 1. Yıl €3.000; 2. Yıl: €14.500; 3. Yıl: €20.000; 4. Yıl: 20.000. Her yılın ücreti kendi içinde 10 taksitle ödenebilir. / Pilot Training program requires and addtional €52.000 flight training fee which can be paid annually as follows: 1st Year:€3.000, 2nd Year: €14.500, 3rd Year: €14.500, 4th Year:20.000.

(**) Endüstri Mühendisliği dışında tüm mühendislik programları ile Mütercim Tercümanlık İngilizce-Türkçe programı için İngilizce Hazırlık Yılı şartı bulunmaktadır. Mütercim Tercümanlık Arapça-Türkçe programı için Arapça Hazırlık Yılı gereklidir. Gerekli yabancı dil şartını yerine getiren öğrenciler Hazırlık eğitiminden muaftır. Uluslararası Öğrenci Bursu, Dil Hazırlık Programları için de geçerlidir. / For all Engineering programs (except Industrial Engineering) one year long English Preparatory Program is mandatory. For the Arabic-Turkish Translation and Interpreting program one year long Arabic; and for the English-Turkish Translation and Interpreting Program one year long English Preparatory Program are mandatory. Students who meet the required language criteria are exempt from mandatory language training programs and tests. Scholarships are applicable for the language training programmes/years (100% or 50%).
Scholarship Exam
  1. Yurtdışından öğrenci kabul şartlarına sahip olan adaylar burs talep etmeleri halinde bursluluk sınavına alınır ve komisyon tarafından sözlü mülakat yapılır. Bu sınava girmek isteyen öğrenciler, çevrimiçi başvuru formunda yer alan “Bursluluk sınavına davet mektubu isteği” ile taleplerini iletebilirler. Bu talep doğrultusunda davet mektubu öğrencinin bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliğine iletilir. Applicants who meet international student admission requirements have the right to sit for a scholarship exam if they demand scholarship. These applicants can be asked to take an interview. Applicants who wish to take this exam may submit their request with the "request for a letter of invitation to scholarship exam" on the online application form. In line with this demand, the invitation letter is sent to the Turkish Authorities in the country where the applicant lives.
  1. Burslu öğrenci kontenjanı ve burs oranları her yıl üniversite tarafından belirlenir. Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler, burslu kontenjanlar dahilinde, puanlarına göre sıralanarak burs almaya hak kazanırlar. Burs hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarının sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılıp aktarılmayacağına üniversite karar verir. Quotas for students on scholarship and scholarship rates are determined annually by the university. According to the results of scholarship exam, applicants who score 55 or over out of 100, are eligible to receive scholarships by their rankings within scholarship quotas. The university decides whether the rights of the applicants who have gained scholarship and do not register will be transferred to the next applicant on list.
  1. Öğrencinin kümülatif not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrenci yazılı olarak uyarılır, ikinci kez 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. If the cumulative grade average (CGPA) of a student falls below 2.00 at the end of the year in a program which continue on annual basis and at the end of the semester in programs which continue on semester basis, the student is warned in writing and if the student falls below 2.00 for the second time, scholarships will be cut.

 

  1. Bursluluk sınavı; 30 soru Okuma-Anlama, 10 soru Tarih, 10 soru Coğrafya, 10 soru Genel Kültür, 15 soru Matematik, 15 soru Geometri, 15 soru Fizik, 5 soru Kimya, 10 soru Biyoloji olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) konularından, Özel Yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur. Bursluluk puanına, bursluluk sınav notunun etkisi %50, lise diploma notunun etkisi %25, sözlü mülakat notunun etkisi %25’tir. Bursluluk sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları ücretli kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir. Yerleştirmelerde, geçerliliği kabul edilen diploma puanları dikkate alınır. Scholarship exam is consist of a 120 questions including; 30 questions for Reading Comprehension, 10 questions for History, 10 questions for Geography, 10 questions for General Culture, 15  questions for Mathematics, 15 questions for Geometry, 15 questions for Physics, 5 questions for Chemistry, 10 questions for Biology. 60 questions for Translation-Interpreting departments from foreign languages (Arabic-English); Special Talent Exam for departments which accept students through a Special Talent Exam. For the final score of scholarship exam, the effect of the scholarship exam score is 50%, the effect of the high school diploma grade is 25%, and the interview score is 25%. Applications for students who do not take the scholarship exam are evaluated within the paid quotas (none scholarship).

Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.
For placement, the diploma grades are taken into consideration only if they are accepted as valid. If failed students apply from countries where there is internal disturbance and chaos a chance to study English, Turkish or Arabic will be given for once.

 

Scholarship Exam Sample Questions

Scholarship Exam Sample Questions: Please click.

MUSIAD SCHOLARSHIP

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına ücretli kontenjandan yerleşen uluslararası öğrenci adaylarına, yurtdışında bulunan MÜSİAD Şube ve Temsilciliklerinden alacağı referans mektubu ile %25 MÜSİAD Bursu fırsatı sunulmaktadır. 
International student candidates who are placed in the quota paid to graduate and undergraduate programs of our university are offered a 25% MUSIAD Scholarship opportunity with the reference letter they will receive from the MUSIAD branches and representative offices located abroad.
تقدم منحة الموسياد للطلاب الاجانب الذين نجحوا في امتحانات القبول للجامعة والمعاهد للدراسة بالاجرة. ويمكن للطالب الحصول على منحة 25 % اذا احضر كتاب توصية من اي مكتب من مكاتب الموسياد او التمثيليات التابعة له في الخارج.

FRIEND COUNTRY SCHOLARSHIP

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına ücretli kontenjandan yerleşen uluslararası öğrenci adaylarına, yurtdışında bulunan Türkiye büyükelçiliklerinden veya vatandaşı olunan ülkenin Türkiye’de bulunan büyükelçiliğinden alacakları referans mektubu ile normal öğrenim süresi boyunca %25 Dost Ülke Bursu fırsatı sunulmaktadır.
International students candidates who are placed in the quota paid to graduate and undergraduate programs of our university are offered a 25% Friend Country Scholarship opportunity during the normal study period. With a reference letter, you will receive from the Turkish Embassies or the Embassies in Turkey.
تقدم منحة الدول الصديقة للطلاب الاجانب الذين نجحوا في امتحانات القبول للجامعة والمعاهد للدراسة بالاجرة. ويمكن للطالب الحصول على منحة 25 % اذا احضر كتاب توصية من السفارة التركية الموجودة في تلك الدولة , او كتاب توصية من سفارة دولته في تركيا.

CATALOGS